kaupunginhallitus http://perttivelttovirtanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132440/all Fri, 21 Sep 2018 11:26:19 +0300 fi Helsingin kuntapolitiikan viikko 39/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018 <p>Kaupunginhallituksessa määritetään vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020/2021, ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosina 2018-2019. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on 36 aloitetta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 24.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-24_Khs_36_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-24_Eja_9_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Tiistai 25.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=22&amp;doc=Kasko_2018-09-25_Rkj_7_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-09-25_Kuja_6_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 26.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-26_Kvsto_16_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 28.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong>käsittelee Munkkiniemen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/F670D06F-AE90-CD08-8C2A-6371F8600000/Liite.pdf">Muusanpolku 1:n</a>, Alppiharjun <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/E4AE651C-9F97-C11D-8668-5FFCE5700000/Liite.pdf">Harjuportin</a>, Vartiokylän <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/E4AE651C-9F97-C11D-8668-5FFCE5700000/Liite.pdf">Liikkalankuja 6</a>:n ja Etelä-Haagan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/C8AC95EB-A41D-C70A-9775-632471C00000/Liite.pdf">Steniuksentie 14 ja 20</a>:n asemakaavojen muuttamista.</p><p>&nbsp;</p><p>Kokouksessa määritetään myös vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Koskeeko tämä juuri sinun tonttiasi? Tutustu luetteloon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-09-24_Khs_36_El/76BDA8B1-6A60-C3FC-8CF2-63CFB4D00000/Liite.pdf">täällä</a>. Maanvuokran perusteet ovat samanlaiset kuin viime vuosina uusituissa sopimuksissa. Uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusi maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisemmaksi, kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 60 % käyvästä arvosta.</p><p>&nbsp;</p><p>Osallistuvan budjetoinnin työpajat ovat jo käynnissä kaupunkilaisten kanssa, ja kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia jäi viimeksi pöydälle, mutta nyt saataneen valmista aikaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan </strong>esityslistalla on asemakaava-asioita <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El"><u>Karhusaaren</u></a> eteläosasta ja Pakilan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El/AF185B7D-12C6-C5D9-BAD1-65A9F4000000/Liite.pdf"><u>Kyläkunnantie 67</u></a>:stä.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.</p><p>&nbsp;</p><p>Käsiteltävänä on myös rakennuskiellon pidentäminen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-25_Kylk_25_El/50F4AFD1-8FB6-C9C5-8C6D-65AEEC700000/Liite.pdf"><u>kantakaupungin</u></a> alueilla. Rakennuskielto on ollut voimassa jo 1961 lähtien. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskieltoa tulisi esityksen mukaan pidentää kahdella vuodella.</p><p>&nbsp;</p><p>Listalla on lisäksi lukuisia aloitteita ja toivomusponsia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuuston </strong>kokoukseen pitää varata tukevat eväät. Esityslistalla on 36 valtuutettujen aloitetta, ja aiheet ovat seuraavat: muovin käytön vähentäminen, maksuttomat opiskelun välineet toisen asteen opiskelijoille, julkisten tilojen turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisen häirinnän estäminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen Helsingissä, kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentaminen johtamistyön osalta, kaupungin tilojen alueiden vuokraamisen eettiset ohjeet, selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantaminen, kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttuminen, Sibeliuspuiston yleisilme ja palvelut, Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä, kimppakyytisovellus, Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentaminen, valaistus Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla, jalankulkuvalot Lauttasaarentiellä, sisäilman laatua parantava ilmanvaihto kouluihin ja päiväkoteihin, Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen, Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisääminen, kaupungin tilojen vuokraamisen kieltäminen rasistisille yhteisöille, Puistolan aseman viihtyisyyden lisääminen, metroliikenteen häiriöt ja metrojunan kuljettajien työolot, tekojään rakentaminen Lauttasaaren liikuntapuistoon, tilojen avaaminen vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille, lähiliikuntapaikka Puistolan liikuntapuistoon, juoksuportaiden rakentaminen, uimahallin toteuttaminen Puistolan Suuntimopuistoon, koulukuraattorien ja &ndash;psykologien lisääminen esiopetukseen, lähikouluperiaatteen käyttöönotto päiväkotipaikkapäätöksissä, hiihtokauden pidentäminen Paloheinässä, graffitti- ja muraalitaiteen saaminen Herttoniemen ja Siilitien meluvalliin, psykososiaalisen tuen vahvistaminen elämän loppuvaiheen hoidossa, valvotut huumeidenkäyttötilat, Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaaminen, matalan kynnyksen mielenterveysavun lisääminen, sote-huollon valinnanvapausopas ja perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapiat.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikäli näistä löytyy sydäntäsi lähellä olevia aiheita, kannattaa asettautua keskiviikkona klo 18 kanavalla <a href="http://www.helsinkikanava.fi/"><u>www.helsinkikanava.fi</u></a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa määritetään vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 2020/2021, ja päätetään osallistuvasta budjetoinnista vuosina 2018-2019. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on 36 aloitetta.

 

Maanantai 24.9. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 25.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

 

Keskiviikko 26.9.

Kaupunginvaltuusto

 

Perjantai 28.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

 

Kaupunginhallitus käsittelee Munkkiniemen Muusanpolku 1:n, Alppiharjun Harjuportin, Vartiokylän Liikkalankuja 6:n ja Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20:n asemakaavojen muuttamista.

 

Kokouksessa määritetään myös vuokrausperusteet asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Koskeeko tämä juuri sinun tonttiasi? Tutustu luetteloon täällä. Maanvuokran perusteet ovat samanlaiset kuin viime vuosina uusituissa sopimuksissa. Uusittavien asuntotonttien maanvuokrasopimusten uusi maanvuokra pyritään määrittämään alueellisesti noin 20 % alhaisemmaksi, kuin vastaavan uudisrakennettavan tontin maanvuokra. Pyrkimyksenä on kuitenkin, että kaikilla alueilla käytetään yhdenvertaisesti vuokraa määritettäessä tontin laskennallisena arvona arvoa, joka on noin 60 % käyvästä arvosta.

 

Osallistuvan budjetoinnin työpajat ovat jo käynnissä kaupunkilaisten kanssa, ja kaupunginhallitus päättää kokouksessaan yksityiskohdista osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseksi vuosina 2018-2019. Asia jäi viimeksi pöydälle, mutta nyt saataneen valmista aikaan.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on asemakaava-asioita Karhusaaren eteläosasta ja Pakilan Kyläkunnantie 67:stä.

 

Lautakunta hyväksyy myös Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti ja osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon tulee olla sellaista, että on saatavissa riittävästi hyvää talousvettä sekä on järjestettävissä terveyden ja ympäristön kannalta hyvä jätevesihuolto.

 

Käsiteltävänä on myös rakennuskiellon pidentäminen kantakaupungin alueilla. Rakennuskielto on ollut voimassa jo 1961 lähtien. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi rakennuskieltoa tulisi esityksen mukaan pidentää kahdella vuodella.

 

Listalla on lisäksi lukuisia aloitteita ja toivomusponsia.

 

Kaupunginvaltuuston kokoukseen pitää varata tukevat eväät. Esityslistalla on 36 valtuutettujen aloitetta, ja aiheet ovat seuraavat: muovin käytön vähentäminen, maksuttomat opiskelun välineet toisen asteen opiskelijoille, julkisten tilojen turvallisuuden lisääminen ja seksuaalisen häirinnän estäminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen Helsingissä, kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentaminen johtamistyön osalta, kaupungin tilojen alueiden vuokraamisen eettiset ohjeet, selko- ja monikielisyys kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa, aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantaminen, kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttuminen, Sibeliuspuiston yleisilme ja palvelut, Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä, kimppakyytisovellus, Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentaminen, valaistus Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla, jalankulkuvalot Lauttasaarentiellä, sisäilman laatua parantava ilmanvaihto kouluihin ja päiväkoteihin, Östersundomin siirtäminen HSL:n B-vyöhykkeeseen, Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisääminen, kaupungin tilojen vuokraamisen kieltäminen rasistisille yhteisöille, Puistolan aseman viihtyisyyden lisääminen, metroliikenteen häiriöt ja metrojunan kuljettajien työolot, tekojään rakentaminen Lauttasaaren liikuntapuistoon, tilojen avaaminen vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille, lähiliikuntapaikka Puistolan liikuntapuistoon, juoksuportaiden rakentaminen, uimahallin toteuttaminen Puistolan Suuntimopuistoon, koulukuraattorien ja –psykologien lisääminen esiopetukseen, lähikouluperiaatteen käyttöönotto päiväkotipaikkapäätöksissä, hiihtokauden pidentäminen Paloheinässä, graffitti- ja muraalitaiteen saaminen Herttoniemen ja Siilitien meluvalliin, psykososiaalisen tuen vahvistaminen elämän loppuvaiheen hoidossa, valvotut huumeidenkäyttötilat, Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaaminen, matalan kynnyksen mielenterveysavun lisääminen, sote-huollon valinnanvapausopas ja perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapiat.

 

Mikäli näistä löytyy sydäntäsi lähellä olevia aiheita, kannattaa asettautua keskiviikkona klo 18 kanavalla www.helsinkikanava.fi.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 21 Sep 2018 08:26:19 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261316-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-392018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 37/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260712-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-372018 <p>Kaupunginhallituksessa on kasapäin aloitteita ja lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallituksen aamukoulussa ovat aiheina johtamisuudistuksen toimivuus ja valtakunnallisesti merkittävät väylähankkeet. Kaupunginvaltuustossa kyselytunti ja Märskyn asemakaava. Sote-lautakunnassa käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pohtii Herttoniemen hyppyrimäen kohtaloa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 10.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-10_Khs_33_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-10_Koja_11_El">Kaupunginhallituksen konsernijaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 11.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-11_Kylk_23_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-09-11_Kuvalk_14_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-09-11_Sotelk_15_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-09-11_Skju_6_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 12.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-12_Kvsto_15_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 13.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-09-13_Khs_34_El">Kaupunginhallituksen aamukoulu</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-13_HKLjku_15_El">Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 14.9.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-14_Ylja_12_El">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksen </strong>käsiteltävänä on hengästyttävä 35 valtuustoaloitteen setti, joiden aiheet vaihtelevat valvotuista huumeidenkäyttötiloista erilaisten liikuntapaikkatoiveiden kautta maksuttomiin opiskelun välineisiin toisen asteen opiskelijoille, ja kaikkea siltä väliltä. Suuri osa aloitteista jäänee pöydälle seuraavaan kokoukseen.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa herättää varmasti keskustelua. Selvityksen mukaan vastaanottoaikoja on käytettävissä asiakkaille kolme kuukautta eteenpäin, eikä yksikään potilas odottanut hoitoon pääsyä yli kuutta kuukautta helmikuussa tai heinäkuussa 2018.</p><p>&nbsp;</p><p>Keskustelemme varmasti myös lausunnosta, jonka kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ilahduttavaa on, että taloussuunnitelmaan on otettu koululaisten retkien maksuttomuus. Se mahdollistaa aivan uudella tavalla koululaisten pääsyn museoihin ja muihin kohteisiin tasapuolisesti kaikista Helsingin kouluista.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus pitää torstaina myös <strong>aamukoulun</strong>. Saamme selvityksen johtamisuudistuksen (pormestarimalli, toimialauudistus) toimivuudesta ja onnistumisesta valtuutetuille ja virkamiehille tehdyn kyselyn pohjalta.</p><p>&nbsp;</p><p>Saamme myös katsauksen valtakunnallisesti merkittävistä väylähankkeista eli Tunnin junasta ja Suomiradasta (lentorata) sekä Helsingin ja Tallinnan välisestä tunneliyhteydestä. Samoin saamme tilannekatsauksen sote- ja maakuntauudistuksesta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>kuullaan Korkeasaaren eläintarhan säätiön ja Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan </strong>esityslista on harvinaisen lyhyt. Lautakunta antaa lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022. Lausuntoehdotuksen mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttävällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta (todellakin pitää paikkansa!). Korjausvelkaa on vähennetty tilapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Lausunnon mukaan tilanne on kestämättömällä pohjalla. ELY-keskuksen suunnitelmassa on Helsingin osalta suunnitelmia erittäin niukasti &ndash; oletuksena näyttää olevan, että parantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien verorahoista. Lausunnossa vaaditaan, että suunnitelmaan otettaisiin Kehä I:n ja Myllypurontien, Kuninkaantammen, Koivusaaren ja Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymät, Hämeenlinnanväylän lisäkaistat välillä Kannelmäki-Kaivoksela sekä maanteiden meluntorjuntahankkeita.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-11_Kylk_23_El/8F683694-F707-CB47-8DEE-655621300000/Liite.pdf">Pitäjänmäestä</a> varataan tonttia hotellin suunnittelua varten. Tunnettu Marriott-hotellibrändi on tulossa Suomeen, ja tämä olisi ensimmäinen ketjun hotelli Helsinkiin.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>päättää toimialan kohteiden asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksujen hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019. Suuri osa toiminnasta on edelleen maksutonta ja vahvasti subventoitua.</p><p>&nbsp;</p><p>Esityslistalla on lisäksi runsaasti lausuntoja valtuutettujen toivomusponsista ja aloitteista sekä esitys Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta. Torni on erittäin huonokuntoinen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Välinehuoltojen yhdistämisen suuremmaksi yksiköksi katsotaan vahvistavan molempia toimijoita (kaupunki ja HUS) parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta saa myös selvitykset toimenpiteistä maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämiseksi sekä lastensuojelun jälkihuollon työntekijämitoituksesta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto </strong>hyväksyy Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat. Ammatillisessa koulutuksessa on 1.1.2018 alkaen otettu käyttöön jatkuva haku, joka korvaa aiemmat erillis- ja lisähaut. Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen opintoihin on edelleen käytössä. Yhteishaussa koulutuksiin hakevat ensisijaisesti peruskoulun päättävät nuoret. Jatkuva haku tarkoittaa, että tutkintoihin tai tutkinnon osiin ja koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun toteutus perustuu henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan henkilön tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella käytävää keskustelua ja suunnitelmaa osaamisen hankkimiseksi (miten, missä ja milloin osaaminen hankintaan). Hyvä uudistus!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>vietetään kyselytuntia, jolloin pormestari ja/tai apulaispormestarit vastaavat toimialaansa koskeviin valtuutettujen kysymyksiin. Kysymyksiä valitaan 2-3, ja ne voivat koskea melkeinpä mitä tahansa. Valmistautumisaikaa jää hyvin vähän, joten pitää yrittää suurin piirtein arvata, mistä valtuutetut saattaisivat olla kiinnostuneita.</p><p>&nbsp;</p><p>Käsiteltävänä on myös Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen. Tärkeä kaava, joka mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Koulun laajennusosa käsittää uuden ruokalan sekä toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa on kasapäin aloitteita ja lausunto HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kaupunginhallituksen aamukoulussa ovat aiheina johtamisuudistuksen toimivuus ja valtakunnallisesti merkittävät väylähankkeet. Kaupunginvaltuustossa kyselytunti ja Märskyn asemakaava. Sote-lautakunnassa käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pohtii Herttoniemen hyppyrimäen kohtaloa.

 

Maanantai 10.9. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 11.9.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

Keskiviikko 12.9.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 13.9.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 14.9.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksen käsiteltävänä on hengästyttävä 35 valtuustoaloitteen setti, joiden aiheet vaihtelevat valvotuista huumeidenkäyttötiloista erilaisten liikuntapaikkatoiveiden kautta maksuttomiin opiskelun välineisiin toisen asteen opiskelijoille, ja kaikkea siltä väliltä. Suuri osa aloitteista jäänee pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa herättää varmasti keskustelua. Selvityksen mukaan vastaanottoaikoja on käytettävissä asiakkaille kolme kuukautta eteenpäin, eikä yksikään potilas odottanut hoitoon pääsyä yli kuutta kuukautta helmikuussa tai heinäkuussa 2018.

 

Keskustelemme varmasti myös lausunnosta, jonka kaupunginhallitus antaa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Ilahduttavaa on, että taloussuunnitelmaan on otettu koululaisten retkien maksuttomuus. Se mahdollistaa aivan uudella tavalla koululaisten pääsyn museoihin ja muihin kohteisiin tasapuolisesti kaikista Helsingin kouluista.

 

Kaupunginhallitus pitää torstaina myös aamukoulun. Saamme selvityksen johtamisuudistuksen (pormestarimalli, toimialauudistus) toimivuudesta ja onnistumisesta valtuutetuille ja virkamiehille tehdyn kyselyn pohjalta.

 

Saamme myös katsauksen valtakunnallisesti merkittävistä väylähankkeista eli Tunnin junasta ja Suomiradasta (lentorata) sekä Helsingin ja Tallinnan välisestä tunneliyhteydestä. Samoin saamme tilannekatsauksen sote- ja maakuntauudistuksesta.

 

Konsernijaostossa kuullaan Korkeasaaren eläintarhan säätiön ja Helsinki Stadion Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on harvinaisen lyhyt. Lautakunta antaa lausunnon Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2019-2022. Lausuntoehdotuksen mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus on hälyttävällä tasolla ja vähenee vuosi vuodelta (todellakin pitää paikkansa!). Korjausvelkaa on vähennetty tilapäisellä erillisrahoituksella, jonka jatkosta ei ole tietoa. Lausunnon mukaan tilanne on kestämättömällä pohjalla. ELY-keskuksen suunnitelmassa on Helsingin osalta suunnitelmia erittäin niukasti – oletuksena näyttää olevan, että parantamishankkeita rahoitetaan yhä enemmän kaupunkien verorahoista. Lausunnossa vaaditaan, että suunnitelmaan otettaisiin Kehä I:n ja Myllypurontien, Kuninkaantammen, Koivusaaren ja Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymät, Hämeenlinnanväylän lisäkaistat välillä Kannelmäki-Kaivoksela sekä maanteiden meluntorjuntahankkeita.

 

Pitäjänmäestä varataan tonttia hotellin suunnittelua varten. Tunnettu Marriott-hotellibrändi on tulossa Suomeen, ja tämä olisi ensimmäinen ketjun hotelli Helsinkiin.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan kohteiden asiakaskäyntien, esitysten ja tapahtumien osallistumismaksujen hinnoitteluperiaatteista vuodelle 2019. Suuri osa toiminnasta on edelleen maksutonta ja vahvasti subventoitua.

 

Esityslistalla on lisäksi runsaasti lausuntoja valtuutettujen toivomusponsista ja aloitteista sekä esitys Herttoniemen hyppyrimäen vauhdinottotornin purkamisesta. Torni on erittäin huonokuntoinen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään Helsingin kaupungin välinehuoltotoiminnan siirtymistä HUSsille. Välinehuoltojen yhdistämisen suuremmaksi yksiköksi katsotaan vahvistavan molempia toimijoita (kaupunki ja HUS) parantamalla toiminnan tehokkuutta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

 

Lautakunta saa myös selvitykset toimenpiteistä maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämiseksi sekä lastensuojelun jälkihuollon työntekijämitoituksesta.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyy Stadin ammatti- ja aikuisopiston jatkuvan haun hakuajat ja -menettelytavat. Ammatillisessa koulutuksessa on 1.1.2018 alkaen otettu käyttöön jatkuva haku, joka korvaa aiemmat erillis- ja lisähaut. Valtakunnallinen yhteishaku toisen asteen opintoihin on edelleen käytössä. Yhteishaussa koulutuksiin hakevat ensisijaisesti peruskoulun päättävät nuoret. Jatkuva haku tarkoittaa, että tutkintoihin tai tutkinnon osiin ja koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun toteutus perustuu henkilökohtaistamiseen. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan henkilön tavoitteiden, urasuunnitelmien ja aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella käytävää keskustelua ja suunnitelmaa osaamisen hankkimiseksi (miten, missä ja milloin osaaminen hankintaan). Hyvä uudistus!

 

Kaupunginvaltuustossa vietetään kyselytuntia, jolloin pormestari ja/tai apulaispormestarit vastaavat toimialaansa koskeviin valtuutettujen kysymyksiin. Kysymyksiä valitaan 2-3, ja ne voivat koskea melkeinpä mitä tahansa. Valmistautumisaikaa jää hyvin vähän, joten pitää yrittää suurin piirtein arvata, mistä valtuutetut saattaisivat olla kiinnostuneita.

 

Käsiteltävänä on myös Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen. Tärkeä kaava, joka mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Koulun laajennusosa käsittää uuden ruokalan sekä toimisto- ja opetustiloja. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.

 

Erinomaista viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260712-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-372018#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnalispolitiikka Sun, 09 Sep 2018 17:08:18 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260712-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-372018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 36 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36 <p>Kuntapolitiikassa on luvassa kevyempi viikko, sillä sekä kaupunginhallituksella että kaupunginvaltuustolla on väliviikko. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 4.9.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-ruotsinkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=22&amp;doc=Kasko_2018-09-04_Rkj_5_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-09-04_Kylk_22_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 6.9.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun <u>kaavaehdotuksen</u> käsittelyä. Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000&ndash;100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000&ndash;40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.&nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lautakunta merkitsee myös tiedoksi pyöräväylien priorisoidun talvihoidon loppuraportin. Syksyllä 2015 käynnistettiin tehostetun talvihoidon kokeilu pyöräväylillä. Kokeilun tuloksena paras menetelmä pyöräväylien laadukkaaseen talvihoitoon ja talvipyöräilyn edistämiseen talvihoidon keinoin on harjasuolaus.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-09-04_Kylk_22_El/C30EBCA4-1E73-C3DE-B988-6483D7800000/Liite.pdf"><u>Vuorikummuntiellä</u></a> Konalassa tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Asukasmäärän lisäys on arviolta 140 asukasta</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kuntapolitiikassa on luvassa kevyempi viikko, sillä sekä kaupunginhallituksella että kaupunginvaltuustolla on väliviikko. Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä.

 

Tiistai 4.9. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Torstai 6.9.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistetun kaavaehdotuksen käsittelyä. Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.  

 

Lautakunta merkitsee myös tiedoksi pyöräväylien priorisoidun talvihoidon loppuraportin. Syksyllä 2015 käynnistettiin tehostetun talvihoidon kokeilu pyöräväylillä. Kokeilun tuloksena paras menetelmä pyöräväylien laadukkaaseen talvihoitoon ja talvipyöräilyn edistämiseen talvihoidon keinoin on harjasuolaus.

 

Vuorikummuntiellä Konalassa tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan muutos koskee asuinkerrostalojen korttelialuetta, joka sijaitsee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen. Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Asukasmäärän lisäys on arviolta 140 asukasta

]]>
3 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 31 Aug 2018 11:23:08 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260262-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-36
Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018 <p>Kaupunginhallituksessa käsitellään Märskyn urheilukampusta ja viimeksi pöydälle jäänyttä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto palaa kesätauolta, teemoinaan Sörnäistentunneli, Jakomäen Sydän, Hakaniemen hotelli, Töölön sairaalan kaava ja Veräjämäen kaava Raide-Jokeria varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä ja jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden budjetin, varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja Stadin ammattiopiston tilasuunnitelman käsittelyä.&nbsp; Kaupunkiympäristölautakunnassa esillä Östersundomin yleiskaava.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 27.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-27_Khs_32_El">Kaupunginhallitus</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-27_Talpajku_4_El">Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-27_Pelku_8_El">Pelastuslautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 28.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-08-28_Kklku_10_El">Kasvatus- ja koulutuslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-08-28_Kuvalk_13_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 29.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El">Kaupunginvaltuusto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 30.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-30_Starajk_8_El">Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 31.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Mäkelänrinteen urheilukampuksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-27_Khs_32_El/FD3C339D-01E2-C852-8FA6-648314300000/Liite.pdf">asemakaava</a>. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta. Tämä on todella huikea hanke! Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Märsky on jo nyt huipputason urheilukoulu, johon saapuu huippu-urheilijoita ympäri maata, ja toimintamahdollisuudet vain paranevat uusien tilojen ansiosta. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.</p><p>Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>kokoontuu keskiviikkona kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on vankka setti merkittäviä hankesuunnitelma/kaava-asioita:</p><ul><li>Sörnäistentunnelin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen (1,5 km:n pituinen noin 160 milj euron tunneli, joka varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelä -suunnassa ja turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia</li><li>Jakomäen Sydämen eli Jakomäen palvelut (koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, kansalaisjärjestöt) yhdistävän 37 miljoonan euron hankkeen hankesuunnitelma/<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/70038C00-84A6-C599-8D20-633A22E00000/Liite.pdf">asemakaava</a>,</li><li>Hakaniemen hotellin (hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentaminen pääosin täyttömaalle) <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/4BB79103-72B4-C1F8-8FBD-63BB3F100000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen,</li><li>Töölön sairaalan (sairaalatoiminnot siirtyvät Meilahteen, sairaalan tilalle asumista) <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/8F4DDFE6-78D8-C952-9750-6371F5600000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen ja</li><li>Veräjämäen Maaherrantien ympäristön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-29_Kvsto_14_El/F7CCA312-40CF-C7BA-9EDA-5EC2EB200000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muuttaminen Raide-Jokerin toteuttamista varten.</li></ul><p>Kaikki ovat mielenkiintoisia kaava-asioita, joten kannattaa asettautua popcornien kanssa ruudun ääreen klo 18 osoitteeseen <a href="http://www.helsinkikanava.fi/">www.helsinkikanava.fi</a>. Keskustelua käytäneen pitkään ainakin Sörnäistentunnelin asemakaavasta.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>jatketaan viimeksi pöydälle jääneen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 käsittelyä.</p><p>Lautakunta käsittelee Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä. Vuonna 1953 rakennetut ala-asteen tilat ovat peruskorjausiässä. Perusparannuksen lisäksi piharakennukseen toteutetaan laajennusosa. Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esikoululaisen ja alakoululaisen käyttöön. Tilat tulevat olemaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset, monipuoliset ja joustavat, edistäen toimintaa ja taaten oppilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Hankkeen kustannusennuste on 22,2 miljoonaa euroa.</p><p>Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018&ndash;2028. Nykyinen palveluverkko koostuu 19 toimipaikasta. Suunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista ja 2 uuden toimipaikan rakentamista Myllypuroon ja Roihupeltoon. Myllypuron kampusta odotan erityisen innokkaasti: sinne luodaan yhdessä Metropolian kanssa huikea rakennusalan koulutuskampus. Luovuttavista toimipaikoista 8 on vuokratiloja ja 3 omia tiloja. Uusien toimipaikkojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, ja toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Toimipaikkaverkko 2028 tulee koostumaan 10 toimipaikasta.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanteen. Valmistelussa on palvelusetelimalli, jonka toteutuessa palveluseteliä voi käyttää päiväkodissa. Palvelusetelimallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa, kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>on esillä talousarvioasioiden lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El/B79D90CD-4C53-CF20-8C64-653C85E00000/Liite.pdf">kaavaehdotus</a>. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000&ndash;100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000&ndash;40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla.</p><p>Fallkullan tilan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-28_Kylk_21_El/D0701006-F488-C1D6-8EBC-646F69900000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisu koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Alueelle suunnitellaan nykyisten toimintojen lisäksi uutta koulua ja päiväkotia sekä nykyisen päiväkodin laajennusta, liikuntapuistoa ja leikkikenttää. Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palvelurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta.</p><p>Lisäksi mm. katu- ja puistosuunnitelmia.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa</strong> käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotusta ja annetaan lausunto valtuutettujen talousarvioaloitteista.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</strong> käsittelee hieman omituiselta kuulostavaa Helsingin kaupungin valitusta koskien lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemää päätöstä ikkunoiden uusimislupa-asiassa. En edes yritä kommentoida tätä asiaa, mutta <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005796915.html">Hesari</a> tästä jo kirjoitti.</p><p>Erinomaista kohta alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa käsitellään Märskyn urheilukampusta ja viimeksi pöydälle jäänyttä raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto palaa kesätauolta, teemoinaan Sörnäistentunneli, Jakomäen Sydän, Hakaniemen hotelli, Töölön sairaalan kaava ja Veräjämäen kaava Raide-Jokeria varten. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä ja jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden budjetin, varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja Stadin ammattiopiston tilasuunnitelman käsittelyä.  Kaupunkiympäristölautakunnassa esillä Östersundomin yleiskaava.

 

Maanantai 27.8. 

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Pelastuslautakunta

 

Tiistai 28.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Keskiviikko 29.8.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 30.8.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 31.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava. Kaavamuutosalueeseen kuuluu Mäkelänrinteen lukion tontti, osia Vallilanlaakson ja Itä-Pasilan puistoalueista sekä katualueesta Mäkelänkadulla ja osa Vallilanlaakson kaavoittamattomasta alueesta. Tämä on todella huikea hanke! Kaavaratkaisu mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen sekä uuden asuntolarakennuksen rakentamisen. Suunnitelmissa lukion tontille on sijoitettu urheiluhalli ja tontin alapuolinen ratatunneli on otettu käyttöön juoksuratana. Märsky on jo nyt huipputason urheilukoulu, johon saapuu huippu-urheilijoita ympäri maata, ja toimintamahdollisuudet vain paranevat uusien tilojen ansiosta. Opiskelija-asuntoja saadaan lisää, mikä edesauttaa urheilukeskuksen toimivuutta ja monipuolisuutta.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Suunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona kesätauon jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslistalla on vankka setti merkittäviä hankesuunnitelma/kaava-asioita:

 • Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (1,5 km:n pituinen noin 160 milj euron tunneli, joka varmistaa liikenteen sujumisen pohjois-etelä -suunnassa ja turvaa joukkoliikenteen kehittämismahdollisuuksia
 • Jakomäen Sydämen eli Jakomäen palvelut (koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto, kansalaisjärjestöt) yhdistävän 37 miljoonan euron hankkeen hankesuunnitelma/asemakaava,
 • Hakaniemen hotellin (hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentaminen pääosin täyttömaalle) asemakaavan muuttaminen,
 • Töölön sairaalan (sairaalatoiminnot siirtyvät Meilahteen, sairaalan tilalle asumista) asemakaavan muuttaminen ja
 • Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen Raide-Jokerin toteuttamista varten.

Kaikki ovat mielenkiintoisia kaava-asioita, joten kannattaa asettautua popcornien kanssa ruudun ääreen klo 18 osoitteeseen www.helsinkikanava.fi. Keskustelua käytäneen pitkään ainakin Sörnäistentunnelin asemakaavasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa jatketaan viimeksi pöydälle jääneen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021 käsittelyä.

Lautakunta käsittelee Lauttasaaren ala-asteen perusparannusta ja laajennusta koskevaa tarveselvitystä. Vuonna 1953 rakennetut ala-asteen tilat ovat peruskorjausiässä. Perusparannuksen lisäksi piharakennukseen toteutetaan laajennusosa. Hankkeeseen toteutetaan tilat 530 esikoululaisen ja alakoululaisen käyttöön. Tilat tulevat olemaan pedagogisesti tarkoituksenmukaiset, monipuoliset ja joustavat, edistäen toimintaa ja taaten oppilaille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Hankkeen kustannusennuste on 22,2 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018–2028. Nykyinen palveluverkko koostuu 19 toimipaikasta. Suunnitelmassa esitetään 11 toimipaikasta luopumista ja 2 uuden toimipaikan rakentamista Myllypuroon ja Roihupeltoon. Myllypuron kampusta odotan erityisen innokkaasti: sinne luodaan yhdessä Metropolian kanssa huikea rakennusalan koulutuskampus. Luovuttavista toimipaikoista 8 on vuokratiloja ja 3 omia tiloja. Uusien toimipaikkojen rakentaminen toteutetaan vaiheittain, ja toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uusiin tiloihin niiden valmistuttua. Toimipaikkaverkko 2028 tulee koostumaan 10 toimipaikasta.

Lautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimallin valmistelutilanteen. Valmistelussa on palvelusetelimalli, jonka toteutuessa palveluseteliä voi käyttää päiväkodissa. Palvelusetelimallissa asiakkaalla on mahdollisuus valita haluamansa, kunnan hyväksymä palvelusetelituottaja. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa yli 3-vuotiaan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen. Kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän palveluntuottajalta ostamat palvelut setelin arvoon asti.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä talousarvioasioiden lisäksi Östersundomin yhteisen yleiskaavan tarkistettu kaavaehdotus. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan tiiviin kaupunkirakenteen reunalla.

Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisu koskee Fallkullan tilan aluetta ja sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Alueelle suunnitellaan nykyisten toimintojen lisäksi uutta koulua ja päiväkotia sekä nykyisen päiväkodin laajennusta, liikuntapuistoa ja leikkikenttää. Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palvelurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta.

Lisäksi mm. katu- ja puistosuunnitelmia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään ensi vuoden talousarvioehdotusta ja annetaan lausunto valtuutettujen talousarvioaloitteista.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee hieman omituiselta kuulostavaa Helsingin kaupungin valitusta koskien lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston tekemää päätöstä ikkunoiden uusimislupa-asiassa. En edes yritä kommentoida tätä asiaa, mutta Hesari tästä jo kirjoitti.

Erinomaista kohta alkavaa viikkoa!

 

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 24 Aug 2018 18:04:56 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259972-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-352018
Kaupungin tilat asukkaiden toimintaan – mitä se tarkoittaa? http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259751-kaupungin-tilat-asukkaiden-toimintaan-mita-se-tarkoittaa <p>Kaupunginhallitus päätti tänään kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön periaatteista. Mitä uusia mahdollisuuksia tämä tarkoittaa kaupunkilaisille?</p><p>Kaupunki tarjoaa tilojaan asukaskäyttöön ydintoimintansa ulkopuolisina aikoina. Esimerkiksi omalla toimialallani eli Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on yli 700 toimipaikkaa ja yli miljoona neliömetriä käytettävissään &ndash; ja jatkossa kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Tarkoituksena on saada kaikki asukaskäyttöön soveltuvat tilat varausjärjestelmään. Koulu, päiväkoti ja leikkipuisto ovat oman kaupunginosansa sydän.</p><p>Asukaskäyttöön soveltuvia tiloja löytyy runsaasti myös Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Sosiaali- ja terveystoimialalla on kymmenen asukastaloa sekä kaksi päivätoimipaikkaa. Kaupunkiympäristön toimialalla on muutamia tiloja. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista. Käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytön aikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista. Tilojen käytöstä tehdään aina sopimus.</p><p>Tilojen käyttö on <strong>maksutonta</strong>, mikäli kyseessä on</p><ul><li>pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva</li><li>järjestö- tai kansalaistoiminta.</li></ul><p>Toiminnan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oman toiminnan lisäksi</p><ul><li>koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta</li><li>luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta,</li><li>yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta,</li><li>kaupunkikulttuurinen aktiivisuus,</li><li>aktivismi,</li><li>omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta ja</li><li>taiteen perusopetus.</li></ul><p>Muu käyttö on maksullista. Toimialojen lautakuntia kehotettiin päättämään hallinnoimiensa tilojen maksullisesta käytöstä perittävistä maksuista.</p><p>Tiloja voit etsiä sähköisen <a href="https://varaamo.hel.fi/">https://varaamo.hel.fi/</a> -palvelun kautta. Palvelu täydentyy, kun toimialat ovat tehneet tiloista omat linjauksensa. Lue lisää periaatteista <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/A6A5A223-D77F-C79E-81D4-654220600001/Liite.pdf">täältä</a>.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus päätti tänään kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön periaatteista. Mitä uusia mahdollisuuksia tämä tarkoittaa kaupunkilaisille?

Kaupunki tarjoaa tilojaan asukaskäyttöön ydintoimintansa ulkopuolisina aikoina. Esimerkiksi omalla toimialallani eli Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on yli 700 toimipaikkaa ja yli miljoona neliömetriä käytettävissään – ja jatkossa kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Tarkoituksena on saada kaikki asukaskäyttöön soveltuvat tilat varausjärjestelmään. Koulu, päiväkoti ja leikkipuisto ovat oman kaupunginosansa sydän.

Asukaskäyttöön soveltuvia tiloja löytyy runsaasti myös Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Sosiaali- ja terveystoimialalla on kymmenen asukastaloa sekä kaksi päivätoimipaikkaa. Kaupunkiympäristön toimialalla on muutamia tiloja. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista sekä peruutusehdoista. Käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytön aikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista. Tilojen käytöstä tehdään aina sopimus.

Tilojen käyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on

 • pääasiassa helsinkiläisten avoimeen osallistumiseen perustuva
 • järjestö- tai kansalaistoiminta.

Toiminnan tulee lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Maksutonta käyttöä on kaupungin oman toiminnan lisäksi

 • koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta
 • luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta,
 • yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta,
 • kaupunkikulttuurinen aktiivisuus,
 • aktivismi,
 • omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta ja
 • taiteen perusopetus.

Muu käyttö on maksullista. Toimialojen lautakuntia kehotettiin päättämään hallinnoimiensa tilojen maksullisesta käytöstä perittävistä maksuista.

Tiloja voit etsiä sähköisen https://varaamo.hel.fi/ -palvelun kautta. Palvelu täydentyy, kun toimialat ovat tehneet tiloista omat linjauksensa. Lue lisää periaatteista täältä.

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259751-kaupungin-tilat-asukkaiden-toimintaan-mita-se-tarkoittaa#comments Kaupungin tilat kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Maksuttomat tilat Tilat Mon, 20 Aug 2018 18:35:09 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259751-kaupungin-tilat-asukkaiden-toimintaan-mita-se-tarkoittaa
Helsingin kuntapolitiikan viikko 34/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018 <p>Kaupunginhallituksessa mm. Veräjämäen, Töölön sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen asemakaavamuutokset, raitiotievarikot ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa pienrakennusten myyntiä ja Vallilanlaakson raitiotien asemakaava. Sote-lautakunnassa mm. Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 20.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-20_Khs_31_El">Kaupunginhallitus</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 21.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El">Kaupunkiympäristölautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-08-21_Kuja_5_El">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aikalautakunnan-liikuntajaosto-poytakirjat">Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-08-21_Sotelk_14_El">Sosiaali- ja terveyslautakunta</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-21_Talk_9_El">Tarkastuslautakunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 23.8.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat">Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat">Sosiaali- ja terveysjaosto</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-23_Palkejk_4_El">Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Veräjämäen Maaherrantien ympäristön <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/F7CCA312-40CF-C7BA-9EDA-5EC2EB200000/Liite.pdf">asemakaavan</a> muutos. Kaavaratkaisu ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja etenkin Raide-Jokerin toteuttamisen.</p><p>Töölön sairaalan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/8F4DDFE6-78D8-C952-9750-6371F5600000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> muutetaan. Sairaalatoiminta päättyy alueella 2020-luvulla ja siirtyy Meilahteen. Alueelle rakennetaan sen jälkeen asuntoja.</p><p>Jakomäen sydämen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-08-20_Khs_31_El/70038C00-84A6-C599-8D20-633A22E00000/Liite.pdf">asemakaavaa</a> muutetaan. &nbsp;Nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-. leikkipuisto- ja muut palvelurakennukset puretaan ja korvataan nykyisen yläkoulun paikalle ja uimahallin yhteyteen pystytettävällä uudella palvelurakennuksella, jossa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Hieno hanke, jota kutsutaan siis nimellä Jakomäen sydän.</p><p>HKL on tarjoutunut Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi. Asia merkitään kaupunginhallituksessa tiedoksi. HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan tämän vuoden lopussa.</p><p>Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.</p><p>Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät kaksi viikkoa sitten pöydälle. Tällä kertaa päässemme asiassa eteenpäin. Tilojen maksuttoman käytön mahdollisuudet kaupunkilaisille lisääntyvät merkittävästi. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja tiloihin liittyvistä ohjeista.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunta</strong> käsittelee talousarvion ja lukuisten talousarvioaloitteiden lisäksi pienrakennusten myyntiä kuluvan vuoden aikana. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Jos haluat kokeilla onneasi, luettelo myytävistä rakennuksista löytyy <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El/6D3DBDF3-9BE7-C650-8C7A-641BCCA00000/Liite.pdf">täältä</a>.</p><p>Vallilanlaakson raitiotien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-21_Kylk_20_El/2D78D660-03D2-C383-97BF-6464EFA00000/Liite.pdf">asemakaava</a> ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskukseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille.&nbsp;&nbsp;</p><p>Lisäksi mm. katusuunnitelmia.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Budjetti kasvaa esityksen mukaan 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.</p><p>Isona asiana listalla on myös Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan HUSsiin. Päivystyksen integraation tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta. Sosiaali- jakriisipäivystys eivät siirry HUSsiin, vaan ne liitetään terveys- ja päihdepalvelut &ndash;palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluita.</p><p>Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen asiakasmaksuista.</p><p>&nbsp;</p><p>Erinomaista alkavaa viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa mm. Veräjämäen, Töölön sairaala-alueen ja Jakomäen Sydämen asemakaavamuutokset, raitiotievarikot ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunkiympäristölautakunnassa pienrakennusten myyntiä ja Vallilanlaakson raitiotien asemakaava. Sote-lautakunnassa mm. Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena HUSsille.

 

Maanantai 20.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 21.8. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Torstai 23.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muutos. Kaavaratkaisu ja siihen liittyvä liikennesuunnitelma mahdollistavat Maaherrantien muuttamisen joukkoliikennekaduksi ja etenkin Raide-Jokerin toteuttamisen.

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Sairaalatoiminta päättyy alueella 2020-luvulla ja siirtyy Meilahteen. Alueelle rakennetaan sen jälkeen asuntoja.

Jakomäen sydämen asemakaavaa muutetaan.  Nykyiset huonokuntoiset koulu-, päiväkoti-. leikkipuisto- ja muut palvelurakennukset puretaan ja korvataan nykyisen yläkoulun paikalle ja uimahallin yhteyteen pystytettävällä uudella palvelurakennuksella, jossa toimivat jatkossa mm. alueen peruskoulu, päiväkoti ja nuorisotalo. Hieno hanke, jota kutsutaan siis nimellä Jakomäen sydän.

HKL on tarjoutunut Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi. Asia merkitään kaupunginhallituksessa tiedoksi. HSL on ilmoittanut ratkaisevansa Raide-Jokerin liikennöintitavan tämän vuoden lopussa.

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma on synnyttänyt jonkin verran asukaspalautetta ja jäänee pöydälle. Vallilan ja Töölön varikoista luovutaan, koska ne ovat liian pieniä eikä niitä kyetä nykyisillä paikoillaan laajentamaan. Koskelan varikkoa kehitetään ja tehdään uusi varikko nykyisen Ruskeasuon bussivarikon alueelle. Laajasaloon on suunniteltu Kruunusiltojen vaunukaluston varikko, ja juuri tästä on tullut palautetta. Raide-Jokerin varikko on suunniteltu Roihupeltoon.

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet jäivät kaksi viikkoa sitten pöydälle. Tällä kertaa päässemme asiassa eteenpäin. Tilojen maksuttoman käytön mahdollisuudet kaupunkilaisille lisääntyvät merkittävästi. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja tiloihin liittyvistä ohjeista.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvion ja lukuisten talousarvioaloitteiden lisäksi pienrakennusten myyntiä kuluvan vuoden aikana. Myynti tapahtuu avoimella tarjouskilpailulla. Jos haluat kokeilla onneasi, luettelo myytävistä rakennuksista löytyy täältä.

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava ja asemakaavan muutos koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskukseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille.  

Lisäksi mm. katusuunnitelmia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä. Budjetti kasvaa esityksen mukaan 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Isona asiana listalla on myös Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystystoiminnot siirtyvät kokonaisuudessaan HUSsiin. Päivystyksen integraation tavoitteena on parantaa palvelun saatavuutta, tuottavuutta, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta. Sosiaali- jakriisipäivystys eivät siirry HUSsiin, vaan ne liitetään terveys- ja päihdepalvelut –palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluita.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sote-palvelujen asiakasmaksuista.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 19 Aug 2018 15:29:08 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259706-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-342018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 33/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018 <p>Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 13.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-13_Khs_30_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 14.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-08-14_Kklku_9_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-08-14_Sotelk_13_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 16.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-16_HKLjku_13_El"><u>Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 17.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.</p><p>Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</strong> käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkisuunnittelulautakunnassa </strong>käsitellään Puotinharjun Puhoksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El/474EE740-239E-C375-8CE2-63B4CA100000/Liite.pdf"><u>ostoskeskuksen alueen</u></a> varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005788113.html"><u>Helsingin Sanomat</u></a> kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.</p><p>Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.</p><p>Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.

 

Maanantai 13.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 14.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Torstai 16.8.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 17.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.

Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.

Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.

Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.

Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.  

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitellään Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.

Helsingin Sanomat kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.

Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 12 Aug 2018 13:05:45 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018
Kuntapolitiikan viikko 32/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018 <p>Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 9.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallituksen aamukoulu</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>jatketaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3&nbsp;000 asukasta ja alueen valmistuttua 25&nbsp;000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle &ndash; erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.</p><p>&nbsp;</p><p>Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.</p><p>&nbsp;</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>&nbsp;</p><p>Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.&nbsp; Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018</p><p>&nbsp;</p><p>Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan <a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx"><u>lausunto</u></a> sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!</p><p>Hyvää uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.

 

Maanantai 6.8. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 9.8. 

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3 000 asukasta ja alueen valmistuttua 25 000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle – erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.

 

Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.

 

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

 

Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.  Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018

 

Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

 

Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!

Hyvää uutta viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 03 Aug 2018 11:23:49 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 26/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018 <p>Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 25.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 28.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.</p><p>Hakaniemen hotellin <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.

 

Maanantai 25.6. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 28.6. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.

Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Hakaniemen hotellin asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.

 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!

 

 

 

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 24 Jun 2018 17:04:10 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018 <p>Kaupunginhallituksessa esillä Sörnäistentunneli ja monitoimihalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Lautakunnissa käsitellään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta vuosille 2019-2028 ja Jakomäen Sydän -hanketta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen.</p><p><strong>Maanantai 18.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-18_Khs_26_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-18_Koja_9_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 19.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-06-19_Kklku_8_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-19_Kylk_18_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-06-19_Kuvalk_12_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-06-19_Sotelk_12_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-19_Pelku_7_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 20.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-20_Kvsto_13_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/talpa/fi/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-20_Talpajku_3_El"><u>Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttaminen. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.</p><p>Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi viime kokouksessa pöydälle jääneen henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Olisin toivonut, että strategiaohjelmassa korostettu hyvin johtamisen merkitys olisi otettu näkyvämmin esiin yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja minulta tuleekin ohjelmaan muutama lisäys esim. niitä tilanteita varten, joissa esimies käyttäytyy asiattomasti tai yksikössä on jo pitkään ollut huonot työhyvinvointitulokset.</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>on esillä Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus. Eniten palautetta on tullut viimeksi pöydälle jääneestä UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskevasta selvityksestä. Säätiöllä on ollut jo pitkään taloudellisia ongelmia, joten nyt pitäisi löytää niihin kestävä ratkaisu.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>on esillä Helsingin osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun (4 tuntia päivässä) ensi lukuvuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun 400&nbsp;000 euroa kompensoimaan menetettyä maksutuloa.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2028. Rakentamisohjelmaluonnoksessa on toimialallamme yhteensä 131 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 73 ja korjaushankkeita 58. Hankkeista 44 on varhaiskasvatuksen, 42 perusopetuksen, 12 ruotsinkielisten palvelujen, 21 toisen asteen ja vapaan sivistystyön ja 21 palvelujen yhteishanketta. Lisäksi toteutetaan vuosittain lukuisia pieniä toiminnallisia muutoshankkeita. Harmillista on, että eräitä hankkeita on myöhennetty aikataulujen viivästymisen vuoksi &ndash; nämä pitää vielä selvittää ennen tiistain kokousta.</p><p>Annamme lausunnon myös Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee Jakomäen peruskoululle, päiväkodille, nuorisotoimelle ja leikkipuistotoiminnalle rakennettavia uusia tiloja. Samassa yhteydessä puretaan yläkoulun rakennus lukuun ottamatta liikuntasalia, joka perusparannetaan, sekä uimahallia. Hanke on alueen palvelujen kannalta olennaisen tärkeä. Rakennus toteutetaan allianssihankkeena.</p><p>Käsittelyssä on myös demareiden ryhmäaloite maksuttomista välineistä toisen asteen opiskelijoille. Aloitteessa on hyvät pyrkimykset, mutta sen kustannukset olisivat peräti 19,4 miljoonaa euroa, minkä vuoksi en itse voi aloitetta kannattaa. Joutuisimme tietenkin maksamaan materiaalit sekä kaupungin kouluissa että yksityisissä sopimuskouluissa (40 prosenttia lukion opiskelijoista) opiskeleville, minkä lisäksi helsinkiläiset veronmaksajat maksaisivat myös Helsingissä opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kulut (noin kolmannes opiskelijoista). Tämä todennäköisesti houkuttelisi Helsinkiin jonkin verran lisää ulkopaikkakuntalaisia, mikä lisäisi kustannuksia entisestään ja vaikeuttaisi helsinkiläisten mahdollisuuksia saada koulutuspaikka. Mielestäni Helsingin ei pidä lähteä tähän yksinään vaan odottaa valtakunnallisia ratkaisuja.</p><p>Päiväkoti Sarvannon toiminta on jouduttu lakkauttamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Päiväkodissa hoidossa olleet lapset (33) on mahdollista sijoittaa lähipäiväkoteihin.</p><p>Paviljonkipäiväkoti Violanpuistoa koskeva tarveselvitys herätti alueella närää, koska ensimmäisten suunnitelmien perusteella paviljonki oli tarkoitus sijoittaa keskelle urheilukenttää. Uusimpien suunnitelmien mukaan rakennus sijoitetaan siten, että puiston hiekkakentästä jää edelleen noin 2/3 nykyiseen käyttöön. Päiväkotipaikat joka tapauksessa tarvitaan.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään vuokrausperusteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle.</p><p>Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/1F7B0013-AC8E-C3CE-A7A2-6382A1700000/Liite.pdf"><u>Hesari</u></a> jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva. Kalevan tulevaisuus on turvattava Lyyran suunnittelun yhteydessä.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta </strong>käsittelee kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta ja Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmaa omien toimintojensa näkökulmasta.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet. Myös sote-lautakunta käsittelee talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta.</p><p>Esityslistalla on myös selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä (mitähän tämä tarkoittaa), joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, linkittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. Suunnitelmaan kuuluu hävikkiruoan toimintaprosessi, ja siihen kuuluu logistiikkakeskuksen perustaminen.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>kokoontuu viimeistä kertaa ennen parin kuukauden kesätaukoa. Ikiaikaiseen tapaan kesäkokouksen esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöksen analysointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia kaikkea mahdollista asiaan liittyvää ja liittymätöntä, joten tässä poikkeuksellisesti jo klo 16 alkavassa kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaa osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi">www.helsinkikanava.fi</a>.</p><p>Hyvää juhannusta!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa esillä Sörnäistentunneli ja monitoimihalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Lautakunnissa käsitellään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta vuosille 2019-2028 ja Jakomäen Sydän -hanketta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen.

Maanantai 18.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 19.6. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 20.6.

Kaupunginvaltuusto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.

Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi viime kokouksessa pöydälle jääneen henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Olisin toivonut, että strategiaohjelmassa korostettu hyvin johtamisen merkitys olisi otettu näkyvämmin esiin yhdenvertaisuussuunnitelmassa, ja minulta tuleekin ohjelmaan muutama lisäys esim. niitä tilanteita varten, joissa esimies käyttäytyy asiattomasti tai yksikössä on jo pitkään ollut huonot työhyvinvointitulokset.

Konsernijaostossa on esillä Helsingin Musiikkitalo Oy:n ajankohtaiskatsaus. Eniten palautetta on tullut viimeksi pöydälle jääneestä UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskevasta selvityksestä. Säätiöllä on ollut jo pitkään taloudellisia ongelmia, joten nyt pitäisi löytää niihin kestävä ratkaisu.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä Helsingin osallistuminen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun (4 tuntia päivässä) ensi lukuvuonna. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kokeiluun 400 000 euroa kompensoimaan menetettyä maksutuloa.

Lautakunta antaa lausunnon toimialan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 2019-2028. Rakentamisohjelmaluonnoksessa on toimialallamme yhteensä 131 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 73 ja korjaushankkeita 58. Hankkeista 44 on varhaiskasvatuksen, 42 perusopetuksen, 12 ruotsinkielisten palvelujen, 21 toisen asteen ja vapaan sivistystyön ja 21 palvelujen yhteishanketta. Lisäksi toteutetaan vuosittain lukuisia pieniä toiminnallisia muutoshankkeita. Harmillista on, että eräitä hankkeita on myöhennetty aikataulujen viivästymisen vuoksi – nämä pitää vielä selvittää ennen tiistain kokousta.

Annamme lausunnon myös Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee Jakomäen peruskoululle, päiväkodille, nuorisotoimelle ja leikkipuistotoiminnalle rakennettavia uusia tiloja. Samassa yhteydessä puretaan yläkoulun rakennus lukuun ottamatta liikuntasalia, joka perusparannetaan, sekä uimahallia. Hanke on alueen palvelujen kannalta olennaisen tärkeä. Rakennus toteutetaan allianssihankkeena.

Käsittelyssä on myös demareiden ryhmäaloite maksuttomista välineistä toisen asteen opiskelijoille. Aloitteessa on hyvät pyrkimykset, mutta sen kustannukset olisivat peräti 19,4 miljoonaa euroa, minkä vuoksi en itse voi aloitetta kannattaa. Joutuisimme tietenkin maksamaan materiaalit sekä kaupungin kouluissa että yksityisissä sopimuskouluissa (40 prosenttia lukion opiskelijoista) opiskeleville, minkä lisäksi helsinkiläiset veronmaksajat maksaisivat myös Helsingissä opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten kulut (noin kolmannes opiskelijoista). Tämä todennäköisesti houkuttelisi Helsinkiin jonkin verran lisää ulkopaikkakuntalaisia, mikä lisäisi kustannuksia entisestään ja vaikeuttaisi helsinkiläisten mahdollisuuksia saada koulutuspaikka. Mielestäni Helsingin ei pidä lähteä tähän yksinään vaan odottaa valtakunnallisia ratkaisuja.

Päiväkoti Sarvannon toiminta on jouduttu lakkauttamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Päiväkodissa hoidossa olleet lapset (33) on mahdollista sijoittaa lähipäiväkoteihin.

Paviljonkipäiväkoti Violanpuistoa koskeva tarveselvitys herätti alueella närää, koska ensimmäisten suunnitelmien perusteella paviljonki oli tarkoitus sijoittaa keskelle urheilukenttää. Uusimpien suunnitelmien mukaan rakennus sijoitetaan siten, että puiston hiekkakentästä jää edelleen noin 2/3 nykyiseen käyttöön. Päiväkotipaikat joka tapauksessa tarvitaan.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään vuokrausperusteita asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle.

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä Hesari jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva. Kalevan tulevaisuus on turvattava Lyyran suunnittelun yhteydessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee kasvatus- ja koulutuslautakunnan tavoin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta ja Jakomäen sydän -hankkeen hankesuunnitelmaa omien toimintojensa näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutuksen periaatteet. Myös sote-lautakunta käsittelee talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta.

Esityslistalla on myös selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Uudelta toimintamallilta odotetaan osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä (mitähän tämä tarkoittaa), joustavuutta, asiakkaiden tarpeiden huomioimista, tehokkuutta, linkittymistä muuhun palvelujärjestelmään, erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisutapoja sekä olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. Suunnitelmaan kuuluu hävikkiruoan toimintaprosessi, ja siihen kuuluu logistiikkakeskuksen perustaminen.

Kaupunginvaltuustossa kokoontuu viimeistä kertaa ennen parin kuukauden kesätaukoa. Ikiaikaiseen tapaan kesäkokouksen esityslistalla on viime vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilinpäätöksen analysointi tarjoaa mahdollisuuden pohtia kaikkea mahdollista asiaan liittyvää ja liittymätöntä, joten tässä poikkeuksellisesti jo klo 16 alkavassa kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaa osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Hyvää juhannusta!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 17 Jun 2018 16:54:17 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257040-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-252018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242018 <p>Kaupunginhallituksessa kaupunkipyöräpalvelun laajennus ja henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma. Elinkeinojaostossa merellinen strategia ja matkailun tiekartta. Kaupunkiympäristölautakunnassa asuntotonttien vuokrausperusteita ja Siltasaarenportin Lyyra. Kaupunginvaltuustossa Kalasataman raitiotiesuunnitelma ja Kruunuvuorenrannan asemakaava.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 11.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-11_Khs_25_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-11_Eja_8_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 12.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-suomenkielinen-jaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-06-12_Skju_5_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 13.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-13_Kvsto_12_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 14.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveysjaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-14_Starajk_7_El"><u>Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/palvelukeskus/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/esityslistat-ja-poytakirjat-palvelukeskus"><u>Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-14_HKLjku_12_El"><u>Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 15.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>hyväksytään Jätkäsaaren alueen (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-11_Khs_25_El/EFD1DCDA-D4E6-CDC3-86F8-606FEF600000/Liite.pdf"><u>Panamanranta</u></a>) asemakaavan muutos, jolla nostetaan asianomaisten kortteleiden rakentamistehokkuutta. Asukasmäärän lisäys on noin 50. Kluuvin Wuorion talon (<a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-11_Khs_25_El/88E66928-A863-CFD0-86A4-6141ADE00000/Liite.pdf"><u>Unioninkatu 30</u></a>) asemakaavaa muutetaan niin ikään. Muutos mahdollistaa rakennuksen matalan siipiosan korottamisen neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven korkeuteen.</p><p>Kaupunginhallitus valitsee viestintäjohtajan. Esityksenä on, että tällä hetkellä Kone Oyj:n globaalina viestintäjohtajana toimiva Liisa Kivelä valitaan tehtävään. Hienoa, että saimme tehtävään hakemuksia todella ansioituneilta viestintäosaajilta!</p><p>Kaupunkipyöräpalvelua esitetään laajennettavaksi. Tänä vuonna Helsingissä on 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1&nbsp;500 pyörää. Palvelu rahoitetaan käyttäjämaksuilla ja kaupungin rahoituksella, joka on max 2 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt lähtökohtana on noin 88 pyöräaseman lisäys. Laajennuksen kustannuksiksi on arvioitu enintään 1 miljoonaa euroa vuodessa.</p><p>Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Helsingillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa korostuu henkilöstön suojeleminen muuhun kuin sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä. Sitä on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>on esillä Helsingin merellisen strategian ja toimenpideohjelman väliraportti. Tavoitteina vuosille 2018-2030 on, että 1) Helsinki tunnetaan maailman parhaiten toimivana merikaupunkina, 2) kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä ympäristössä (esim. Helsinki Biennaali kesällä 2020) ja 3) merellisyyden vahvistaminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä, hyvinvointia sekä tasa-arvoa lisäävä resurssi, josta jokainen pääsee osalliseksi.</p><p>Elinkeinojaostossa käsitellään myös Helsingin matkailun tiekarttaa vuosille 2018-2021. Tiekarttaan sisältyy matkailun kasvu sekä liikematkustajien että vapaa-ajan matkustajien osalta. Kestävyys on kaiken toiminnan keskiössä, ja se luo selkeää kilpailuetua Helsingin matkailulle. Korkealaatuiset kansainväliset tapahtumat, kongressit ja yritystapahtumat lisäävät matkailijamääriä ympäri vuoden.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa </strong>käsitellään mm. A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2. A1-kieltä opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla. Opetusta annetaan yhteensä neljä vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin, mikä tarjoaa oppilaille paremmat mahdollisuudet saavuttaa kuudennen luokan hyvän osaamisen taitotaso.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>käsitellään <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/1F7B0013-AC8E-C3CE-A7A2-6382A1700000/Liite.pdf"><u>Töölöntullin</u></a> korttelin asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle. Asukasmäärän lisäys on vajaa 400. Samoin asemakaavan muutosehdotuksia <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/03BA4042-CE86-C81F-BB95-6396E8300000/Liite.pdf"><u>Markkinatie 19:ssä</u></a>, <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/6D210514-1BB1-C2CF-BB70-5789ACC00004/Liite.pdf"><u>Tattariharjun eritasoliittymässä</u></a> ja <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/8D73061B-FC0B-CE74-9778-637320F00000/Liite.pdf"><u>Retkeilijänkatu 11-15:ssä</u></a> Vuosaaressa.</p><p>Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.</p><p>Esillä on myös Mäkelänkadun liikennesuunnitelma välillä Hämeentie-Kumpulantie. Mäkelänkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet toteutettavaksi kadun peruskorjauksen yhteydessä. Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä ja vähentämällä liikennevaloviivytyksiä.</p><p>Vuokrausperusteita ollaan määräämässä asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asiakohdan liitteestä näet, koskeeko asia juuri sinun kotisi tonttia.</p><p>Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-12_Kylk_17_El/1F7B0013-AC8E-C3CE-A7A2-6382A1700000/Liite.pdf"><u>Hesari</u></a> jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva, ja minulle on vakuutettu, että uuteenkin kiinteistöön saadaan päiväkoti mahtumaan.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>jatketaan jo kolmatta kokousta pöydälle jääneen aloitepinon kanssa, ja se on ehtinyt tänä aikana hieman pidentyäkin.</p><p>Keskustelua herättänevät Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma, Kruunuvuoren asemakaava sekä ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen.</p><p>Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta sekä Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevat hankesuunnitelmat saavat sinettinsä.</p><p><strong>Liikenneliikelaitoksen </strong>esityslistalla on mielenkiintoisena asiana liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä. Lähellä ydinkeskustaa liityntäpysäköinti maksaa 2-4 euroa/tapahtuma ja edellyttää pääsääntöisesti tunnistautumista matkakortilla. Liityntäpysäköinti voi ydinkeskustan ulkopuolellakin olla maksullista. Aikarajoitus 10-12 tuntia määritellään kuormitetuimmille pysäköintialueille.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsinki-päivä järjestetään alkavalla viikolla. Tiistaina 12.6. on luvassa valtavasti hienoa ohjelmaa ympäri kaupunkia, ja säänkin pitäisi suosia kohtalaisesti. Tutustu tarjontaan täällä: <a href="http://helsinkipaiva.fi/"><u>http://helsinkipaiva.fi/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa kaupunkipyöräpalvelun laajennus ja henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma. Elinkeinojaostossa merellinen strategia ja matkailun tiekartta. Kaupunkiympäristölautakunnassa asuntotonttien vuokrausperusteita ja Siltasaarenportin Lyyra. Kaupunginvaltuustossa Kalasataman raitiotiesuunnitelma ja Kruunuvuorenrannan asemakaava.

 

Maanantai 11.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 12.6. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

 

Keskiviikko 13.6.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 14.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 15.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos, jolla nostetaan asianomaisten kortteleiden rakentamistehokkuutta. Asukasmäärän lisäys on noin 50. Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavaa muutetaan niin ikään. Muutos mahdollistaa rakennuksen matalan siipiosan korottamisen neljällä kerroksella etelänpuoleisen pihasiiven korkeuteen.

Kaupunginhallitus valitsee viestintäjohtajan. Esityksenä on, että tällä hetkellä Kone Oyj:n globaalina viestintäjohtajana toimiva Liisa Kivelä valitaan tehtävään. Hienoa, että saimme tehtävään hakemuksia todella ansioituneilta viestintäosaajilta!

Kaupunkipyöräpalvelua esitetään laajennettavaksi. Tänä vuonna Helsingissä on 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1 500 pyörää. Palvelu rahoitetaan käyttäjämaksuilla ja kaupungin rahoituksella, joka on max 2 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt lähtökohtana on noin 88 pyöräaseman lisäys. Laajennuksen kustannuksiksi on arvioitu enintään 1 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (joka on jo varsin pitkälle kulunut). Helsingillä on yhdenvertaisuussuunnitelman lisäksi henkilöstön tasa-arvosuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa korostuu henkilöstön suojeleminen muuhun kuin sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä. Sitä on valmisteltu yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa.

Elinkeinojaostossa on esillä Helsingin merellisen strategian ja toimenpideohjelman väliraportti. Tavoitteina vuosille 2018-2030 on, että 1) Helsinki tunnetaan maailman parhaiten toimivana merikaupunkina, 2) kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä ympäristössä (esim. Helsinki Biennaali kesällä 2020) ja 3) merellisyyden vahvistaminen on kaikkien etu ja yhteinen tehtävä, hyvinvointia sekä tasa-arvoa lisäävä resurssi, josta jokainen pääsee osalliseksi.

Elinkeinojaostossa käsitellään myös Helsingin matkailun tiekarttaa vuosille 2018-2021. Tiekarttaan sisältyy matkailun kasvu sekä liikematkustajien että vapaa-ajan matkustajien osalta. Kestävyys on kaiken toiminnan keskiössä, ja se luo selkeää kilpailuetua Helsingin matkailulle. Korkealaatuiset kansainväliset tapahtumat, kongressit ja yritystapahtumat lisäävät matkailijamääriä ympäri vuoden.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään mm. A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2. A1-kieltä opiskellaan kahden vuosiviikkotunnin verran ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla. Opetusta annetaan yhteensä neljä vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen minimin, mikä tarjoaa oppilaille paremmat mahdollisuudet saavuttaa kuudennen luokan hyvän osaamisen taitotaso.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Töölöntullin korttelin asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa 1960-luvun toimistorakennuksen rakennussuojelun ja osittaisen muutoksen asuinkäyttöön sekä uusien asuinkerrostalojen rakentamisen 1960-luvun koulurakennuksen tilalle. Asukasmäärän lisäys on vajaa 400. Samoin asemakaavan muutosehdotuksia Markkinatie 19:ssä, Tattariharjun eritasoliittymässä ja Retkeilijänkatu 11-15:ssä Vuosaaressa.

Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.

Esillä on myös Mäkelänkadun liikennesuunnitelma välillä Hämeentie-Kumpulantie. Mäkelänkadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyörätiet toteutettavaksi kadun peruskorjauksen yhteydessä. Raitioliikennettä nopeutetaan kasvattamalla pysäkkivälejä ja vähentämällä liikennevaloviivytyksiä.

Vuokrausperusteita ollaan määräämässä asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021. Näitä alueita ovat Kamppi, Etu-Töölö, Ruskeasuo, Hermanni, Vallila, Toukola, Kumpula, Käpylä, Koskela, Oulunkylä, Haaga, Munkkiniemi, Kaarela, Tapaninkylä, Suurmetsä, Herttoniemi, Vartiokylä ja Pitäjänmäki. Valtaosa tonteista on omakotitalo- ja paritalotontteja. Asiakohdan liitteestä näet, koskeeko asia juuri sinun kotisi tonttia.

Siltasaarenportin suunnittelu- ja toteutuskilpailun voittajaksi on valittu Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Lyyra-niminen toteutussuunnitelma. Tästä Hesari jo kirjoittikin. Purettavassa kiinteistössä toimii päiväkoti Kaleva, ja minulle on vakuutettu, että uuteenkin kiinteistöön saadaan päiväkoti mahtumaan.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan jo kolmatta kokousta pöydälle jääneen aloitepinon kanssa, ja se on ehtinyt tänä aikana hieman pidentyäkin.

Keskustelua herättänevät Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma, Kruunuvuoren asemakaava sekä ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen.

Kallion lukion perusparannusta ja laajennusta sekä Pihlajiston ala-asteen perusparannusta koskevat hankesuunnitelmat saavat sinettinsä.

Liikenneliikelaitoksen esityslistalla on mielenkiintoisena asiana liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä. Lähellä ydinkeskustaa liityntäpysäköinti maksaa 2-4 euroa/tapahtuma ja edellyttää pääsääntöisesti tunnistautumista matkakortilla. Liityntäpysäköinti voi ydinkeskustan ulkopuolellakin olla maksullista. Aikarajoitus 10-12 tuntia määritellään kuormitetuimmille pysäköintialueille.

 

Helsinki-päivä järjestetään alkavalla viikolla. Tiistaina 12.6. on luvassa valtavasti hienoa ohjelmaa ympäri kaupunkia, ja säänkin pitäisi suosia kohtalaisesti. Tutustu tarjontaan täällä: http://helsinkipaiva.fi/

 

Hyvää uutta viikkoa!

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kuntapolitiikka Sun, 10 Jun 2018 19:03:00 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256669-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-242018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018 <p>Kaupunginhallituksessa kaupungin tilinpäätös sekä koulujen perusparannuksia. Konsernijaostossa mietitään UMO:n uusia suuntia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin parissa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 4.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-04_Khs_23_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-04_Koja_8_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 5.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-06-05_Kylk_16_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>Sosiaali- ja terveyslautakunta</p><p>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös. Vuosi meni hyvin, sillä tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 483 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Maanmyyntituloja kertoi 143 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu &ndash; sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 165 miljoonaa euroa.</p><p>&nbsp;</p><p>Pihlajiston ala-asteen ja Kallion lukion perusparannuksia sekä Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan (Pohjois-Haaga) uudisrakennusta koskevat hankesuunnitelmat hyväksytään. Kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita toimialani kannalta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kruunuvuoren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-04_Khs_23_El/947C37DA-E45D-4A8B-B209-F8BD3C8D01F3/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Alue käsittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren kallioiden metsäalueen. Vanhan öljysataman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle. Tulossa on kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, mutta pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi, jolle rakennetaan ympäristön ehdoilla jalankulkureitit.</p><p>&nbsp;</p><p>Sörnäistentunnelin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-04_Khs_23_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa tunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman alueen rakentuessa.</p><p>&nbsp;</p><p>Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luovutaan. Terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alusta helsinkiläisiltä. Eduskunnan oikeusasiamies totesi kantelusta lokakuussa 2017 tekemässään päätöksessä, että terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Niinpä myös ulkokuntalaiset ja Suomen ulkopuolelta tulevatkin on vapautettava terveyskeskusmaksusta.</p><p>&nbsp;</p><p>Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti &ndash; Kalasataman keskus &ndash; Vallilanlaakso &ndash; Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma jäi myös viimeksi pöydälle. Toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Konsernijaostossa </strong>on esillä mm. UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Selvityksessä on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joita esitetään jaostolle hyväksyttäviksi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnalla </strong>oli viimeksi superpitkä esityslista, ja niinhän siinä kävi, että suuri osa asioista jäi pöydälle.</p><p>&nbsp;</p><p>Vihdintien ja Huopalahdentien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/124BAFCD-693C-CC19-8FBD-634DD2500000/Liite.pdf"><u>bulevardikaupungin</u></a> suunnitteluperiaatteet on iso asia, joka liittyy kaupunginhallituksen listalla olevaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin yleisilmeestä halutaan urbaani. Visiona on, että bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.</p><p>&nbsp;</p><p>Töölön sairaalan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-06-05_Kylk_16_El/3A992C09-73BE-CEA6-94BF-5FA621300000/Liite.pdf"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Tämän legendaarisen sairaalan &ndash; itsekin olin sairaalassa potilaana 6-vuotiaana &ndash; toiminta päättyy 2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Töölön alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilytetään.</p><p>&nbsp;</p><p>Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään valtuutettujen aloitteita.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa </strong>on samoin valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. tekojäärataa Lauttasaareen ja maauimalapohjaista uimahallia Puistolaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Helsinki-päivä lähestyy! Tiistaina 12.12. luvassa valtavasti ohjelmaa ympäri kaupunkia. Tutustu tarjontaan täällä: <a href="http://helsinkipaiva.fi/"><u>http://helsinkipaiva.fi/</u></a></p><p>&nbsp;</p><p>Hyvää viikonloppua ja alkavaa uutta viikkoa!</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa kaupungin tilinpäätös sekä koulujen perusparannuksia. Konsernijaostossa mietitään UMO:n uusia suuntia. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin parissa.

 

Maanantai 4.6. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 5.6. 

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Kaupunginhallituksessa hyväksytään vuoden 2017 tilinpäätös. Vuosi meni hyvin, sillä tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 483 miljoonaa euroa. Verotulot kasvoivat talousarviossa ennakoitua enemmän. Maanmyyntituloja kertoi 143 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei nostettu – sen sijaan pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 165 miljoonaa euroa.

 

Pihlajiston ala-asteen ja Kallion lukion perusparannuksia sekä Päiväkoti Aadan ja leikkipuisto Idan (Pohjois-Haaga) uudisrakennusta koskevat hankesuunnitelmat hyväksytään. Kaikki nämä ovat tärkeitä kohteita toimialani kannalta.

 

Kruunuvuoren asemakaavaa muutetaan. Alue käsittää entisen Laajasalon öljysataman pohjoisosan sekä Kruunuvuoren kallioiden metsäalueen. Vanhan öljysataman alueelle on kaavoitettu asuinalue noin 1600 asukkaalle. Tulossa on kerrostalovaltaisia asuinkortteleita, mutta pohjoisosa on varattu laajaksi virkistysalueeksi, jolle rakennetaan ympäristön ehdoilla jalankulkureitit.

 

Sörnäistentunnelin asemakaavaa muutetaan. Muutosehdotus mahdollistaa Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Tarkoituksena on varmistaa tunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa Kalasataman alueen rakentuessa.

 

Ulkokuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luovutaan. Terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alusta helsinkiläisiltä. Eduskunnan oikeusasiamies totesi kantelusta lokakuussa 2017 tekemässään päätöksessä, että terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Niinpä myös ulkokuntalaiset ja Suomen ulkopuolelta tulevatkin on vapautettava terveyskeskusmaksusta.

 

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma jäi viimeksi pöydälle. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

 

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma jäi myös viimeksi pöydälle. Toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

 

Konsernijaostossa on esillä mm. UMO-säätiön toiminnan kehittämistä koskeva selvitys. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva UMO-säätiö sr:n tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen. UMOn kokonaistilanteen ja pitkäaikaisten taloudellisten ongelmien selvittämiseksi käynnistettiin kaupunginkanslian sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteinen UMO-säätiötä koskeva selvitys. Selvityksessä on lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joita esitetään jaostolle hyväksyttäviksi.

 

Kaupunkiympäristölautakunnalla oli viimeksi superpitkä esityslista, ja niinhän siinä kävi, että suuri osa asioista jäi pöydälle.

 

Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet on iso asia, joka liittyy kaupunginhallituksen listalla olevaan yleiskaavan toteuttamisohjelmaan. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin yleisilmeestä halutaan urbaani. Visiona on, että bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

 

Töölön sairaalan asemakaavaa muutetaan. Tämän legendaarisen sairaalan – itsekin olin sairaalassa potilaana 6-vuotiaana – toiminta päättyy 2020-luvulla ja terveyspalvelut siirtyvät Meilahteen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Töölön alueelle poikkeuksellisen suuren määrän uusia asuntoja, samalla kun valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön arvot säilytetään.

 

Pakilaa ja Tuomarinkylää varten on tehty aluesuunnitelma. Esitettävät uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeet ovat Välitalontien alueen katujen ja Taulutien peruskorjaus, pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiskohteet eri puolilla suunnittelualuetta, portaiden peruskorjaus sekä Näsinojan-Tuomarinkylänojan kunnostus ja kehittäminen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa on samoin valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. tekojäärataa Lauttasaareen ja maauimalapohjaista uimahallia Puistolaan.

 

Helsinki-päivä lähestyy! Tiistaina 12.12. luvassa valtavasti ohjelmaa ympäri kaupunkia. Tutustu tarjontaan täällä: http://helsinkipaiva.fi/

 

Hyvää viikonloppua ja alkavaa uutta viikkoa!

]]>
1 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 01 Jun 2018 10:30:56 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/256211-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-232018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018 <p>Kaupunginhallituksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvion raami, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma ja yleiskaavan toteuttamisohjelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma ja Lauttasaaren uusi koulu&amp;päiväkoti. Kaupunkiympäristölautakunnassa huikean pitkä lista, esim. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin ja jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen valtavan aloitekasan käsittelyä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 28.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-28_Khs_22_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/elinkeinojaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-28_Eja_7_El"><u>Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 29.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-05-29_Kklku_7_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/pela/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-29_Pelku_6_El"><u>Pelastuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-nuorisojaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-05-29_Nuja_4_El"><u>Kulttuurilautakunnan nuorisojaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Keskiviikko 30.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-30_Kvsto_11_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 31.5.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-31_HKLjku_11_El"><u>Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-kulttuurijaosto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-05-31_Kuja_4_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Perjantai 1.6.</strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>isoin asia on vuoden 2918 talousarvion raamin hyväksyminen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina.</p><p>Mittava asia on myös Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti &ndash; Kalasataman keskus &ndash; Vallilanlaakso &ndash; Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.</p><p>Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.</p><p>Kaupunginhallituksessa hyväksytään myös Vuosaaren <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-05-28_Khs_22_El/6D8B0383-0DA9-CB68-8C72-635EAFA00000/Liite.pdf"><u>Aromikujan</u></a> alueen ja Kaarelan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-05-28_Khs_22_El/B3034ED6-E9F9-C445-8D98-624D3A100000/Liite.pdf"><u>Puustellintie</u></a> 1:n asemakaavojen muutokset.</p><p><strong>Elinkeinojaostossa </strong>hyväksytään Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa </strong>käsitellään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätavoitteet ovat, että 1) kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään, 2) oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia, 3) toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 4) henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.</p><p>Aamutoimintaa järjestetään perusopetuksessa ensi lukuvuonnakin eka- ja tokaluokkalaisille, ja se vakiinnutetaan osaksi toimialan palveluja.</p><p>Käsittelyssä on myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami.</p><p>Tutkittavana on lisäksi kasa aloitteita, joista eniten huomiota on saanut aloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kustannukset nousisivat 19,4 miljoonaan euroon. Vaihtoehtona esitetään esim. kirjaston palvelujen kehittämistä ja tuen keskittämistä erityisesti niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia rahoittaa opiskeluaan. Minusta pitäisi ennen kaikkea odottaa valtakunnallista ratkaisua eikä ryhtyä houkuttelemaan Helsinkiin yhä lisää lukiolaisia maksuttomalla koulutuksella, jos naapurikunnissa ei ole samaa tarjolla.</p><p>Lautakunta antaa lausunnon myös Lauttasaaren uuden ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Tilat voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2020.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnan </strong>esityslista on hengästyttävä.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/AD15941A-2318-C87E-8EAE-62DC40600000/Liite.pdf"><u>Roihupellon</u></a> teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle.</p><p>Uutena isona asiana listalla ovat Vihdintien ja Huopalahdentien <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/124BAFCD-693C-CC19-8FBD-634DD2500000/Liite.pdf"><u>bulevardikaupungin</u></a> suunnitteluperiaatteet. Listatekstin mukaan Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Munkkiniemeä, Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Yleisilmeestä tulee urbaani, bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.</p><p>Malmin <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/96829D62-178E-C5BE-8E6D-58B9FC700001/Liite.pdf"><u>lentoasemakin</u></a> on listalla. Tällä kertaa kyseessä on lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autohallille laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-29_Kylk_15_El/D1B17359-78DC-CB4E-8C3B-6372C9300000/Liite.pdf"><u>Jätkäsaarenlaiturin</u></a> liikennesuunnitelma kiinnostaa varmasti ainakin Länsisataman suunnalla asuvia. Jätkäsaarenlaiturin uudessa liikennesuunnitelmassa kadun kolmatta ryhmittymiskaistaa on pidennetty noin 50 metrillä. Kaistan pidentäminen ei aiheuta muutoksia raitio- tai pyöräliikenteen järjestelyihin. Jalankulun käyttämä katutila tulee kaventumaan nykyisestä paikoin noin 80 senttimetriä.</p><p>Lisäksi valtavasti pieniä asemakaavan muutoksia, puistosuunnitelmia, vastauksia aloitteisiin ym.</p><p><strong>Kaupunginvaltuustossa </strong>jatketaan erityisesti viimeksi pöydälle jääneen aloitekasan kanssa, ja kokouksen seuraamiseen kannattaa kotisohvilla varata jälleen runsaat eväät. Kokous alkaa kuitenkin kyselytunnilla, joka antaa mahdollisuuden käsitellä melkein mitä tahansa ajankohtaista kysymystä.</p><p>Erinomaista viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa hyväksytään ensi vuoden talousarvion raami, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma ja yleiskaavan toteuttamisohjelma. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma ja Lauttasaaren uusi koulu&päiväkoti. Kaupunkiympäristölautakunnassa huikean pitkä lista, esim. Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Kaupunginvaltuusto pitää kyselytunnin ja jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen valtavan aloitekasan käsittelyä.

 

Maanantai 28.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 29.5. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Kulttuurilautakunnan nuorisojaosto

 

Keskiviikko 30.5.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 31.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Perjantai 1.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa isoin asia on vuoden 2918 talousarvion raamin hyväksyminen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin maanantaina.

Mittava asia on myös Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma. Raitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on peräti 79,3 miljoonaa euroa. Kalasataman raitiotie välillä Nihti – Kalasataman keskus – Vallilanlaakso – Pasila käsittää noin 4,5 km kaksiraiteista linjaraidetta ja noin 1,3 km yhdys- ja kääntöraiteita. Raitiotie on Helsingin nykyisen raitioverkon laajennus. Se liittyy eteläpäässä suunnitteilla olevaan Kruunusillat-hankkeen raitiotiehen ja pohjoispäässä Pasilan raitioteihin. Raitiolinja toimii poikittaisyhteytenä Laajasalon pikaraitiotien, Kalasataman keskuksen metrolinjan sekä Pasilan aseman junalinjojen välillä. Raitiotie on mitoitukseltaan yhteensopiva pikaraitiotieverkon kanssa.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelman ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien noin 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Ohjelmasta ilmenevät myös esimerkiksi rakennettavat joukkoliikenneyhteydet. Suosittelen lämpimästi tutustumista ohjelmaan.

Kaupunginhallituksessa hyväksytään myös Vuosaaren Aromikujan alueen ja Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavojen muutokset.

Elinkeinojaostossa hyväksytään Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman periaatteet sekä Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Päätavoitteet ovat, että 1) kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään, 2) oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia, 3) toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä 4) henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.

Aamutoimintaa järjestetään perusopetuksessa ensi lukuvuonnakin eka- ja tokaluokkalaisille, ja se vakiinnutetaan osaksi toimialan palveluja.

Käsittelyssä on myös vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami.

Tutkittavana on lisäksi kasa aloitteita, joista eniten huomiota on saanut aloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että kustannukset nousisivat 19,4 miljoonaan euroon. Vaihtoehtona esitetään esim. kirjaston palvelujen kehittämistä ja tuen keskittämistä erityisesti niille, joilla on taloudellisia vaikeuksia rahoittaa opiskeluaan. Minusta pitäisi ennen kaikkea odottaa valtakunnallista ratkaisua eikä ryhtyä houkuttelemaan Helsinkiin yhä lisää lukiolaisia maksuttomalla koulutuksella, jos naapurikunnissa ei ole samaa tarjolla.

Lautakunta antaa lausunnon myös Lauttasaaren uuden ala-asteen ja päiväkodin hankesuunnitelmasta. Tilat voitaisiin ottaa käyttöön tammikuussa 2020.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista on hengästyttävä.

Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet jäivät viimeksi pöydälle.

Uutena isona asiana listalla ovat Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet. Listatekstin mukaan Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunki yhdistää ympäröivää kaupunkirakennetta osana nykyisiä kaupunginosia Munkkiniemeä, Haagaa ja Pitäjänmäkeä. Yleisilmeestä tulee urbaani, bulevardikaupunki tarjoaa laadukasta asumista korttelipihoineen ja elämyksellistä työskentely- ja toimintaympäristöä aktiivisine maantasokerroksineen, aukioineen ja lähipuistoineen. Vihdintiestä (osuus Haagan liikenneympyrästä Kaupintielle) sekä Huopalahdentiestä muodostetaan viihtyisä ja vehreä kaupunkibulevardi varaamalla riittävästi tilaa kävelylle, katupuille ja toiminnalle kadunvarsirakennusten kivijalassa.

Malmin lentoasemakin on listalla. Tällä kertaa kyseessä on lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus. Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autohallille laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Jätkäsaarenlaiturin liikennesuunnitelma kiinnostaa varmasti ainakin Länsisataman suunnalla asuvia. Jätkäsaarenlaiturin uudessa liikennesuunnitelmassa kadun kolmatta ryhmittymiskaistaa on pidennetty noin 50 metrillä. Kaistan pidentäminen ei aiheuta muutoksia raitio- tai pyöräliikenteen järjestelyihin. Jalankulun käyttämä katutila tulee kaventumaan nykyisestä paikoin noin 80 senttimetriä.

Lisäksi valtavasti pieniä asemakaavan muutoksia, puistosuunnitelmia, vastauksia aloitteisiin ym.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan erityisesti viimeksi pöydälle jääneen aloitekasan kanssa, ja kokouksen seuraamiseen kannattaa kotisohvilla varata jälleen runsaat eväät. Kokous alkaa kuitenkin kyselytunnilla, joka antaa mahdollisuuden käsitellä melkein mitä tahansa ajankohtaista kysymystä.

Erinomaista viikkoa!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 27 May 2018 20:25:51 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255948-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-222018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255589-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212018 <p>Hieman tavallista vähemmän kokouksia tällä viikolla. Kaupunginhallituksessa hulevesiohjelma ja virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sote-lautakunnassa kotouttamisohjelma ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 21.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-21_Khs_21_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 22.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-05-22_Sotelk_10_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=KUVA_2018-05-22_Kuvalk_10_El"><u>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 24.5.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/stara/fi/staran-esittely/paatoksenteko/johtokunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-24_Starajk_6_El"><u>Rakennuspalveluliikelaitoksen (STARA) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>käsitellään kaupungin hulevesiohjelmaa. Ohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnittelun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä paikallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.</p><p>Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esitys jäi viimeksi pöydälle. Uudistusta kannatetaan oppilaitoksessa varsin laajasti, ja niin kannatan minäkin.</p><p>Lisäksi käsiteltävänä viimeksi pöydälle jääneet toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämisestä ja vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Kaupungin tavoitteena on, että leipää ei tarvitsisi jonottaa (ainakaan) ulkona.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>käsitellään mm. Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa sosiaali- ja terveystoimen osuuden osalta. Sote-toimialan toimenpidekokonaisuus kuuluu eriarvoisuuden ehkäisemisen teemaosuuteen. Esityksessä todetaan, että tarvitaan enemmän tietoa muun muassa ulkomaalaistaustaisten palvelujen käytöstä ja odotuksista sote-huollossa. Tästä on tarkoitus teettää selvitys. Lisäksi panostetaan henkilöstön koulutukseen erityiskysymysten (kidutetut, silpomiset, pakkoavioliitot, monikulttuurinen vanhustyö, ihmiskaupan uhrit) osalta.</p><p><strong>Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan </strong>esityslistalla on mm. nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus. Nykyistä järjestelmää ei pidetä tasapuolisena kaikkia toimijoita kohtaan, vaan se suosii niitä, jotka ovat järjestelmän piirissä. Avustusten ja muun tukemisen lisäksi nuorisopalvelulla on hallinnassaan 11 toimipaikkaa, joita myönnetään tällä hetkellä nimikkotiloiksi vuodeksi kerrallaan. Uudessa mallissa valmistellaan jokaisen nykyisessä järjestelmässä olevan järjestön osalta korvaava ratkaisu joko avustuksin, sopimuksin/välivuokrauksen avulla tai mahdollisena siirtona järjestökonttoriin Viipurinkatu 2:een.</p><p>Kesä on tullut &ndash; aurinkoista viikkoa!&nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hieman tavallista vähemmän kokouksia tällä viikolla. Kaupunginhallituksessa hulevesiohjelma ja virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sote-lautakunnassa kotouttamisohjelma ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus.

 

Maanantai 21.5. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 22.5. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 

Torstai 24.5.

Rakennuspalveluliikelaitoksen (STARA) johtokunta

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään kaupungin hulevesiohjelmaa. Ohjelmassa esitetään hulevesien ja niiden hallinnan suunnittelun, käsittelyn ja johtamisen prioriteettijärjestys. Hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Prioriteettijärjestys ohjaa suunnittelijoita lisäämään hulevesien hyödyntämistä ja käsittelyä paikallisesti esim. viheralueita hyödyntäen, jolloin hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia voidaan vähentää.

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esitys jäi viimeksi pöydälle. Uudistusta kannatetaan oppilaitoksessa varsin laajasti, ja niin kannatan minäkin.

Lisäksi käsiteltävänä viimeksi pöydälle jääneet toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämisestä ja vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille. Kaupungin tavoitteena on, että leipää ei tarvitsisi jonottaa (ainakaan) ulkona.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään mm. Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa sosiaali- ja terveystoimen osuuden osalta. Sote-toimialan toimenpidekokonaisuus kuuluu eriarvoisuuden ehkäisemisen teemaosuuteen. Esityksessä todetaan, että tarvitaan enemmän tietoa muun muassa ulkomaalaistaustaisten palvelujen käytöstä ja odotuksista sote-huollossa. Tästä on tarkoitus teettää selvitys. Lisäksi panostetaan henkilöstön koulutukseen erityiskysymysten (kidutetut, silpomiset, pakkoavioliitot, monikulttuurinen vanhustyö, ihmiskaupan uhrit) osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla on mm. nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmän kokonaisuudistus. Nykyistä järjestelmää ei pidetä tasapuolisena kaikkia toimijoita kohtaan, vaan se suosii niitä, jotka ovat järjestelmän piirissä. Avustusten ja muun tukemisen lisäksi nuorisopalvelulla on hallinnassaan 11 toimipaikkaa, joita myönnetään tällä hetkellä nimikkotiloiksi vuodeksi kerrallaan. Uudessa mallissa valmistellaan jokaisen nykyisessä järjestelmässä olevan järjestön osalta korvaava ratkaisu joko avustuksin, sopimuksin/välivuokrauksen avulla tai mahdollisena siirtona järjestökonttoriin Viipurinkatu 2:een.

Kesä on tullut – aurinkoista viikkoa!  

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255589-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 20 May 2018 19:20:11 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255589-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-212018
Helsingin kuntapolitiikan viikko 20/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255168-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202018 <p>Kaupunginhallituksessa kestävää kaupunkiliikkumista, paperittomia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kaupunginvaltuusto kokoontuu kahdesti: pks-valtuustojen yhteiskokoukseen ja aloitekasan kimppuun. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteita.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 14.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-14_Khs_20_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-14_Koja_7_El"><u>Kaupunginhallituksen konsernijaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 15.5.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-15_Kvsto_9_El"><u>Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-05-15_Kylk_14_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p>(Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokous on peruutettu)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Keskiviikko 16.5.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-05-16_Kvsto_10_El"><u>Kaupunginvaltuusto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/tyoterveys/fi/paatoksenteko/johtokunnan_paatokset/"><u>Työterveysliikelaitoksen johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 17.5.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-ruotsinkielinen-jaosto-poytakirjat"><u>Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaalilautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 18.5.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallitus </strong></p><p>Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) jäi viimeksi pöydälle. Se on kaikki eri liikkumismuodot kattava ohjelma, joka perustuu Euroopan komission vuonna 2013 laatimaan konseptiin ja ohjeistukseen. Suunnitelma edistää kaikkien liikkumismuotojen tasapainoista kehittämistä, ja samalla kannustetaan siirtymään kestävämpiin liikkumismuotoihin. Tärkeää olisi tietenkin, ettei lyhenne SUMP olisi enne.</p><p>Paperittomia koskevassa keskustelussa puhututtanut turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys on valmistunut. Helsingissä on paperittomia henkilöitä noin 1&nbsp;000. Lisäksi Romaniasta ja Bulgariasta on ns. EU-liikkuvia henkilöitä noin 5000. Selvityksen mukaan paperittomien määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua vuoden 2018 aikana, kun annetaan kielteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksista. Selvitys jäi viimeksi pöydälle, mutta se merkittäneen nyt tiedoksi.</p><p>Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Kaupunkistrategiassamme todetaan, että Helsinki luo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet kaupunkiin ja nostaa liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi. Saamme kokouksessa esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi ja koordinoinniksi, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiin perustetaan HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-koordinaattorin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi ehdotetaan kaupunginhallitusta.</p><p>Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esityksestä on tullut jonkin verran palautetta. Kentällä ollaan huolissaan erityisesti Bryggasta. Käyn ehdotusta vielä läpi toimialalla.</p><p>Vuoden 2019 talousarvion <a href="https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/pormestarin-talousarvioraamiehdotus-vuodelle-2019-on-valmistunut"><u>raami</u></a> jää pöydälle kahdeksi viikoksi. Suotuisan talouskehityksen ja vahvan väestökasvun ansiosta vuoden 2019 talousraamiin tulee merkittävästi lisää väljyyttä aikaisempiin vuosiin nähden. Valoisampi taloustilanne yhdessä kaupunkistrategian taloustavoitteiden kanssa mahdollistaa tulevan vuoden talousarvioraamiin 127 miljoonan euron korotuksen käyttötalousmenoihin.</p><p>Lisäksi käsiteltävänä on runsaasti aloitteita ja toivomusponsia.</p><p><strong>Kaupunginhallituksen konsernijaostossa </strong>esitetään Helsingin Satama Oy:n ja HUSsin ajankohtaiskatsaukset.</p><p><strong>Kaupunginvaltuusto </strong>kokoontuu tällä viikolla poikkeuksellisesti peräti kahdesti. Tiistain kokous on yhteinen Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunginvaltuustojen kanssa ja pidetään Vantaalla. Sitä voi normaaliin tapaan seurata osoitteessa <a href="http://www.helsinkikanava.fi/"><u>www.helsinkikanava.fi</u></a>. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. Lausunto on hyvin samankaltainen kuin Helsingin aiempi, tosin vielä hieman tyrmäävämpi lausunto.</p><p>Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa on esillä Kulosaaren ostoskeskuksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-05-16_Kvsto_10_El/074004B5-9D47-CFF1-8771-5EA486000000/Liite.pdf"><u>asemakaavan</u></a> muuttaminen. Eniten aikaa taitaa mennä kuitenkin aloitteiden käsittelyssä. Aloitteita on joka lähtöön: Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen veroparatiisitalouden torjumiseen ja kivihiilestä luopumiseen.</p><p>En poikkeuksellisesti osallistu itse kaupunginvaltuuston kumpaankaan kokoukseen, koska olen New Yorkissa edustamassa Helsinkiä Engaged Cities -järjestön Cities of Service -kilpailun finaalissa, jonne olemme päässeet 9 muun finalistin kanssa. Perästä kuuluu.</p><p><strong>Kaupunkiympäristölautakunnassa </strong>ovat esillä Roihupellon <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-15_Kylk_14_El/AD15941A-2318-C87E-8EAE-62DC40600000/Liite.pdf"><u>teollisuusalueen</u></a> suunnitteluperiaatteet. Alue on suorastaan ikoninen helsinkiläinen teollisuusalue. Roihupellon suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on turvata elinkeinoelämän toiminta; määritellä alueet, jotka pidetään myös jatkossa työpaikka- ja tilaa vievän kaupan käytössä; sekä profiloida työpaikka-aluetta tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeita varten. Kaupungin tavoite on parantaa alueella elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla rajataan päivittäistavarakaupalle ja asumiselle mahdolliset paikat. Toimitilojen muuttaminen asumiseen ei ole yleiskaavan mukaan mahdollista, eikä kaupungin näkökulmasta toivottavaa, vaan alueella pyritään säilyttämään nykyinen kaavoitettu toimitilavaranto. Alue kiinnostaa myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta, sillä nykyinen iso Staran varikkotontti on kaavoitettu tulevalle Stadin ammattiopistolle.</p><p>Yhtä ikoninen on kaupunkiympäristön toimialan käytössä ollut Kansakoulukatu 3:n kiinteistö, jota ollaan nyt myymässä 19,5 miljoonalla eurolla CapManille. Kaupungin toiminnot siirtyvät Kaupunkiympäristön toimialan yhteisiin tiloihin Kalasatamaan.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-05-15_Kylk_14_El/1B2E3C60-B41E-C7DA-BED3-5F0B64300001/Liite.pdf"><u>Steniuksentiellä</u></a> tarkistetaan asemakaavaa. Kyseessä on entisen pelastuskoulun ja Pääkaupungin turvakoti ry:n tontit. Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulurakennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinrakennuksen sijoittamisen tontille. Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen asumiseen</p><p>&nbsp;</p><p>Jo nyt kannattaa tutustua <a href="http://helsinkipaiva.fi/"><u>Helsinki-päivän</u></a> (12.6.) runsaaseen ohjelmatarjontaan. Tarjolla on runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa ympäri kaupunkia.</p><p>&nbsp;</p><p>Aurinkoista viikkoa! &nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallituksessa kestävää kaupunkiliikkumista, paperittomia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kaupunginvaltuusto kokoontuu kahdesti: pks-valtuustojen yhteiskokoukseen ja aloitekasan kimppuun. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteita.

 

Maanantai 14.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 15.5. 

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous

Kaupunkiympäristölautakunta

(Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokous on peruutettu)

 

Keskiviikko 16.5.

Kaupunginvaltuusto

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 17.5.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Sosiaalilautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Perjantai 18.5.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) jäi viimeksi pöydälle. Se on kaikki eri liikkumismuodot kattava ohjelma, joka perustuu Euroopan komission vuonna 2013 laatimaan konseptiin ja ohjeistukseen. Suunnitelma edistää kaikkien liikkumismuotojen tasapainoista kehittämistä, ja samalla kannustetaan siirtymään kestävämpiin liikkumismuotoihin. Tärkeää olisi tietenkin, ettei lyhenne SUMP olisi enne.

Paperittomia koskevassa keskustelussa puhututtanut turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys on valmistunut. Helsingissä on paperittomia henkilöitä noin 1 000. Lisäksi Romaniasta ja Bulgariasta on ns. EU-liikkuvia henkilöitä noin 5000. Selvityksen mukaan paperittomien määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua vuoden 2018 aikana, kun annetaan kielteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksista. Selvitys jäi viimeksi pöydälle, mutta se merkittäneen nyt tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Kaupunkistrategiassamme todetaan, että Helsinki luo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet kaupunkiin ja nostaa liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi. Saamme kokouksessa esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi ja koordinoinniksi, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkiin perustetaan HYTE-ohjausryhmä ja HYTE-koordinaattorin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön toimielimeksi ehdotetaan kaupunginhallitusta.

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sisältää Stadin ammattiopiston organisaatiouudistukseen liittyviä järjestelyjä. Esityksestä on tullut jonkin verran palautetta. Kentällä ollaan huolissaan erityisesti Bryggasta. Käyn ehdotusta vielä läpi toimialalla.

Vuoden 2019 talousarvion raami jää pöydälle kahdeksi viikoksi. Suotuisan talouskehityksen ja vahvan väestökasvun ansiosta vuoden 2019 talousraamiin tulee merkittävästi lisää väljyyttä aikaisempiin vuosiin nähden. Valoisampi taloustilanne yhdessä kaupunkistrategian taloustavoitteiden kanssa mahdollistaa tulevan vuoden talousarvioraamiin 127 miljoonan euron korotuksen käyttötalousmenoihin.

Lisäksi käsiteltävänä on runsaasti aloitteita ja toivomusponsia.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa esitetään Helsingin Satama Oy:n ja HUSsin ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu tällä viikolla poikkeuksellisesti peräti kahdesti. Tiistain kokous on yhteinen Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunginvaltuustojen kanssa ja pidetään Vantaalla. Sitä voi normaaliin tapaan seurata osoitteessa www.helsinkikanava.fi. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. Lausunto on hyvin samankaltainen kuin Helsingin aiempi, tosin vielä hieman tyrmäävämpi lausunto.

Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa on esillä Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen. Eniten aikaa taitaa mennä kuitenkin aloitteiden käsittelyssä. Aloitteita on joka lähtöön: Lenininpuiston nimeämisestä uudelleen veroparatiisitalouden torjumiseen ja kivihiilestä luopumiseen.

En poikkeuksellisesti osallistu itse kaupunginvaltuuston kumpaankaan kokoukseen, koska olen New Yorkissa edustamassa Helsinkiä Engaged Cities -järjestön Cities of Service -kilpailun finaalissa, jonne olemme päässeet 9 muun finalistin kanssa. Perästä kuuluu.

Kaupunkiympäristölautakunnassa ovat esillä Roihupellon teollisuusalueen suunnitteluperiaatteet. Alue on suorastaan ikoninen helsinkiläinen teollisuusalue. Roihupellon suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on turvata elinkeinoelämän toiminta; määritellä alueet, jotka pidetään myös jatkossa työpaikka- ja tilaa vievän kaupan käytössä; sekä profiloida työpaikka-aluetta tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeita varten. Kaupungin tavoite on parantaa alueella elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla rajataan päivittäistavarakaupalle ja asumiselle mahdolliset paikat. Toimitilojen muuttaminen asumiseen ei ole yleiskaavan mukaan mahdollista, eikä kaupungin näkökulmasta toivottavaa, vaan alueella pyritään säilyttämään nykyinen kaavoitettu toimitilavaranto. Alue kiinnostaa myös kasvatuksen ja koulutuksen kannalta, sillä nykyinen iso Staran varikkotontti on kaavoitettu tulevalle Stadin ammattiopistolle.

Yhtä ikoninen on kaupunkiympäristön toimialan käytössä ollut Kansakoulukatu 3:n kiinteistö, jota ollaan nyt myymässä 19,5 miljoonalla eurolla CapManille. Kaupungin toiminnot siirtyvät Kaupunkiympäristön toimialan yhteisiin tiloihin Kalasatamaan.

Steniuksentiellä tarkistetaan asemakaavaa. Kyseessä on entisen pelastuskoulun ja Pääkaupungin turvakoti ry:n tontit. Koulun tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tyhjilleen jääneen koulurakennuksen ottamisen asuinkäyttöön sekä kolmen täydentävän asuinrakennuksen sijoittamisen tontille. Turvakodin tontilla kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen asumiseen

 

Jo nyt kannattaa tutustua Helsinki-päivän (12.6.) runsaaseen ohjelmatarjontaan. Tarjolla on runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa ympäri kaupunkia.

 

Aurinkoista viikkoa!  

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255168-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkivaltuusto Kunnallispolitiikka Lautakunnat Fri, 11 May 2018 09:37:16 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255168-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-202018