Alviina Helsinkiläinen valtiotieteilijä ja kaupunginvaltuutettu ideoi parempaa Suomea.

Turvallinen väylä ilmiantaa väärinkäytöksiä: valtuustoaloite

Helsingin kaupungin tulee kaikessa toiminnassaan edistää avoimuutta ja hyvää hallintoa. Joskus esimerkiksi kaupungin työntekijät havaitsevat, ettei näin tapahdu. Juuri julkaistussa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2017 käy ilmi, että esimerkiksi kaupungin hankinnoissa on tapahtunut yksittäisiä väärinkäytöksiä. Huolestuttavin oli esimerkki, jossa hankinnan kyseenalaistanut työntekijä sai huomautuksen puuttumisestaan, vaikka jälkeenpäin tapaus eteni poliisitutkintaan.

On kaikkien helsinkiläisten etu, että vähennämme väärinkäytösten mahdollisuuden minimiin. Siksi jätämme Dan Koivulaakson (vas.) ja Kauko Koskisen (kok.) kanssa kaupunginvaltuustossa aloitteen, jotta Helsinki ottaisi kaupungin työntekijöille käyttöön raportointijärjestelmän väärinkäytösepäilyjen esiin nostamiseen. Sitä voisi käyttää anonyymistim tai omalla nimellään.

Myös Euroopan komissio on vastikään kiinnittänyt huomiota väärinkäytöksistä ilmoittavien parempaan suojaan. Komissio julkaisi 23. huhtikuuta. direktiiviehdotuksen, jonka mukaan suurten yritysten ja valtio- sekä aluehallintojen yksiköiden on perustettava selkeät kanavat ja kolmiportainen ilmoittamisjärjestelmä väärinkäytösten ilmoittamiseksi. Direktiivin mukaan väärinkäytöksestä voisi kertoa organisaation sisällä, asiaankuuluvalle viranomaiselle tai julkisuuteen.
 

Aloiteteksti:

Helsingin kaupunki pyrkii torjumaan erilaisia virka-aseman väärinkäytöksiä ja vastaavia tilanteita esimerkiksi kaupungin hankinnoissa tunnistamalla riskejä, ja järjestämällä mahdollisimman tarkoituksenmukaista valvontaa ja tarkastusta. Väärinkäytösepäilyt ovat harvinaisia, mutta ne eivät ole tavattomia. Kanteluja ja tutkintapyyntöjä tuodaan sisäiseen tarkastukseen vuosittain, ja myös tilintarkastajat raportoivat epäkohdista.

Asia käy ilmi myös vuoden 2017 arviointiraportissa hankintojen ohjausta käsittelevässä arvioinnissa. Haastatteluissa ja kyselyssä vastaajat kertoivat yksittäisistä menettelyistä väärinkäytösepäilyissä tai -tapauksissa. Kyselyssä suurin osa vastasi, ettei ole törmännyt selkeisiin väärinkäytöstilanteisiin, mutta osa on pohtinut rajanvetoa lahjontaan, henkilökohtaiseen hyötyyn ja etiikkaan liittyen.

Oma esimies oli ensimmäinen taho, johon epäilytapauksissa otettaisiin yhteyttä. Huolestuttavin oli esimerkki, jossa hankinnan kyseenalaistanut työntekijä sai huomautuksen puuttumisestaan, vaikka jälkeenpäin tapaus oli poliisitutkinnassa.

Mahdollisuus saattaa laajempaan tietoon väärinkäytöstapaukset anonyymisti vahvistaisi työntekijän oikeusturvaa ja keinoja väärinkäytösten kitkemiseen. Toisaalta tilanteessa, jossa henkilö tekee tämän avoimesti on hänen asema työyhteisössä yhtä lailla turvattava. Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Helsingin kaupunki ottaa käyttöön raportointijärjestelmän kaupungin työntekijöille väärinkäytösepäilyjen esiin nostamiseen, jota voi käyttää nimellään tai anonyymisti.

Helsingissä
Aloitteen allekirjoittajat

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat