Vihreät http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132712/all Sun, 04 Mar 2018 16:10:18 +0200 fi Vihreiden luonnonsuojeluohjelma: ylisuojelullinen ja petopoliittinen katastrofi http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251760-vihreiden-luonnonsuojeluohjelma-ylisuojelullinen-ja-petopoliittinen-katastrofi <p>Luin vihreiden tänään julkistaman <a href="https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/03/luonnon-monimuotoisuuden-hupeneminen-kohtalonkysymys-luonnonsuojeluohjelma-hyvaksyttiin-jyvaskylassa">luonnonsuojeluohjelman</a>. Todettakoon aivan ensimmäiseksi, että siinä oli myös paljon hyvää. Turpeen poltosta luopuminen on järkevä pitkän aikavälin tavoite, mutta turvetta tarvitaan ylimenokauden ratkaisuna. Samoin on asiallista käydä keskustelua Metsähallitukselle asetetusta tulostavoitteesta. Mielestäni sitä tulisi pienentää metsien kestävän käytön turvaamiseksi. Vesivoimayhtiöt on myös saatava entistä paremmin mukaan työhön luontaisten vaelluskalakantojen palauttamiseksi maamme virtavesiin.</p> <p>Ohjelma kokonaisuutena on erittäin huolestuttava. Ensinnäkin siinä vaaditaan jälleen kerran uusien kansallispuistojen ja suojelualueiden perustamista maahamme. En ymmärrä, miksi tällaista tavoitetta edistetään, kun nykyistenkään puistojen ylläpitoon ei riitä rahoitusta. Kansallispuistojen perustaminen on myös aina järeä suojelullinen toimenpide, jolla on väistämättä vaikutuksia paikkakuntalaisten oikeuksiin esimerkiksi metsästyksen ja kalastuksen suhteen. Ne myös usein vaikeuttavat luontomatkailun kehittämistä. En voi missään tapauksessa kannattaa tällaista kehitystä. Se on ylisuojelua, eikä mitään muuta.</p> <p>Huolestuttavin asia on kuitenkin ohjelman suurpetopolitiikka. Vihreät nimittäin haluaa lopettaa kokonaan susien, ahmojen, karhujen ja ilvesten metsästyksen. Poronhoitoalueella taas edistetään pelkkiä reviiriperustaisia korvauksia. Vihreät eivät ymmärrä, että tällaisella politiikalla tuhottaisiin koko poroelinkeino sekä karjatalous pahimmilla petoalueilla. Se lopettaisi vuosituhantisen metsästyskulttuurin, jota on tähän saakka voitu vastuullisesti harjoittaa. On aivan selvää, että tällainen politiikka johtaisi ihmisuhreihin suurpetojen lisääntyessä räjähdysmäisesti.</p> <p>Vihreiden ohjelma siirtäisi merkittävällä tavalla metsästysasioiden päätäntävaltaa maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle. Ei hyvä. Toisaalta tämän sanominen ääneen on rehellinen tunnustus siitä, että vihreät itsekin tietää ympäristöministeriön olevan miehitetty aatesisarillaan ja -veljillään, jotka suhtautuvat valitettavan moneen asiaan hyvin asenteellisesti.&nbsp;</p> <p>Jokaisen kannattaa muistaa, mikä on vihreiden luontopolitiikan ydin. Se on ihmisen eristäminen luonnosta yhä uusilla luonnonsuojelualueilla sekä suomalaisen metsästyskulttuurin tuhoaminen. Tällaista kehitystä en halua olla edistämässä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Luin vihreiden tänään julkistaman luonnonsuojeluohjelman. Todettakoon aivan ensimmäiseksi, että siinä oli myös paljon hyvää. Turpeen poltosta luopuminen on järkevä pitkän aikavälin tavoite, mutta turvetta tarvitaan ylimenokauden ratkaisuna. Samoin on asiallista käydä keskustelua Metsähallitukselle asetetusta tulostavoitteesta. Mielestäni sitä tulisi pienentää metsien kestävän käytön turvaamiseksi. Vesivoimayhtiöt on myös saatava entistä paremmin mukaan työhön luontaisten vaelluskalakantojen palauttamiseksi maamme virtavesiin.

Ohjelma kokonaisuutena on erittäin huolestuttava. Ensinnäkin siinä vaaditaan jälleen kerran uusien kansallispuistojen ja suojelualueiden perustamista maahamme. En ymmärrä, miksi tällaista tavoitetta edistetään, kun nykyistenkään puistojen ylläpitoon ei riitä rahoitusta. Kansallispuistojen perustaminen on myös aina järeä suojelullinen toimenpide, jolla on väistämättä vaikutuksia paikkakuntalaisten oikeuksiin esimerkiksi metsästyksen ja kalastuksen suhteen. Ne myös usein vaikeuttavat luontomatkailun kehittämistä. En voi missään tapauksessa kannattaa tällaista kehitystä. Se on ylisuojelua, eikä mitään muuta.

Huolestuttavin asia on kuitenkin ohjelman suurpetopolitiikka. Vihreät nimittäin haluaa lopettaa kokonaan susien, ahmojen, karhujen ja ilvesten metsästyksen. Poronhoitoalueella taas edistetään pelkkiä reviiriperustaisia korvauksia. Vihreät eivät ymmärrä, että tällaisella politiikalla tuhottaisiin koko poroelinkeino sekä karjatalous pahimmilla petoalueilla. Se lopettaisi vuosituhantisen metsästyskulttuurin, jota on tähän saakka voitu vastuullisesti harjoittaa. On aivan selvää, että tällainen politiikka johtaisi ihmisuhreihin suurpetojen lisääntyessä räjähdysmäisesti.

Vihreiden ohjelma siirtäisi merkittävällä tavalla metsästysasioiden päätäntävaltaa maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle. Ei hyvä. Toisaalta tämän sanominen ääneen on rehellinen tunnustus siitä, että vihreät itsekin tietää ympäristöministeriön olevan miehitetty aatesisarillaan ja -veljillään, jotka suhtautuvat valitettavan moneen asiaan hyvin asenteellisesti. 

Jokaisen kannattaa muistaa, mikä on vihreiden luontopolitiikan ydin. Se on ihmisen eristäminen luonnosta yhä uusilla luonnonsuojelualueilla sekä suomalaisen metsästyskulttuurin tuhoaminen. Tällaista kehitystä en halua olla edistämässä.

]]>
10 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251760-vihreiden-luonnonsuojeluohjelma-ylisuojelullinen-ja-petopoliittinen-katastrofi#comments Luonnonsuojelu Metsästys Susipolitiikka Suurpetopolitiikka Vihreät Sun, 04 Mar 2018 14:10:18 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251760-vihreiden-luonnonsuojeluohjelma-ylisuojelullinen-ja-petopoliittinen-katastrofi
Vihreiden ja eläinsuojelujärjestöjen huuto ei edistä eläinten hyvinvointia http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251067-vihreiden-ja-elainsuojelujarjestojen-kritiikki-ei-edista-elainten-hyvinvointia <p>Viime päivinä on keskusteltu ahkerasti uudesta eläinsuojelulaista, josta annettu esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Erityisen kovaa kritiikkiä lakiesitystä ja myös hallitusta kohtaan ovat esittäneet vihreät, eri eläinsuojelujärjestöt sekä muutamat poliittiset nuorisojärjestöt. Valitettavasti kritiikkiin liittyy useita erilaisia väärinymmärryksiä, joita on syytä oikaista.</p><p>Ensinnäkään nyt lausunnoilla oleva luonnos ei ole sama asia, kuin lopulta annettu hallituksen esitys tai säädetty laki. Lausuntokierroksen aikana on tarpeen kerätä erilaisilta intressiryhmiltä palautetta ja tarkastella tämän jälkeen, millä tavoin luonnosta tulisi muuttaa ennen varsinaisen hallituksen esityksen antamista. Yleensä muutoksia myös tehdään. Onkin kohtuutonta, että etenkin vihreät yrittävät jo tässä vaiheessa kaataa laskiämpäriä täydellä tarmollaan hallituksen niskaan.</p><p>Toisekseen keskustelussa ei huomioida, että laki sisältää merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointi- ja jalostusvaatimuksiin. Esimerkiksi kivunlievetys tulee pakolliseksi kivualiaissa toimenpiteissä, sonnien kytkettynä pitäminen kielletään ja sikojen tiineytyshäkkikielto toteutetaan. Samoin kielletään sellaisten jalostusyhdistelmien käyttäminen, jotka todennäköisesti perityttäisivät jälkeläisilleen merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavia ominaisuuksia tai sairauksia. Myös rituaaliteurastuksille tulee selkeä kielto.</p><p>Olen myös itse jo tässä vaiheessa kiinnitänyt huomiota muutamiin asioihin lainsäädännössä ja esittänyt toiveen, että lakiin kirjattaisiin esimerkiksi selkeä vaatimus eläimien jatkuvasta juomaveden saamisesta. Tämä ei ole tuottajille tai lemmikkien omistajille kohtuuton vaatimus. Edelleen haluan arvioitavaksi, miten lainsäädännössä tulee suhtautua ns. pyydä ja päästä -kalastukseen, joka on alati lisääntyvä harrastusmuoto maassamme. Mielestäni ei ole oikein, jos kalastuksen ainoana päämääränä on alistaa villi luontokappale omaksi leikkikaluksi.</p><p>Suomi on julkisuudessa esitetyistä väitteistä poiketen eläinten hyvinvoinnin mallimaa. Eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa Suomessa osoittaa se, että täällä siat saavat pitää saparonsa ja kanat nokkansa. Tuotantoeläimemme ovat myös salmonellavapaita ja antibioottien käyttö eläintuotannossamme on erittäin vähäistä verrattuna muihin EU-maihin.</p><p>Tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät parannukset maksaa aina suomalainen talonpoika. Moni maksaa niitä mielellään vapaaehtoisesti ja esimerkiksi paljon julkisessa keskustelussa olleet parsinavetat ovat maastamme häviävä navettamuoto pihattojen ja robottinavettojen korvatessa ne. Tämä kaikki aivan tuottajien omasta vapaasta tahdosta.&nbsp;</p><p>Ehkäpä suurin ongelma on kuitenkin se, että samaan aikaan kun meillä vaaditaan tuottajilta valtavia investointeja, kulutetaan maassamme päivittäin tonneittain ruokaa, jonka tuottaminen Suomessa olisi laitonta. Samaan aikaan sitten kuitenkin ihmetellään ja valitellaan, että suomalainen ruoka ei kykene kilpailemaan hinnalla ulkomaisen ruoan kanssa. Kuinka se kykenisi, kun hinta on yleensä suoraan verrannollinen tuotantoeläinten hyvinvoinnin kanssa? &nbsp;</p><p>Vihreiden ja eläinsuojelujärjestöjen kritiikki hallitusta kohtaan ei edistä itse asiaa, eli eläinten hyvinvointia, millään tavalla. Ei se kyllä toisaalta yllätäkään. Vihreiden ja eläinsuojelujärjestöjen edistämä politiikka kun on sellaista, että se tappaisi toteutuessaan maatalouden maastamme. Tämä politiikka tekisi myös sellaiset harrastukset ja elämäntavat kuin metsästyksen ja kalastuksen mahdottomiksi.<br /><br />Keskustellaan siis tässä vaiheessa lakiluonnoksesta ja sen sisällöstä, sillä sen keskustelun aika on nyt. Hallituksen tekemisiä voi arvostella vasta sen jälkeen, kun esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on annettu.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime päivinä on keskusteltu ahkerasti uudesta eläinsuojelulaista, josta annettu esitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Erityisen kovaa kritiikkiä lakiesitystä ja myös hallitusta kohtaan ovat esittäneet vihreät, eri eläinsuojelujärjestöt sekä muutamat poliittiset nuorisojärjestöt. Valitettavasti kritiikkiin liittyy useita erilaisia väärinymmärryksiä, joita on syytä oikaista.

Ensinnäkään nyt lausunnoilla oleva luonnos ei ole sama asia, kuin lopulta annettu hallituksen esitys tai säädetty laki. Lausuntokierroksen aikana on tarpeen kerätä erilaisilta intressiryhmiltä palautetta ja tarkastella tämän jälkeen, millä tavoin luonnosta tulisi muuttaa ennen varsinaisen hallituksen esityksen antamista. Yleensä muutoksia myös tehdään. Onkin kohtuutonta, että etenkin vihreät yrittävät jo tässä vaiheessa kaataa laskiämpäriä täydellä tarmollaan hallituksen niskaan.

Toisekseen keskustelussa ei huomioida, että laki sisältää merkittäviä parannuksia eläinten hyvinvointi- ja jalostusvaatimuksiin. Esimerkiksi kivunlievetys tulee pakolliseksi kivualiaissa toimenpiteissä, sonnien kytkettynä pitäminen kielletään ja sikojen tiineytyshäkkikielto toteutetaan. Samoin kielletään sellaisten jalostusyhdistelmien käyttäminen, jotka todennäköisesti perityttäisivät jälkeläisilleen merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavia ominaisuuksia tai sairauksia. Myös rituaaliteurastuksille tulee selkeä kielto.

Olen myös itse jo tässä vaiheessa kiinnitänyt huomiota muutamiin asioihin lainsäädännössä ja esittänyt toiveen, että lakiin kirjattaisiin esimerkiksi selkeä vaatimus eläimien jatkuvasta juomaveden saamisesta. Tämä ei ole tuottajille tai lemmikkien omistajille kohtuuton vaatimus. Edelleen haluan arvioitavaksi, miten lainsäädännössä tulee suhtautua ns. pyydä ja päästä -kalastukseen, joka on alati lisääntyvä harrastusmuoto maassamme. Mielestäni ei ole oikein, jos kalastuksen ainoana päämääränä on alistaa villi luontokappale omaksi leikkikaluksi.

Suomi on julkisuudessa esitetyistä väitteistä poiketen eläinten hyvinvoinnin mallimaa. Eläinten hyvinvoinnin korkeaa tasoa Suomessa osoittaa se, että täällä siat saavat pitää saparonsa ja kanat nokkansa. Tuotantoeläimemme ovat myös salmonellavapaita ja antibioottien käyttö eläintuotannossamme on erittäin vähäistä verrattuna muihin EU-maihin.

Tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät parannukset maksaa aina suomalainen talonpoika. Moni maksaa niitä mielellään vapaaehtoisesti ja esimerkiksi paljon julkisessa keskustelussa olleet parsinavetat ovat maastamme häviävä navettamuoto pihattojen ja robottinavettojen korvatessa ne. Tämä kaikki aivan tuottajien omasta vapaasta tahdosta. 

Ehkäpä suurin ongelma on kuitenkin se, että samaan aikaan kun meillä vaaditaan tuottajilta valtavia investointeja, kulutetaan maassamme päivittäin tonneittain ruokaa, jonka tuottaminen Suomessa olisi laitonta. Samaan aikaan sitten kuitenkin ihmetellään ja valitellaan, että suomalainen ruoka ei kykene kilpailemaan hinnalla ulkomaisen ruoan kanssa. Kuinka se kykenisi, kun hinta on yleensä suoraan verrannollinen tuotantoeläinten hyvinvoinnin kanssa?  

Vihreiden ja eläinsuojelujärjestöjen kritiikki hallitusta kohtaan ei edistä itse asiaa, eli eläinten hyvinvointia, millään tavalla. Ei se kyllä toisaalta yllätäkään. Vihreiden ja eläinsuojelujärjestöjen edistämä politiikka kun on sellaista, että se tappaisi toteutuessaan maatalouden maastamme. Tämä politiikka tekisi myös sellaiset harrastukset ja elämäntavat kuin metsästyksen ja kalastuksen mahdottomiksi.

Keskustellaan siis tässä vaiheessa lakiluonnoksesta ja sen sisällöstä, sillä sen keskustelun aika on nyt. Hallituksen tekemisiä voi arvostella vasta sen jälkeen, kun esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on annettu.

]]>
20 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251067-vihreiden-ja-elainsuojelujarjestojen-kritiikki-ei-edista-elainten-hyvinvointia#comments Animalia Eläinsuojelulaki maatalous Vihreät Sat, 17 Feb 2018 13:54:34 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251067-vihreiden-ja-elainsuojelujarjestojen-kritiikki-ei-edista-elainten-hyvinvointia
Villepopulismi http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250991-villepopulismi <p>Voiko ihminen taata toiselle että hänelle ei tapahtu mitään ikävään? Saisinko minä vakutuksen pahan mielen varalle? Voiko valtio estää kansalaisten onnettomuudet, vahingot tai haavat? Kypärillä tai suojuksilla? Voiko Suomen valtio taata ihmisille kuolemattomuuden? Edes omille kansalaisilleen?</p><p>Eduskunnan kyselytunnilla populismin kruunaamaton kuningas Ville Niinistö vaati sitä, että Irakiin ei voisi palauttaa ketään. Syynä oli ns.&quot;tapaus Bagdadin Ali&quot;. Villen mielestä Suomi ei voi palauttaa ihmisiä kuolemaan Irakiin.</p><p>Ville tuntuu olevan hyvä ja humaani mies, jolla on sydän paikallaan.</p><p><strong>VIllepopulismi?&nbsp; </strong></p><p>Käsittelen tässä Villepopulismia. MItä se on?&nbsp;</p><p>Näyttää vahvasti siltä, että Villen mielestä ainoa oikea teko on se, että Suomen valtion pitäisi pakkosiirtää koko Irakin väestö Suomeen. Silloin kukaan ei kuole Irakissa.</p><p>Villen argumentit ja perustelut ovat muutenkin mielenkiintoisia. Eihän meillä Suomessakaan voida taata kenellekkään kuolemattomuutta. Ruotsissakin tapahtuu väkivallantekoja. Jopa Espoossa tai Kruununhaassa.</p><p>Villen haluama politiikka johtaisi tietysti terveen järjen käytön lopettamiseen. Villepopulismin syvempi kärki kohdistuukin tehokkaasti Migriin ja suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Ehkä hän haluaa ohittaa sen ja perustaa oman &quot;vihreän&quot; oikeutensa?</p><p><strong>Ville - sydänten vihreä?</strong></p><p>Näin aluksi näyttää siltä, että Villellä on kosolti sydäntä mutta vähän sitä toista.</p><p>Tämä on kuitenkin väärä oletus. En epäile Villen järkeä vaan otaksun, että hän tässä tapauksessa käyttää tätä tapahtumaa härskisti hyväkseen. Epäilen, että hän ryystää kuuluvasti erityisesti nuorten naisten idealismia ja maailman parantamishalua. Tässä mielessä <em>Villepopulismi </em>muistuttaa taistolaisten tapaa imeä kuin vampyyri nuorten naisten idealismia.</p><p>Villen tarkoitusperät näyttävät olevan kuitenkin syvemmät kuin silloisilla taistolaisilla. Villepopulismi on tietenkin farisealaista, korupuheiden huumaamaa ja valheellisen sentimentaalista mutta epäilen, että se syvimmiltään tähtää länsimaisen moniarvoisuuden ja pohjoismaisen oikeusjärjestelmän kumoamiseen.&nbsp;</p><p>Poliittinen ratsastelu yhden onnettoman Alin tragedialla on siten vain tapa toteuttaa se todellinen unelma. Vähän kuin vihapuhe-jorinalla ja rasismi märehtimisellä muutetaan poliittisen oikeaoppisuuden rajoja niin onnettoman Alin kohtalolla halutaan sivuuttaa laki ja oikeus.</p><p>Arvoisat lukijat. Jätän Teidät kaikki arvioimaan sitä minkälainen se maailma olisi jossa Villepopulismi vallitsisi. Kävisikö niin, että siinä maailmassa moniarvoisuus korvattaisiin oikeaoppisuudella, terve järki &quot;gutmench&quot; logiikalla ja laki mielivallalla.</p><p>Kuka haluaa elää VIllepopulismissa? Haluaisitko sinä Ville todella elää sellaisessa maailmassa?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Voiko ihminen taata toiselle että hänelle ei tapahtu mitään ikävään? Saisinko minä vakutuksen pahan mielen varalle? Voiko valtio estää kansalaisten onnettomuudet, vahingot tai haavat? Kypärillä tai suojuksilla? Voiko Suomen valtio taata ihmisille kuolemattomuuden? Edes omille kansalaisilleen?

Eduskunnan kyselytunnilla populismin kruunaamaton kuningas Ville Niinistö vaati sitä, että Irakiin ei voisi palauttaa ketään. Syynä oli ns."tapaus Bagdadin Ali". Villen mielestä Suomi ei voi palauttaa ihmisiä kuolemaan Irakiin.

Ville tuntuu olevan hyvä ja humaani mies, jolla on sydän paikallaan.

VIllepopulismi? 

Käsittelen tässä Villepopulismia. MItä se on? 

Näyttää vahvasti siltä, että Villen mielestä ainoa oikea teko on se, että Suomen valtion pitäisi pakkosiirtää koko Irakin väestö Suomeen. Silloin kukaan ei kuole Irakissa.

Villen argumentit ja perustelut ovat muutenkin mielenkiintoisia. Eihän meillä Suomessakaan voida taata kenellekkään kuolemattomuutta. Ruotsissakin tapahtuu väkivallantekoja. Jopa Espoossa tai Kruununhaassa.

Villen haluama politiikka johtaisi tietysti terveen järjen käytön lopettamiseen. Villepopulismin syvempi kärki kohdistuukin tehokkaasti Migriin ja suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Ehkä hän haluaa ohittaa sen ja perustaa oman "vihreän" oikeutensa?

Ville - sydänten vihreä?

Näin aluksi näyttää siltä, että Villellä on kosolti sydäntä mutta vähän sitä toista.

Tämä on kuitenkin väärä oletus. En epäile Villen järkeä vaan otaksun, että hän tässä tapauksessa käyttää tätä tapahtumaa härskisti hyväkseen. Epäilen, että hän ryystää kuuluvasti erityisesti nuorten naisten idealismia ja maailman parantamishalua. Tässä mielessä Villepopulismi muistuttaa taistolaisten tapaa imeä kuin vampyyri nuorten naisten idealismia.

Villen tarkoitusperät näyttävät olevan kuitenkin syvemmät kuin silloisilla taistolaisilla. Villepopulismi on tietenkin farisealaista, korupuheiden huumaamaa ja valheellisen sentimentaalista mutta epäilen, että se syvimmiltään tähtää länsimaisen moniarvoisuuden ja pohjoismaisen oikeusjärjestelmän kumoamiseen. 

Poliittinen ratsastelu yhden onnettoman Alin tragedialla on siten vain tapa toteuttaa se todellinen unelma. Vähän kuin vihapuhe-jorinalla ja rasismi märehtimisellä muutetaan poliittisen oikeaoppisuuden rajoja niin onnettoman Alin kohtalolla halutaan sivuuttaa laki ja oikeus.

Arvoisat lukijat. Jätän Teidät kaikki arvioimaan sitä minkälainen se maailma olisi jossa Villepopulismi vallitsisi. Kävisikö niin, että siinä maailmassa moniarvoisuus korvattaisiin oikeaoppisuudella, terve järki "gutmench" logiikalla ja laki mielivallalla.

Kuka haluaa elää VIllepopulismissa? Haluaisitko sinä Ville todella elää sellaisessa maailmassa?

]]>
21 http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250991-villepopulismi#comments Vihreät Ville Niinistö Thu, 15 Feb 2018 16:24:35 +0000 Arto Luukkanen http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250991-villepopulismi
Osmo Soininvaara on taas väärässä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250884-osmo-soininvaara-on-taas-vaarassa <p>Arvostamani vihreiden entinen kansanedustaja <strong>Osmo Soininvaara</strong> on <a href="http://www.soininvaara.fi/2018/02/12/suomen-puolueiden-tila-2-keskusta/">kirjoittanut</a> blogissaan väkevän negatiivisesti edustamani kansanliikkeen, eli keskustan, tulevaisuudesta. Analyysissä on monta oikeaa asiaa, mutta Soininvaaran epärealistinen fantasiointi kansalaispuolueen tulevasta menestyksestä ja sitä kautta keskustan kaatamisesta on jo surkuhupaisaa.</p><p>Voin lyödä Soininvaaran kanssa koskenkorva-pullosta vetoa, että näin ei tule seuraavissa vaaleissa tapahtumaan. Sen osoittavat jo presidentinvaalien äänestyskäyttäytymisestä tehdyt mittaukset, joiden mukaan edellisessä vaaleissa keskustaa äänestäneistä vain kuusi prosenttia <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/240167-vayrys-uhkaa-sittenkin-liioiteltu-han-suututtaa-keskustalaisia">ryhmittyi</a> <strong>Paavo</strong> <strong>Väyrysen</strong> taakse. Näiden tutkimusten mukaan näyttää itse asiassa siltä, että Väyrynen on suurempi ongelma vasemmistolle ja perussuomalaisille kuin keskustalle. Jopa Soininvaaran oman puolueen, näiden arvoliberaalien vihreiden, äänestäjistä kaksi prosenttia äänesti Väyrystä. Mitä minun on pääteltävä siitä?</p><p>Eniten Soininvaaran kirjoituksessa minua loukkasivat keskustasta maalaillut mielikuvat patavanhoillisena puolueena. On tietysti totta, että kansanliikkeemme on aina ollut hyvin erilaisesti asioista ajattelevien ihmisten liitto, mutta meidän leimaamisemme puhtaan konservatiiveiksi on älyllisesti epärehellistä. Soininvaara voisi vilkaista tässä asiassa peiliin ja pohtia vaikkapa oman puolueensa vihreiden äänestyskäyttäytymistä vapaamman alkoholilain osalta. Voin myös hyvällä omallatunnolla kertoa, että esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain vieminen maaliin tällä hallituskaudella oli pitkälti keskustan tekosia. Oma perhe- ja peruspalveluministerimme <strong>Annikka Saarikko</strong> on myös ollut voimakkaasti monen muun keskustalaisten tuella ajamassa translakia eteenpäin. Mikä tässä on Soininvaaran mielestä konservatiivista? Tai perustulossa, joka on alunperin keskustan eikä vihreiden idea?</p><p>Eniten minua huvittaa Soininvaaran kritiikki ministeri Annika Saarikkoa kohtaan juuri tehdystä päätöksestä, jolla perhevapaita ei uudisteta. Soininvaara ja hänen vihreät sekä kokoomuslaiset sielunkumppaninsa kun vakuuttavat kaikille pyhää uskoaan ihmisten valinnanvapauteen, mutta ovat samaan aikaan edistämässä uudistuksia, joilla tämä valinnanvapaus vietäisiin perheiltä pois. Kannatan itsekin valinnanvapautta alkoholipolitiikkassa, ihmisten omissa parisuhteissa ja oikeudesta päättää vaikkapa eutanasiasta, mutta olisin kyllä erikoinen poliitikko, jos väittäisin olevani liberaali kannattaessani samaan aikaan tämän oikeuden viemistä pois perheiltä. Kyllä, minäkin haluan uudistaa perhevapaat ja kaipaan lisää mahdollisuuksia isille, mutta en halua viedä niitä pois äitien kiintiöstä.</p><p>Soininvaara syyllistyy myös kirjoituksessaan hänelle niin leimalliseen ja tyypilliseen perusvirheeseen väittäessään, että kaupungistuminen on väistämätön tosiasia ja meidän on vain mukauduttava tähän &rdquo;globaaliin megatrendiin&rdquo;. Se on pötypuhetta. Soininvaaran soisi pohtivan, kuinka paljon kaupungistumista on tässäkin maassa pyritty keinotekoisesti vauhdittamaan, mutta siltikin maakunnat porskuttavat. Voisikohan tämä johtua siitä, että maaseudullakin todella on elinmahdollisuuksia ja monet ihmiset myös haluavat asua siellä? Soininvaara ei myöskään tue ihmisten valinnanvapautta oman asuinpaikkansa suhteen. Miksi?</p><p>Soininvaaran kirjoituksista huokuukin ikävä maaseutu- ja keskustavihamielisyys. Toistan vielä myös tässä kirjoitukseni alkupuolella esittämäni ehdotuksen: lyödäänkö koskenkorva-pullosta vetoa, että keskusta ei tule seuraavissa eduskuntavaaleissa marginalisoitumaan kuvaamallasi tavalla?<br /><br />Otatko Ode vedon vastaan?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Arvostamani vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara on kirjoittanut blogissaan väkevän negatiivisesti edustamani kansanliikkeen, eli keskustan, tulevaisuudesta. Analyysissä on monta oikeaa asiaa, mutta Soininvaaran epärealistinen fantasiointi kansalaispuolueen tulevasta menestyksestä ja sitä kautta keskustan kaatamisesta on jo surkuhupaisaa.

Voin lyödä Soininvaaran kanssa koskenkorva-pullosta vetoa, että näin ei tule seuraavissa vaaleissa tapahtumaan. Sen osoittavat jo presidentinvaalien äänestyskäyttäytymisestä tehdyt mittaukset, joiden mukaan edellisessä vaaleissa keskustaa äänestäneistä vain kuusi prosenttia ryhmittyi Paavo Väyrysen taakse. Näiden tutkimusten mukaan näyttää itse asiassa siltä, että Väyrynen on suurempi ongelma vasemmistolle ja perussuomalaisille kuin keskustalle. Jopa Soininvaaran oman puolueen, näiden arvoliberaalien vihreiden, äänestäjistä kaksi prosenttia äänesti Väyrystä. Mitä minun on pääteltävä siitä?

Eniten Soininvaaran kirjoituksessa minua loukkasivat keskustasta maalaillut mielikuvat patavanhoillisena puolueena. On tietysti totta, että kansanliikkeemme on aina ollut hyvin erilaisesti asioista ajattelevien ihmisten liitto, mutta meidän leimaamisemme puhtaan konservatiiveiksi on älyllisesti epärehellistä. Soininvaara voisi vilkaista tässä asiassa peiliin ja pohtia vaikkapa oman puolueensa vihreiden äänestyskäyttäytymistä vapaamman alkoholilain osalta. Voin myös hyvällä omallatunnolla kertoa, että esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain vieminen maaliin tällä hallituskaudella oli pitkälti keskustan tekosia. Oma perhe- ja peruspalveluministerimme Annikka Saarikko on myös ollut voimakkaasti monen muun keskustalaisten tuella ajamassa translakia eteenpäin. Mikä tässä on Soininvaaran mielestä konservatiivista? Tai perustulossa, joka on alunperin keskustan eikä vihreiden idea?

Eniten minua huvittaa Soininvaaran kritiikki ministeri Annika Saarikkoa kohtaan juuri tehdystä päätöksestä, jolla perhevapaita ei uudisteta. Soininvaara ja hänen vihreät sekä kokoomuslaiset sielunkumppaninsa kun vakuuttavat kaikille pyhää uskoaan ihmisten valinnanvapauteen, mutta ovat samaan aikaan edistämässä uudistuksia, joilla tämä valinnanvapaus vietäisiin perheiltä pois. Kannatan itsekin valinnanvapautta alkoholipolitiikkassa, ihmisten omissa parisuhteissa ja oikeudesta päättää vaikkapa eutanasiasta, mutta olisin kyllä erikoinen poliitikko, jos väittäisin olevani liberaali kannattaessani samaan aikaan tämän oikeuden viemistä pois perheiltä. Kyllä, minäkin haluan uudistaa perhevapaat ja kaipaan lisää mahdollisuuksia isille, mutta en halua viedä niitä pois äitien kiintiöstä.

Soininvaara syyllistyy myös kirjoituksessaan hänelle niin leimalliseen ja tyypilliseen perusvirheeseen väittäessään, että kaupungistuminen on väistämätön tosiasia ja meidän on vain mukauduttava tähän ”globaaliin megatrendiin”. Se on pötypuhetta. Soininvaaran soisi pohtivan, kuinka paljon kaupungistumista on tässäkin maassa pyritty keinotekoisesti vauhdittamaan, mutta siltikin maakunnat porskuttavat. Voisikohan tämä johtua siitä, että maaseudullakin todella on elinmahdollisuuksia ja monet ihmiset myös haluavat asua siellä? Soininvaara ei myöskään tue ihmisten valinnanvapautta oman asuinpaikkansa suhteen. Miksi?

Soininvaaran kirjoituksista huokuukin ikävä maaseutu- ja keskustavihamielisyys. Toistan vielä myös tässä kirjoitukseni alkupuolella esittämäni ehdotuksen: lyödäänkö koskenkorva-pullosta vetoa, että keskusta ei tule seuraavissa eduskuntavaaleissa marginalisoitumaan kuvaamallasi tavalla?

Otatko Ode vedon vastaan?

]]>
22 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250884-osmo-soininvaara-on-taas-vaarassa#comments Osmo soininvaara Perhevapaajärjestelmä Punavihreät Vihreät Tue, 13 Feb 2018 09:48:01 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250884-osmo-soininvaara-on-taas-vaarassa
Vihreä esitys pienydinvoimalasta Turun lämmöntuotantoon http://buimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250115-vihrea-esitys-pienydinvoimalasta-turun-lammontuotantoon <p>Esityksiä kunnallisista pienydinvoimaloista tulee kiihtyvään tahtiin. Tällä kertaa aloitteen Turun kaupunginvaltuustolle teki Vihreiden valtuutettu Matti Vähä-Heikkilä.&nbsp; Aloitteen pienreaktoriselvityksen tekemisestä allekirjoitti 16 valtuutettua Vihreiden, Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan ryhmistä.</p><p><a href="https://www.turkulainen.fi/artikkeli/603991-vihrealta-valtuutetulta-yllattava-aloite-turun-kaukolampo-paastottomaksi" title="https://www.turkulainen.fi/artikkeli/603991-vihrealta-valtuutetulta-yllattava-aloite-turun-kaukolampo-paastottomaksi">https://www.turkulainen.fi/artikkeli/603991-vihrealta-valtuutetulta-ylla...</a></p><p>Käytännössä lämmöntuotanto on merkittävin syy kivihiilen polttoon ja sen ratkaisemiseksi SMR-ydinvoimalat ovat erittäin käyttökelpoinen ratkaisu suurissa kaupungeissa. Helpointa olisi korvata nykyisten voimaloiden hiilen poltto pienreaktorilla ja käyttää edelleen jo olemassa olevaa kaukolämmön jakelun infrastruktuuria.</p><p>Onnea ja menestystä tälle vihreälle aloitteelle. Kai te muuten olette jo huomanneet, että Vihreätkin voivat suhtautua positiivisesti järkeviin ydinvoimahankkeisiin. Olisiko viimein niiden aika taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Esityksiä kunnallisista pienydinvoimaloista tulee kiihtyvään tahtiin. Tällä kertaa aloitteen Turun kaupunginvaltuustolle teki Vihreiden valtuutettu Matti Vähä-Heikkilä.  Aloitteen pienreaktoriselvityksen tekemisestä allekirjoitti 16 valtuutettua Vihreiden, Kokoomuksen, SDP:n ja Keskustan ryhmistä.

https://www.turkulainen.fi/artikkeli/603991-vihrealta-valtuutetulta-yllattava-aloite-turun-kaukolampo-paastottomaksi

Käytännössä lämmöntuotanto on merkittävin syy kivihiilen polttoon ja sen ratkaisemiseksi SMR-ydinvoimalat ovat erittäin käyttökelpoinen ratkaisu suurissa kaupungeissa. Helpointa olisi korvata nykyisten voimaloiden hiilen poltto pienreaktorilla ja käyttää edelleen jo olemassa olevaa kaukolämmön jakelun infrastruktuuria.

Onnea ja menestystä tälle vihreälle aloitteelle. Kai te muuten olette jo huomanneet, että Vihreätkin voivat suhtautua positiivisesti järkeviin ydinvoimahankkeisiin. Olisiko viimein niiden aika taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

]]>
13 http://buimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250115-vihrea-esitys-pienydinvoimalasta-turun-lammontuotantoon#comments Pienydinvoima SMR Turku Vihreät Ydinvoima Tue, 30 Jan 2018 16:05:42 +0000 Börje Uimonen http://buimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250115-vihrea-esitys-pienydinvoimalasta-turun-lammontuotantoon
Oulun valtuusto äänesti vastoin omaa sopimusta-vihreät ja vasemmisto räikeimpinä http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250103-oulun-valtuusto-aanesti-vastoin-omaa-sopimusta-vihreat-ja-vasemmisto-raikeimpina <p>Oulun kaupunginvaltuusto hylkäsi ehdotuksen tilapäisestä valiokunnasta. Sinisiin perussuomalaisista loikanneet Anne Snellman ja Vaili Jämsä-Uusitalo eivät luopuneet hillotolpistaan, vaikka Snellman itse on ollut allekirjoittamassa sopimusta, että jos loikkaus tulee, niin luottamuspaikat jäävät puolueelle mistä loikkaa.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/siniset-saavat-pitaa-lautakuntapaikkansa-oulussa-tilapaista-valiokuntaa-ei-perusteta-ratkomaan-kiistaa/783325/#anchor-for-comments" title="http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/siniset-saavat-pitaa-lautakuntapaikkansa-oulussa-tilapaista-valiokuntaa-ei-perusteta-ratkomaan-kiistaa/783325/#anchor-for-comments">http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/siniset-saavat-pitaa-lautakuntapaikkan...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Vihreiden Jenni Pitko esitti, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta. Miten hän kääntää takkinsa jo valtuustokauden alussa näin räikeästi?? Hän on itse ollut allekirjoittamassa myös valtuustosopimusta, jota vastaan nyt äänesti.</p><p>Vasemmiston Hilkka Haaga kannatti tätä Pitkon esitystä. Myös hän on ollut allekirjoittamassa sopimusta ja menettänyt muistinsa yhteisiin sopimuksiin.</p><p>&ndash;&nbsp;Mikäli luottamushenkilö eroaa tai hänet erotetaan poliittisesta ryhmästään kesken valtuustokauden, menettää hän muut luottamushenkilöpaikkansa paitsi valtuustopaikkansa, todetaan puolueiden sopimuksessa.</p><p>Sopimuksessa todetaan myös, että mikäli vaihdos ei tapahdu vapaaehtoisesti, koko lautakunta tai vastaava elin pyytää eroa ja tilalle valitaan uusi toimielin.</p><p>Ihmettelen, että minne näiden puolueiden muisti on kadonnut? Onko taustalla jotakin kitkaa, mikä tämän selittää? Nouseeko tämä persuvastaisuus tässäkin päätänsä?</p><p>&nbsp;</p><p>Kun edellisellä valtuustokaudella vihreiden Maarit Sihvonen loikkasi kokoomukseen, luovutti hän paikkansa vihreille automaattisesti, koska näin oli sovittu. Minne vihreiden muisti on tästäkin asiasta kadonnut?</p><p>&nbsp;</p><p>Mikäli yhteisistä sopimuksista ei voida pitää kiinni näinkin varhaisessa valtuustokauden alkua, niin kuinka tämä jatkossa sitten toimii? Ei varmasti neuvotteluja edesauta tällänen pelleily.&nbsp; Nyt on joillakin valtuuston jäsenillä peiliin katsomisen paikka. Kyse on myös äänestäjien kusettamisesta. Moni on sanonut tässäkin keississä, että on äänestänyt näitä asianomaisiâ juurin, koska kuuluvat perussuomalaisiin. Tässä nyt ei ole enää kahteen jäseneen täyttä luottamusta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Oulun kaupunginvaltuusto hylkäsi ehdotuksen tilapäisestä valiokunnasta. Sinisiin perussuomalaisista loikanneet Anne Snellman ja Vaili Jämsä-Uusitalo eivät luopuneet hillotolpistaan, vaikka Snellman itse on ollut allekirjoittamassa sopimusta, että jos loikkaus tulee, niin luottamuspaikat jäävät puolueelle mistä loikkaa.

 

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/siniset-saavat-pitaa-lautakuntapaikkansa-oulussa-tilapaista-valiokuntaa-ei-perusteta-ratkomaan-kiistaa/783325/#anchor-for-comments

 

Vihreiden Jenni Pitko esitti, ettei tilapäistä valiokuntaa perusteta. Miten hän kääntää takkinsa jo valtuustokauden alussa näin räikeästi?? Hän on itse ollut allekirjoittamassa myös valtuustosopimusta, jota vastaan nyt äänesti.

Vasemmiston Hilkka Haaga kannatti tätä Pitkon esitystä. Myös hän on ollut allekirjoittamassa sopimusta ja menettänyt muistinsa yhteisiin sopimuksiin.

– Mikäli luottamushenkilö eroaa tai hänet erotetaan poliittisesta ryhmästään kesken valtuustokauden, menettää hän muut luottamushenkilöpaikkansa paitsi valtuustopaikkansa, todetaan puolueiden sopimuksessa.

Sopimuksessa todetaan myös, että mikäli vaihdos ei tapahdu vapaaehtoisesti, koko lautakunta tai vastaava elin pyytää eroa ja tilalle valitaan uusi toimielin.

Ihmettelen, että minne näiden puolueiden muisti on kadonnut? Onko taustalla jotakin kitkaa, mikä tämän selittää? Nouseeko tämä persuvastaisuus tässäkin päätänsä?

 

Kun edellisellä valtuustokaudella vihreiden Maarit Sihvonen loikkasi kokoomukseen, luovutti hän paikkansa vihreille automaattisesti, koska näin oli sovittu. Minne vihreiden muisti on tästäkin asiasta kadonnut?

 

Mikäli yhteisistä sopimuksista ei voida pitää kiinni näinkin varhaisessa valtuustokauden alkua, niin kuinka tämä jatkossa sitten toimii? Ei varmasti neuvotteluja edesauta tällänen pelleily.  Nyt on joillakin valtuuston jäsenillä peiliin katsomisen paikka. Kyse on myös äänestäjien kusettamisesta. Moni on sanonut tässäkin keississä, että on äänestänyt näitä asianomaisiâ juurin, koska kuuluvat perussuomalaisiin. Tässä nyt ei ole enää kahteen jäseneen täyttä luottamusta.

]]>
59 http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250103-oulun-valtuusto-aanesti-vastoin-omaa-sopimusta-vihreat-ja-vasemmisto-raikeimpina#comments Oulun kaupunginvaltuusto Perussuomalaiset Vasemmistoliitto Vihreät Tue, 30 Jan 2018 12:27:59 +0000 Pekka Hetta http://pekkahetta1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/250103-oulun-valtuusto-aanesti-vastoin-omaa-sopimusta-vihreat-ja-vasemmisto-raikeimpina
Kysymys toimittaja Pasi Peiposelle http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249521-kysymys-toimittaja-pasi-peiposelle <p>A-studion toimittaja <strong>Pasi Peiponen</strong> pohdiskeli syyskuussa blogissaan <a href="https://yle.fi/uutiset/3-9818150">ansiokkaasti</a> Itä- ja Pohjois-Suomen autioitumista. Peiponen kirjoitti tuolloin, että &rdquo;Suomi peittyy tällä hetkellä alueisiin, joiden olemassaolosta ei enää tiedetä mitään&rdquo;. Peiposen mukaan mikään niissä ei enää nosta päätään - ei yrittäminen, ideat, rohkeus, eikä synnytystalkoot. Peiposen on blogissaan hyvin vaikea löytää mitään tulevaisuutta näille seuduille.</p><p>Luin Peiposen blogin suurella mielenkiinnolla kun se ilmestyi. Olen itse näiden seutujen puolustaja ja mielestäni meillä on täällä hieno tulevaisuus, kun uskallamme olla yhdessä rohkeita. Vaikkapa täällä Lapissa näen suuria mahdollisuuksia matkailussa ja biotaloudessa. Siksi olinkin pettynyt, kun luin Peiposen uusimman <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10032317">blogin</a>. Nyt oli toinen ääni kellossa.</p><p>Tällä kertaa Peiposta nimittäin hirvittää ja Pohjois-Suomessa onkin hänen mielestään tulevaisuutta. Se tulevaisuus ei kuitenkaan ole Peiposelle mieleinen, vaan hän haukkuu niin kaivos-, metsä- kuin energiateollisuudenkin. Jäämeren rautatiehanke saa Peiposelta kyytiä, aivan samoin kuin matkailukin. Koko blogista jää mielikuva, jonka mukaan täällä ei saisi tehdä yhtään mitään.</p><p>On sinällään virkistävää, että Peiponen on päättänyt haukkua niin keskustan kuin vihreätkin. Keskusta ottaakin nyt Peiposen mielestä pohjoisen mahdollisuuksia käyttöön ja vihreät ei puolusta koskematonta luontoa hänen mielestään riittävästi. Näin keskustalaisena oli hyvin hämmentävää lukea puolueemme väitetystä luontovihamielisyydestä. Tällä hallituskaudella olemme esimerkiksi perustaneet uuden kansallispuiston pohjoiseen, Hossaan, ja samoin olemme ensimmäistä kertaa kohdentaneet valtion varoja vaelluskalahankkeisiin. Miksi Peiponen unohtaa tämän?</p><p>On myös stereotypisointia väittää, että kaikki keskustalaiset olisivat kaivosteollisuuden juoksupoikia. Eivät ole. Kaivoksiakin Lappiin mahtuu, mutta joukossa on niin hyviä kuin huonojakin hankkeita. Itse suhtaudun hyvin kriittisesti esimerkiksi Soklin ja Hannukaisen kaivoshankkeisiin. Sen sijaan Suurikuusikon kultakaivosta Kittilässä pidän onnistumisena, jossa on onnistuttu sovittamaan yhteen kaivosteollisuuden, matkailun ja porotalouden tarpeet. Jäämeren rautatie on myös minulle mahdollisuus, ei uhka.&nbsp;</p><p>Me olemme pohjoisessa luontoihmisiä, mutta ymmärrämme myös monipuolisen elinkeinorakenteen tarpeellisuuden. Luonto on meille ihmisille kumppani, leivän tuoja ja elinympäristö, jonka hyödyntäminen kestävällä tavalla kuuluu asiaan. On viljeltävä ja on varjeltava. Kylvettävä ja niitettävä. Niin pelloilla kuin metsissäkin.</p><p>Haluaisinkin kysyä Peiposelle näihin häneen kahteen blogiinsa viitaten, että mitä täällä pohjoisessa pitäisi mielestäsi tehdä? Näyttää siltä, että haaveilet suuresta luontoreservaatista ilman mahdollisuuksia mihinkään elinkeinotoimintaan. Emme menesty pohjoisessa toistemme paitoja pesemällä, vaan meillä on oltava yrittäjyyttä. Minulle nuo mahdollisuudet ovat matkailussa ja biotaloudessa. Mikä on sinun visiosi?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> A-studion toimittaja Pasi Peiponen pohdiskeli syyskuussa blogissaan ansiokkaasti Itä- ja Pohjois-Suomen autioitumista. Peiponen kirjoitti tuolloin, että ”Suomi peittyy tällä hetkellä alueisiin, joiden olemassaolosta ei enää tiedetä mitään”. Peiposen mukaan mikään niissä ei enää nosta päätään - ei yrittäminen, ideat, rohkeus, eikä synnytystalkoot. Peiposen on blogissaan hyvin vaikea löytää mitään tulevaisuutta näille seuduille.

Luin Peiposen blogin suurella mielenkiinnolla kun se ilmestyi. Olen itse näiden seutujen puolustaja ja mielestäni meillä on täällä hieno tulevaisuus, kun uskallamme olla yhdessä rohkeita. Vaikkapa täällä Lapissa näen suuria mahdollisuuksia matkailussa ja biotaloudessa. Siksi olinkin pettynyt, kun luin Peiposen uusimman blogin. Nyt oli toinen ääni kellossa.

Tällä kertaa Peiposta nimittäin hirvittää ja Pohjois-Suomessa onkin hänen mielestään tulevaisuutta. Se tulevaisuus ei kuitenkaan ole Peiposelle mieleinen, vaan hän haukkuu niin kaivos-, metsä- kuin energiateollisuudenkin. Jäämeren rautatiehanke saa Peiposelta kyytiä, aivan samoin kuin matkailukin. Koko blogista jää mielikuva, jonka mukaan täällä ei saisi tehdä yhtään mitään.

On sinällään virkistävää, että Peiponen on päättänyt haukkua niin keskustan kuin vihreätkin. Keskusta ottaakin nyt Peiposen mielestä pohjoisen mahdollisuuksia käyttöön ja vihreät ei puolusta koskematonta luontoa hänen mielestään riittävästi. Näin keskustalaisena oli hyvin hämmentävää lukea puolueemme väitetystä luontovihamielisyydestä. Tällä hallituskaudella olemme esimerkiksi perustaneet uuden kansallispuiston pohjoiseen, Hossaan, ja samoin olemme ensimmäistä kertaa kohdentaneet valtion varoja vaelluskalahankkeisiin. Miksi Peiponen unohtaa tämän?

On myös stereotypisointia väittää, että kaikki keskustalaiset olisivat kaivosteollisuuden juoksupoikia. Eivät ole. Kaivoksiakin Lappiin mahtuu, mutta joukossa on niin hyviä kuin huonojakin hankkeita. Itse suhtaudun hyvin kriittisesti esimerkiksi Soklin ja Hannukaisen kaivoshankkeisiin. Sen sijaan Suurikuusikon kultakaivosta Kittilässä pidän onnistumisena, jossa on onnistuttu sovittamaan yhteen kaivosteollisuuden, matkailun ja porotalouden tarpeet. Jäämeren rautatie on myös minulle mahdollisuus, ei uhka. 

Me olemme pohjoisessa luontoihmisiä, mutta ymmärrämme myös monipuolisen elinkeinorakenteen tarpeellisuuden. Luonto on meille ihmisille kumppani, leivän tuoja ja elinympäristö, jonka hyödyntäminen kestävällä tavalla kuuluu asiaan. On viljeltävä ja on varjeltava. Kylvettävä ja niitettävä. Niin pelloilla kuin metsissäkin.

Haluaisinkin kysyä Peiposelle näihin häneen kahteen blogiinsa viitaten, että mitä täällä pohjoisessa pitäisi mielestäsi tehdä? Näyttää siltä, että haaveilet suuresta luontoreservaatista ilman mahdollisuuksia mihinkään elinkeinotoimintaan. Emme menesty pohjoisessa toistemme paitoja pesemällä, vaan meillä on oltava yrittäjyyttä. Minulle nuo mahdollisuudet ovat matkailussa ja biotaloudessa. Mikä on sinun visiosi?

]]>
7 http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249521-kysymys-toimittaja-pasi-peiposelle#comments Keskusta Maaseutu Pohjois-Suomi Vihreät Sun, 21 Jan 2018 15:46:32 +0000 Mikko Kärnä http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249521-kysymys-toimittaja-pasi-peiposelle
Mitä vahinkoa vasemmistopuolueet aiheuttavat politiikassa? http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248707-mita-vahinkoa-vasemmistopuolueet-aiheuttavat-politiikassa <p>Perinteisten vasemmistopuolueiden kannatus (SDP+Vas+Vihr) on hieman yli 40 % Suomessa. Luku on todella korkea, ja se on kaiketi ollut korkeampikin itsenäisen Suomen historian aikana. Mutta entä, kun vasemmistopuolueita tarkastelee lähemmin, niin mitä vahinkoa ne oikeastaan saavat aikaan? Tähän kysymykseen on mielestäni tärkeää saada vastaus, koska vasemmistopolitiikalla on todella suuri rooli maassamme.</p><p>Ensinnäkin ne synnyttävät aina juovan työnantajien ja työntekijöiden välille. Vasemmistopuolueista erityisesti SDP toimii ammattiliittojen käsikassarana ja äänitorvena. Juopa on niin kouriintuntuva, että se on läsnä alituisesti maamme politiikassa. Ei kaiketi mene päivääkään, kun työnantajia ei syytettäisi jostain. Itse väitän näin, että vasemmistopuolueet eivät koskaan tule pääsemään sopuun työnantajien kanssa. Siksi, jos haluaa välttää riitaa, tulisi äänestää muita puolueita kuin vasemmistopuolueita.</p><p>Toiseksi vasemmistopuolueet varastavat. Ne varastavat valtion, työnantajien ja työntekijöiden rahoja verotuksen muodossa. Vasemmistopuolueet itse voivat sanoa tätä &ldquo;sosiaaliseksi oikeudenmukaisuudeksi&rdquo;, mutta se on varastamista. Vaikka näitä varoja sitten jaetaankin tulonsiirtoina ja etuisuuksina eteenpäin, niin se ei siltikään poista sitä pohjimmaista luonnetta, joka tällä politiikalla on. Äänestämällä vasemmistopuolueita et voi olla koskaan varma, saatko oikeudenmukaisesti pitää saamasi palkan, vai otetaanko siitä isokin osa pois &ldquo;hyviin tarkoituksiin&rdquo;.</p><p>Kolmanneksi vasemmistopuolueet julistavat ns. toiseuden sanomaa yhteiskunnassa. Ei riitä, että tämä toiseus voisi olla niissä lokeroissaan ja kantimissaan missä se luonnollisesti on, vaan ilmeisesti koko yhteiskunta pitää muuttaa &ldquo;toisenlaiseksi&rdquo;. Tämän takia mm. demokraatit hävisivät USA:n presidentinvaalit &ndash; siis sen takia, että keskittyivät pääasiassa vähemmistöjen asioiden ajamiseen. Samoin on puhuttu siitä, miten Suomessa esimerkiksi Vasemmistoliitto on unohtanut suomalaisen duunarin ja köyhän, ja korvannut heidät politiikassaan erilaisilla vähemmistöillä, ja niiden asioiden ajamisella.</p><p>Haluaisin sinun miettivän, arvoisa vasemmistopuolueiden kannattaja ja äänestäjä, sitä mitä vasemmistopuolueet todella aiheuttavat politiikassa. En väitä niin, etteikö vasemmistopuolueilla olisi hyviäkin puolia, ja ajoittain ne ovatkin olleet tietyissä asioissa oikeassa. Kuitenkin huonot puolet tuppaavat jättämään hyvät puolet varjoonsa näiden puolueiden kohdalla.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perinteisten vasemmistopuolueiden kannatus (SDP+Vas+Vihr) on hieman yli 40 % Suomessa. Luku on todella korkea, ja se on kaiketi ollut korkeampikin itsenäisen Suomen historian aikana. Mutta entä, kun vasemmistopuolueita tarkastelee lähemmin, niin mitä vahinkoa ne oikeastaan saavat aikaan? Tähän kysymykseen on mielestäni tärkeää saada vastaus, koska vasemmistopolitiikalla on todella suuri rooli maassamme.

Ensinnäkin ne synnyttävät aina juovan työnantajien ja työntekijöiden välille. Vasemmistopuolueista erityisesti SDP toimii ammattiliittojen käsikassarana ja äänitorvena. Juopa on niin kouriintuntuva, että se on läsnä alituisesti maamme politiikassa. Ei kaiketi mene päivääkään, kun työnantajia ei syytettäisi jostain. Itse väitän näin, että vasemmistopuolueet eivät koskaan tule pääsemään sopuun työnantajien kanssa. Siksi, jos haluaa välttää riitaa, tulisi äänestää muita puolueita kuin vasemmistopuolueita.

Toiseksi vasemmistopuolueet varastavat. Ne varastavat valtion, työnantajien ja työntekijöiden rahoja verotuksen muodossa. Vasemmistopuolueet itse voivat sanoa tätä “sosiaaliseksi oikeudenmukaisuudeksi”, mutta se on varastamista. Vaikka näitä varoja sitten jaetaankin tulonsiirtoina ja etuisuuksina eteenpäin, niin se ei siltikään poista sitä pohjimmaista luonnetta, joka tällä politiikalla on. Äänestämällä vasemmistopuolueita et voi olla koskaan varma, saatko oikeudenmukaisesti pitää saamasi palkan, vai otetaanko siitä isokin osa pois “hyviin tarkoituksiin”.

Kolmanneksi vasemmistopuolueet julistavat ns. toiseuden sanomaa yhteiskunnassa. Ei riitä, että tämä toiseus voisi olla niissä lokeroissaan ja kantimissaan missä se luonnollisesti on, vaan ilmeisesti koko yhteiskunta pitää muuttaa “toisenlaiseksi”. Tämän takia mm. demokraatit hävisivät USA:n presidentinvaalit – siis sen takia, että keskittyivät pääasiassa vähemmistöjen asioiden ajamiseen. Samoin on puhuttu siitä, miten Suomessa esimerkiksi Vasemmistoliitto on unohtanut suomalaisen duunarin ja köyhän, ja korvannut heidät politiikassaan erilaisilla vähemmistöillä, ja niiden asioiden ajamisella.

Haluaisin sinun miettivän, arvoisa vasemmistopuolueiden kannattaja ja äänestäjä, sitä mitä vasemmistopuolueet todella aiheuttavat politiikassa. En väitä niin, etteikö vasemmistopuolueilla olisi hyviäkin puolia, ja ajoittain ne ovatkin olleet tietyissä asioissa oikeassa. Kuitenkin huonot puolet tuppaavat jättämään hyvät puolet varjoonsa näiden puolueiden kohdalla.

]]>
6 http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248707-mita-vahinkoa-vasemmistopuolueet-aiheuttavat-politiikassa#comments SDP Vasemmisto Vasemmistoliitto Vasemmistopuolueet Vihreät Sat, 06 Jan 2018 06:51:17 +0000 Jori Kostiainen http://jorikostiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/248707-mita-vahinkoa-vasemmistopuolueet-aiheuttavat-politiikassa
Vihreä vihapuhe http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247604-vihrea-vihapuhe <p>Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii vihreiltä toimia puolueessa avoimesti rehottavan vihapuhekulttuurin kitkemiseksi.&nbsp;</p><p><a href="https://www.suomenmaa.fi/uutiset/karna-vaatii-vihreilta-toimia-vihapuhekulttuurin-kitkemiseksi-6.3.318927.7af8b93d08" title="https://www.suomenmaa.fi/uutiset/karna-vaatii-vihreilta-toimia-vihapuhekulttuurin-kitkemiseksi-6.3.318927.7af8b93d08">https://www.suomenmaa.fi/uutiset/karna-vaatii-vihreilta-toimia-vihapuhek...</a></p><p>Kärnän vaatimus on ihan oikeutettu. Samalla voisi vaatia myös mediaa uutisoimaan vihapuheista puolueettomasti. Vihapuhepoliisitkin voisivat alkaa tutkimaan oma-aloitteisesti myös vihreää vihapuhetta.&nbsp;</p><p>Kovin paljon on &quot;vahingossa tai huomaamatta&quot; näitä vihreiden vihapuheita&nbsp; jäänyt pöytälaatikkoon. Jopa suoranainen vihreä terrorismi painetaan villasella.&nbsp;</p><p>Viimeiseksi julki tulleessa tapauksessa vihreiden SavoKarjalan piirin toiminnanjohtaja halusi kastroida Mikko Kärnän twiitissään.&nbsp;</p><p>Ville Niinistön puhejohtajakaudella vihreät polttivat mm. autoja, mutta media &quot;unohti&quot; uutisoida laajasti.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Edit. Lisätty viimeiseksi sanaksi &quot;laajasti&quot;, ettei tuosta tarvitse alkaa erikseen vääntämään.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii vihreiltä toimia puolueessa avoimesti rehottavan vihapuhekulttuurin kitkemiseksi. 

https://www.suomenmaa.fi/uutiset/karna-vaatii-vihreilta-toimia-vihapuhekulttuurin-kitkemiseksi-6.3.318927.7af8b93d08

Kärnän vaatimus on ihan oikeutettu. Samalla voisi vaatia myös mediaa uutisoimaan vihapuheista puolueettomasti. Vihapuhepoliisitkin voisivat alkaa tutkimaan oma-aloitteisesti myös vihreää vihapuhetta. 

Kovin paljon on "vahingossa tai huomaamatta" näitä vihreiden vihapuheita  jäänyt pöytälaatikkoon. Jopa suoranainen vihreä terrorismi painetaan villasella. 

Viimeiseksi julki tulleessa tapauksessa vihreiden SavoKarjalan piirin toiminnanjohtaja halusi kastroida Mikko Kärnän twiitissään. 

Ville Niinistön puhejohtajakaudella vihreät polttivat mm. autoja, mutta media "unohti" uutisoida laajasti. 

 

Edit. Lisätty viimeiseksi sanaksi "laajasti", ettei tuosta tarvitse alkaa erikseen vääntämään.

]]>
46 http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247604-vihrea-vihapuhe#comments Vihapuhe Vihreät Thu, 14 Dec 2017 11:23:15 +0000 Seppo Lavikainen http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247604-vihrea-vihapuhe
Kolmas sukupuoli http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247520-kolmas-sukupuoli <p>Lähtökohtaisesti otsikko on lähinnä huvittava. Vielä huvittavampaa on otsikon ympärillä käyty keskustelu ja tuota taruolentoa oikeuskelpoiseksi ajavien ajatusmaailma.</p><p>Kyseessä ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun joku wannabe Jani Toivola tai vastaava itsensä ylentävä laskee sisälleen kertynyttä ulostettaan yläkautta. <a href="https://m.iltalehti.fi/politiikka/201712122200597909_pi.shtml" title="https://m.iltalehti.fi/politiikka/201712122200597909_pi.shtml">https://m.iltalehti.fi/politiikka/201712122200597909_pi.shtml</a></p><p>Kun järki ei riitä käsittelemään tällaista asiaa, niin tilalle astuu jokin muu. Se voi olla kovinkin tunteisiin tai tietämättömyyteen perustuvaa, mutta tällainenhan ei ole mitenkään harvinaista etenkään eduskunnassa ja edustajilta. Se nähtiin tänään eduskunnan keskustelussa seksuaalisesta häirinnästä.</p><p>Jani Toivolan (vihreät) jättämässä kysymyksessä hallitukselle väittää hän, että &quot;nykyinen lainsäädäntö loukkaa kansalaistemme oikeuksia, luo hiljaista hyväksyntää myös seksuaaliselle väkivallalle ja häirinnälle. Kolmannen vaihtoehdon lisääminen juridiseksi sukupuoleksi ja translain uudistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomiseksi&quot;. En ymmärrä taaskaan tuota vihreää logiikkaa!</p><p>Ensinnäkin minun mielestäni on olemassa vain kaksi eri sukupuolta, kun puhutaan ihmisistä ja normaalista suvun jatkamisesta. Varmasti joku haluaa ottaa esille luonnossa esiintyviä lajeja joilla on olemassa molemmat sukupuolet samassa kropassa, mutta se onkin ihan eri asia. Näille eliöille ei ole olemassa mitään säädettyä yhteiskuntajärjestystä tai lakeja joiden mukaan tulee toimia. Ihmisille on. Jopa Pohjois-koreassa.</p><p>Toisekseen mikäli tällainen kolmas sukupuoli hyväksyttäisiin juridiseksi sukupuoleksi, niin joutuisimme muuttamaan hyvin monia muitakin lakeja sekä säännöksiä. Esimerkiksi juuri tänään käyty keskustelu eduskunnassa sukupuolisesta häirinnästä menettäisi kokonaan merkityksen tältä osin. Vai kuinka oikeudessa voitaisiin todistaa tällaisen kolmannen sukupuolen häirinneen kumpaakaan sukupuolta, jos ko. syytetty edustaa molempia?</p><p>Kolmanneksi Toivola kertoo, että lakimuutos edistäisi transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten itsemääräämisoikeutta. Tässä Toivola on ihan oikeassa, sillä heille luotaisiin eri oikeudet, kuten jo mainitsin. Hieman erikoista Toivolalta puhua samassa yhteydessä tasa-arvosta!</p><p>Neljänneksi uskallan väittää, että mikäli tämäkin maailman halailu saisi lain voiman, niin seuraavaksi ihguu-sateenkaaren seuraava esitys olisi neljännen sukupuolen hyväksyminen vielä erikoisimmista syistä tai eläimen ja ihmisen kirkollinen vihkiminen. Tällaisestahan on jo jossain tehty esitys.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lähtökohtaisesti otsikko on lähinnä huvittava. Vielä huvittavampaa on otsikon ympärillä käyty keskustelu ja tuota taruolentoa oikeuskelpoiseksi ajavien ajatusmaailma.

Kyseessä ei ole ensimmäinen, eikä viimeinen kerta, kun joku wannabe Jani Toivola tai vastaava itsensä ylentävä laskee sisälleen kertynyttä ulostettaan yläkautta. https://m.iltalehti.fi/politiikka/201712122200597909_pi.shtml

Kun järki ei riitä käsittelemään tällaista asiaa, niin tilalle astuu jokin muu. Se voi olla kovinkin tunteisiin tai tietämättömyyteen perustuvaa, mutta tällainenhan ei ole mitenkään harvinaista etenkään eduskunnassa ja edustajilta. Se nähtiin tänään eduskunnan keskustelussa seksuaalisesta häirinnästä.

Jani Toivolan (vihreät) jättämässä kysymyksessä hallitukselle väittää hän, että "nykyinen lainsäädäntö loukkaa kansalaistemme oikeuksia, luo hiljaista hyväksyntää myös seksuaaliselle väkivallalle ja häirinnälle. Kolmannen vaihtoehdon lisääminen juridiseksi sukupuoleksi ja translain uudistaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomiseksi". En ymmärrä taaskaan tuota vihreää logiikkaa!

Ensinnäkin minun mielestäni on olemassa vain kaksi eri sukupuolta, kun puhutaan ihmisistä ja normaalista suvun jatkamisesta. Varmasti joku haluaa ottaa esille luonnossa esiintyviä lajeja joilla on olemassa molemmat sukupuolet samassa kropassa, mutta se onkin ihan eri asia. Näille eliöille ei ole olemassa mitään säädettyä yhteiskuntajärjestystä tai lakeja joiden mukaan tulee toimia. Ihmisille on. Jopa Pohjois-koreassa.

Toisekseen mikäli tällainen kolmas sukupuoli hyväksyttäisiin juridiseksi sukupuoleksi, niin joutuisimme muuttamaan hyvin monia muitakin lakeja sekä säännöksiä. Esimerkiksi juuri tänään käyty keskustelu eduskunnassa sukupuolisesta häirinnästä menettäisi kokonaan merkityksen tältä osin. Vai kuinka oikeudessa voitaisiin todistaa tällaisen kolmannen sukupuolen häirinneen kumpaakaan sukupuolta, jos ko. syytetty edustaa molempia?

Kolmanneksi Toivola kertoo, että lakimuutos edistäisi transsukupuolisten, muunsukupuolisten ja intersukupuolisten itsemääräämisoikeutta. Tässä Toivola on ihan oikeassa, sillä heille luotaisiin eri oikeudet, kuten jo mainitsin. Hieman erikoista Toivolalta puhua samassa yhteydessä tasa-arvosta!

Neljänneksi uskallan väittää, että mikäli tämäkin maailman halailu saisi lain voiman, niin seuraavaksi ihguu-sateenkaaren seuraava esitys olisi neljännen sukupuolen hyväksyminen vielä erikoisimmista syistä tai eläimen ja ihmisen kirkollinen vihkiminen. Tällaisestahan on jo jossain tehty esitys.

]]>
57 http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247520-kolmas-sukupuoli#comments Eläimet Jani Toivola Sukupuolet Vihreät Tue, 12 Dec 2017 20:38:28 +0000 Seppo Lavikainen http://selavii.puheenvuoro.uusisuomi.fi/247520-kolmas-sukupuoli
Touko Aallon möläytykset vetävät jo vertoja persujen vastaaville http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246704-touko-aallon-molaytykset-vetavat-jo-vertoja-persujen-vastaaville <p>Ei päivää ilman Touko Aalto -selittelyä. Nyt Touko on kertonut naisille suunnatussa aikakausilehdessä saaneensa vuodessa 30 kiloa lihasta, ja kun tätä yleisesti naureskeltiin mediassa, hän joutui korjailemaan sanomisiaan. Olikin tullut painoa, ei lihasta. Jos Touko ei tiedä mitä lihakset ovat niin kerron että erotukseksi läskistä, lihaksia voi jännittää, läskiä ei. Joku voi tietysti vähän sinne päin kertoa ajaneensa Ferrarilla töihin, ja jos kulkupeli sattui olemaan vuoden -78 Lada 1200, mitä väliä.</p><p>Hyvä veikkaus onkin, että Touko luuli Me Naiset -lehden naistoimittajan uskovan höpönhöpön mutta unohti suurimman ryhmän, meidät kateelliset miehet. Bull Mentula ehättikin jo leimata Toukon lihaspuheet paskanjauhannaksi. Lehden toimittajakin osallistui keskusteluun ja kertoi Toukon nimenomaan puhuneen lihaksista.&nbsp;</p><p>Itseä kiinnostaa kuitenkin enemmän, tietääkö Touko Aalto lainkaan mitä hän kylillä huutelee kun hän joutuu jatkuvasti korjailemaan juttujaan. Jos jätetään suosiolla naiskohut sikseen, ei ole kovinkaan paljon aikaa kun herra vaihtoi vahvojen oluiden kauppaan tuomisen osalta poliittista kantaa yhdessä yössä. Sitten seliteltiin harkinnanvaraista kansalaistottelemattomuutta. Kun joku vihreä kollegatyperys antoi ymmärtää &nbsp;maaseudun miesten olevan insestin runtelemia naistenhakkaajia, Aallon ensikommenttien mukaan kyse oli mustasta huumorista. Hehheh, jos joltain persulta olisi päässyt vastaava kommentti pakolaisista, kuhina poliisilaitosten rikosilmoitusten vastaanotoissa olisi ollut taattu. &nbsp;</p><p>No, vihreät ovat ansainneet Aallon johtajakseen. Hauskahan noita kaupunkisaapastelijoita on seurailla kauempaa. Kunhan nämä ituhipit eivät lähde kohta joukolla kertomaan, että Touko sai tosiasiassa 50 kiloa lihasta hyönteisiä syömällä. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p><a href="http://www.iltalehti.fi/fitnessvoimailu/201711272200562304_bs.shtml" title="http://www.iltalehti.fi/fitnessvoimailu/201711272200562304_bs.shtml">http://www.iltalehti.fi/fitnessvoimailu/201711272200562304_bs.shtml</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ei päivää ilman Touko Aalto -selittelyä. Nyt Touko on kertonut naisille suunnatussa aikakausilehdessä saaneensa vuodessa 30 kiloa lihasta, ja kun tätä yleisesti naureskeltiin mediassa, hän joutui korjailemaan sanomisiaan. Olikin tullut painoa, ei lihasta. Jos Touko ei tiedä mitä lihakset ovat niin kerron että erotukseksi läskistä, lihaksia voi jännittää, läskiä ei. Joku voi tietysti vähän sinne päin kertoa ajaneensa Ferrarilla töihin, ja jos kulkupeli sattui olemaan vuoden -78 Lada 1200, mitä väliä.

Hyvä veikkaus onkin, että Touko luuli Me Naiset -lehden naistoimittajan uskovan höpönhöpön mutta unohti suurimman ryhmän, meidät kateelliset miehet. Bull Mentula ehättikin jo leimata Toukon lihaspuheet paskanjauhannaksi. Lehden toimittajakin osallistui keskusteluun ja kertoi Toukon nimenomaan puhuneen lihaksista. 

Itseä kiinnostaa kuitenkin enemmän, tietääkö Touko Aalto lainkaan mitä hän kylillä huutelee kun hän joutuu jatkuvasti korjailemaan juttujaan. Jos jätetään suosiolla naiskohut sikseen, ei ole kovinkaan paljon aikaa kun herra vaihtoi vahvojen oluiden kauppaan tuomisen osalta poliittista kantaa yhdessä yössä. Sitten seliteltiin harkinnanvaraista kansalaistottelemattomuutta. Kun joku vihreä kollegatyperys antoi ymmärtää  maaseudun miesten olevan insestin runtelemia naistenhakkaajia, Aallon ensikommenttien mukaan kyse oli mustasta huumorista. Hehheh, jos joltain persulta olisi päässyt vastaava kommentti pakolaisista, kuhina poliisilaitosten rikosilmoitusten vastaanotoissa olisi ollut taattu.  

No, vihreät ovat ansainneet Aallon johtajakseen. Hauskahan noita kaupunkisaapastelijoita on seurailla kauempaa. Kunhan nämä ituhipit eivät lähde kohta joukolla kertomaan, että Touko sai tosiasiassa 50 kiloa lihasta hyönteisiä syömällä.         

http://www.iltalehti.fi/fitnessvoimailu/201711272200562304_bs.shtml

]]>
36 http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246704-touko-aallon-molaytykset-vetavat-jo-vertoja-persujen-vastaaville#comments Touko Aalto Vihreät Mon, 27 Nov 2017 15:34:54 +0000 pasi majuri http://majuripasi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246704-touko-aallon-molaytykset-vetavat-jo-vertoja-persujen-vastaaville
Vihreät - Suomen vaarallisin puolue http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246589-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue <p>Suomen vihreän liikkeen alkuhistoria on kuin tarua. Se tuli 80-luvulla haastamaan vanhat pönäköityneet puolueet ertilaisuudellaan ja voitti heti sekä luontoväen että nuorison suosion. Vihreät näytti luonnonpuolustajien liikkeeltä - ja sitä se myös oli.</p> <p>Näin jatkui pitkään, mutta 2000-luvulla vihreiden aatteellisuus muuttui ylimieliseksi muiden halveeraamiseksi. Luonto jäi yhä taaemmaksi vihreiden politiikassa - ja puolue muuttui nuorten hyväosaisten kaupunkilaisten etupuolueeksi.</p> <p>Pelkäksi etupuolueeksi vajoaminen näkyi ja näkyy selvästi siinä, että esimerkiksi puolueen kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat enimmäkseen nuorehkoja ja koulutettuja korkeakoulukaupunkien edustajia. Niinpä on aivan selvää, että korkeakouluväen piirissä vihreiden kannatus on erittäin suurta, jopa liian suurta</p> <p>Jos tiedeyhteisö on huomattavan yksituumaista ja kapeasti ajattelevaa, uudet ja vaihtoehtoiset ajatukset eivät pääse riittävässä määrin esiin. Samanmielisten porukoissa erimielisiä ei suvaita - ja ennen pitkää myös he liittyvät pääjoukkoon. Terve älyllinen epäly kaikkoaa, ja yhteisistä mielipiteistä tulee pian yhteisiä opinkappaleita.</p> <p>Seurauksia on jo nähty. Vaikka esimerkiksi yliopistojen määrärahoista leikkaamisen seurasuten analysointia ei ollut ehditty edes aloittaa, monet yliopistomiehet ja -naiset olivat jo kertomassa, kuinka nuo leikkaukset näivettävät koko tieteellisen tutkimuksen Suomessa ja syöksevät maan kuilun partaalle. Kun tuollaista selkeää politikointia harrastetaan akateemisen asiantuntemuksen kaavussa, tieteen uskottavuus kyseenalaistetaan saman tien.</p> <p>Vihreiden ylimielisyys näkyy muutoinkin. Vaikka esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittokäsitys, kulloinekin maahanmuuttopolitiikka, kirkon rooli yhteiskunnassa tai vaikkapa seksuaaliasiat ovat yleensä mielipideasioita, vihreät tarjoavat omaa käsitystään ainoana oikeana, jopa lopullisena totuutena.</p> <p>Seurauksena tästä on, että niitä kyseenalaistavat mielipiteet ja tahot tuomitaan ei vain vääriksi, vaan jopa yhyteiskunnalle vahingollisiksi. Ja kun mukaan saadaan em. asiantuntijatahoja noita vihreitä mielipiteitä puiolustamaan, yhteiskunnallinen keskustelu loppuu alkuunsa.</p> <p>Eihän itsestäänselvyyksistä tarvitse keskustella, sanotaan, mutta samalla jää huomaamatta, että se mikä on itsestäänselvyys yhteen suuntaan toiselle, onkin toiselle sitä täysin vastakkaiseen suuntaan.</p> <p>Kun keskustelua ei ole, tärkeisiinkin päätöksiin mennään usein oikopäätä. Vihreiden varmaankin ihan oikeasti uskomat asiat eivät saavuta suurten kansankerrosten hyväksyntää, jonka parissa tyytymättömyys - ja samalla ääriliikkeiden kannatus - on vaarassa kasvaa. Juuri tästä syystä vihreät ovat Suomen vaarallisin puolue.</p> <p>Jos nykyinen kehitys - jossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun päättäjien ja maakuntien Suomen päättäjien käsitykset poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä - jatkuu, edessä voi olla isokin yhteentörmäys. En tässä uumoile vuoden 1918 tilannetta, jossa silloiset tiede-, taide- ja tiedotuspiirit sekä kirkko olivat kaikki täysin pihalla siitä, mitä tavallinen kansa ajatteli, mutta samoja aineksia löytyy.</p> <p>Analogiaa löytyy myös 60-70-lukujen tilanteeseen. Silloinen älymystö ei ollut puhtaan valkoisia kuten vuonna 1918, vaan nyt tilanne oli päinvastainen. Korkeintaan kilpailtiin siitä, kuka uskaltaa olla vieläkin vähän punaisempi kuin muut.</p> <p>Vihreät ovat nyt tienhaarassa. Jos se haluaa olla yleispuolue ja koko maan asialla, sen on oitis ryhdyttävä karistamaan yltään hyväosaisten nuorten kaupunkilaisten etupuolueen leimaa. Toinen vaihtoehto on myöntää juuri sellainen olevansa - ja samalla tunnustautua pelkäksi etupuolueeksi eräiden muiden puolueiden tapaan.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen vihreän liikkeen alkuhistoria on kuin tarua. Se tuli 80-luvulla haastamaan vanhat pönäköityneet puolueet ertilaisuudellaan ja voitti heti sekä luontoväen että nuorison suosion. Vihreät näytti luonnonpuolustajien liikkeeltä - ja sitä se myös oli.

Näin jatkui pitkään, mutta 2000-luvulla vihreiden aatteellisuus muuttui ylimieliseksi muiden halveeraamiseksi. Luonto jäi yhä taaemmaksi vihreiden politiikassa - ja puolue muuttui nuorten hyväosaisten kaupunkilaisten etupuolueeksi.

Pelkäksi etupuolueeksi vajoaminen näkyi ja näkyy selvästi siinä, että esimerkiksi puolueen kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat enimmäkseen nuorehkoja ja koulutettuja korkeakoulukaupunkien edustajia. Niinpä on aivan selvää, että korkeakouluväen piirissä vihreiden kannatus on erittäin suurta, jopa liian suurta

Jos tiedeyhteisö on huomattavan yksituumaista ja kapeasti ajattelevaa, uudet ja vaihtoehtoiset ajatukset eivät pääse riittävässä määrin esiin. Samanmielisten porukoissa erimielisiä ei suvaita - ja ennen pitkää myös he liittyvät pääjoukkoon. Terve älyllinen epäly kaikkoaa, ja yhteisistä mielipiteistä tulee pian yhteisiä opinkappaleita.

Seurauksia on jo nähty. Vaikka esimerkiksi yliopistojen määrärahoista leikkaamisen seurasuten analysointia ei ollut ehditty edes aloittaa, monet yliopistomiehet ja -naiset olivat jo kertomassa, kuinka nuo leikkaukset näivettävät koko tieteellisen tutkimuksen Suomessa ja syöksevät maan kuilun partaalle. Kun tuollaista selkeää politikointia harrastetaan akateemisen asiantuntemuksen kaavussa, tieteen uskottavuus kyseenalaistetaan saman tien.

Vihreiden ylimielisyys näkyy muutoinkin. Vaikka esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittokäsitys, kulloinekin maahanmuuttopolitiikka, kirkon rooli yhteiskunnassa tai vaikkapa seksuaaliasiat ovat yleensä mielipideasioita, vihreät tarjoavat omaa käsitystään ainoana oikeana, jopa lopullisena totuutena.

Seurauksena tästä on, että niitä kyseenalaistavat mielipiteet ja tahot tuomitaan ei vain vääriksi, vaan jopa yhyteiskunnalle vahingollisiksi. Ja kun mukaan saadaan em. asiantuntijatahoja noita vihreitä mielipiteitä puiolustamaan, yhteiskunnallinen keskustelu loppuu alkuunsa.

Eihän itsestäänselvyyksistä tarvitse keskustella, sanotaan, mutta samalla jää huomaamatta, että se mikä on itsestäänselvyys yhteen suuntaan toiselle, onkin toiselle sitä täysin vastakkaiseen suuntaan.

Kun keskustelua ei ole, tärkeisiinkin päätöksiin mennään usein oikopäätä. Vihreiden varmaankin ihan oikeasti uskomat asiat eivät saavuta suurten kansankerrosten hyväksyntää, jonka parissa tyytymättömyys - ja samalla ääriliikkeiden kannatus - on vaarassa kasvaa. Juuri tästä syystä vihreät ovat Suomen vaarallisin puolue.

Jos nykyinen kehitys - jossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun päättäjien ja maakuntien Suomen päättäjien käsitykset poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä - jatkuu, edessä voi olla isokin yhteentörmäys. En tässä uumoile vuoden 1918 tilannetta, jossa silloiset tiede-, taide- ja tiedotuspiirit sekä kirkko olivat kaikki täysin pihalla siitä, mitä tavallinen kansa ajatteli, mutta samoja aineksia löytyy.

Analogiaa löytyy myös 60-70-lukujen tilanteeseen. Silloinen älymystö ei ollut puhtaan valkoisia kuten vuonna 1918, vaan nyt tilanne oli päinvastainen. Korkeintaan kilpailtiin siitä, kuka uskaltaa olla vieläkin vähän punaisempi kuin muut.

Vihreät ovat nyt tienhaarassa. Jos se haluaa olla yleispuolue ja koko maan asialla, sen on oitis ryhdyttävä karistamaan yltään hyväosaisten nuorten kaupunkilaisten etupuolueen leimaa. Toinen vaihtoehto on myöntää juuri sellainen olevansa - ja samalla tunnustautua pelkäksi etupuolueeksi eräiden muiden puolueiden tapaan. 

 

 

 

 

]]>
13 http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246589-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue#comments Aatteet Arvot Eduskuntapuolueet Polittiikka Vihreät Fri, 24 Nov 2017 22:49:39 +0000 Jari Rusanen http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246589-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue
Vihreät - Suomen vaarallisin puolue http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246588-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue <p>Suomen vihreän liikkeen alkuhistoria on kuin tarua. Se tuli 80-luvulla haastamaan vanhat pönäköityneet puolueet ertilaisuudellaan ja voitti heti sekä luontoväen että nuorison suosion. Vihreät näytti luonnonpuolustajien liikkeeltä - ja sitä se myös oli.</p><p>Näin jatkui pitkään, mutta 2000-luvulla vihreiden aatteellisuus muuttui ylimieliseksi muiden halveeraamiseksi. Luonto jäi yhä taaemmaksi vihreiden politiikassa - ja puolue muuttui nuorten hyväosaisten kaupunkilaisten etupuolueeksi.</p><p>Pelkäksi etupuolueeksi vajoaminen näkyi ja näkyy selvästi siinä, että esimerkiksi puolueen kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat enimmäkseen nuorehkoja ja koulutettuja korkeakoulukaupunkien edustajia. Niinpä on aivan selvää, että korkeakouluväen piirissä vihreiden kannatus on erittäin suurta, jopa liian suurta</p><p>Jos tiedeyhteisö on huomattavan yksituumaista ja kapeasti ajattelevaa, uudet ja vaihtoehtoiset ajatukset eivät pääse riittävässä määrin esiin. Samanmielisten porukoissa erimielisiä ei suvaita - ja ennen pitkää myös he liittyvät pääjoukkoon. Terve älyllinen epäly kaikkoaa, ja yhteisistä mielipiteistä tulee pian yhteisiä opinkappaleita.</p><p>Seurauksia on jo nähty. Vaikka esimerkiksi yliopistojen määrärahoista leikkaamisen seurasuten analysointia ei ollut ehditty edes aloittaa, monet yliopistomiehet ja -naiset olivat jo kertomassa, kuinka nuo leikkaukset näivettävät koko tieteellisen tutkimuksen Suomessa ja syöksevät maan kuilun partaalle. Kun tuollaista selkeää politikointia harrastetaan akateemisen asiantuntemuksen kaavussa, tieteen uskottavuus kyseenalaistetaan saman tien.</p><p>Vihreiden ylimielisyys näkyy muutoinkin. Vaikka esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittokäsitys, kulloinekin maahanmuuttopolitiikka, kirkon rooli yhteiskunnassa tai vaikkapa seksuaaliasiat ovat yleensä mielipideasioita, vihreät tarjoavat omaa käsitystään ainoana oikeana, jopa lopullisena totuutena.</p><p>Seurauksena tästä on, että niitä kyseenalaistavat mielipiteet ja tahot tuomitaan ei vain vääriksi, vaan jopa yhyteiskunnalle vahingollisiksi. Ja kun mukaan saadaan em. asiantuntijatahoja noita vihreitä mielipiteitä puiolustamaan, yhteiskunnallinen keskustelu loppuu alkuunsa.</p><p>Eihän itsestäänselvyyksistä tarvitse keskustella, sanotaan, mutta samalla jää huomaamatta, että se mikä on itsestäänselvyys yhteen suuntaan toiselle, onkin toiselle sitä täysin vastakkaiseen suuntaan.</p><p>Kun keskustelua ei ole, tärkeisiinkin päätöksiin mennään usein oikopäätä. Vihreiden varmaankin ihan oikeasti uskomat asiat eivät saavuta suurten kansankerrosten hyväksyntää, jonka parissa tyytymättömyys - ja samalla ääriliikkeiden kannatus - on vaarassa kasvaa. Juuri tästä syystä vihreät ovat Suomen vaarallisin puolue.</p><p>Jos nykyinen kehitys - jossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun päättäjien ja maakuntien Suomen päättäjien käsitykset poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä - jatkuu, edessä voi olla isokin yhteentörmäys. En tässä uumoile vuoden 1918 tilannetta, jossa silloiset tiede-, taide- ja tiedotuspiirit sekä kirkko olivat kaikki täysin pihalla siitä, mitä tavallinen kansa ajatteli, mutta samoja aineksia löytyy.</p><p>Analogiaa löytyy myös 60-70-lukujen tilanteeseen. Silloinen älymystö ei ollut puhtaan valkoisia kuten vuonna 1918, vaan nyt tilanne oli päinvastainen. Korkeintaan kilpailtiin siitä, kuka uskaltaa olla vieläkin vähän punaisempi kuin muut.</p><p>Vihreät ovat nyt tienhaarassa. Jos se haluaa olla yleispuolue ja koko maan asialla, sen on oitis ryhdyttävä karistamaan yltään hyväosaisten nuorten kaupunkilaisten etupuolueen leimaa. Toinen vaihtoehto on myöntää juuri sellainen olevansa - ja samalla tunnustautua pelkäksi etupuolueeksi eräiden muiden puolueiden tapaan.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomen vihreän liikkeen alkuhistoria on kuin tarua. Se tuli 80-luvulla haastamaan vanhat pönäköityneet puolueet ertilaisuudellaan ja voitti heti sekä luontoväen että nuorison suosion. Vihreät näytti luonnonpuolustajien liikkeeltä - ja sitä se myös oli.

Näin jatkui pitkään, mutta 2000-luvulla vihreiden aatteellisuus muuttui ylimieliseksi muiden halveeraamiseksi. Luonto jäi yhä taaemmaksi vihreiden politiikassa - ja puolue muuttui nuorten hyväosaisten kaupunkilaisten etupuolueeksi.

Pelkäksi etupuolueeksi vajoaminen näkyi ja näkyy selvästi siinä, että esimerkiksi puolueen kansanedustajat ja kunnanvaltuutetut ovat enimmäkseen nuorehkoja ja koulutettuja korkeakoulukaupunkien edustajia. Niinpä on aivan selvää, että korkeakouluväen piirissä vihreiden kannatus on erittäin suurta, jopa liian suurta

Jos tiedeyhteisö on huomattavan yksituumaista ja kapeasti ajattelevaa, uudet ja vaihtoehtoiset ajatukset eivät pääse riittävässä määrin esiin. Samanmielisten porukoissa erimielisiä ei suvaita - ja ennen pitkää myös he liittyvät pääjoukkoon. Terve älyllinen epäly kaikkoaa, ja yhteisistä mielipiteistä tulee pian yhteisiä opinkappaleita.

Seurauksia on jo nähty. Vaikka esimerkiksi yliopistojen määrärahoista leikkaamisen seurasuten analysointia ei ollut ehditty edes aloittaa, monet yliopistomiehet ja -naiset olivat jo kertomassa, kuinka nuo leikkaukset näivettävät koko tieteellisen tutkimuksen Suomessa ja syöksevät maan kuilun partaalle. Kun tuollaista selkeää politikointia harrastetaan akateemisen asiantuntemuksen kaavussa, tieteen uskottavuus kyseenalaistetaan saman tien.

Vihreiden ylimielisyys näkyy muutoinkin. Vaikka esimerkiksi sukupuolineutraali avioliittokäsitys, kulloinekin maahanmuuttopolitiikka, kirkon rooli yhteiskunnassa tai vaikkapa seksuaaliasiat ovat yleensä mielipideasioita, vihreät tarjoavat omaa käsitystään ainoana oikeana, jopa lopullisena totuutena.

Seurauksena tästä on, että niitä kyseenalaistavat mielipiteet ja tahot tuomitaan ei vain vääriksi, vaan jopa yhyteiskunnalle vahingollisiksi. Ja kun mukaan saadaan em. asiantuntijatahoja noita vihreitä mielipiteitä puiolustamaan, yhteiskunnallinen keskustelu loppuu alkuunsa.

Eihän itsestäänselvyyksistä tarvitse keskustella, sanotaan, mutta samalla jää huomaamatta, että se mikä on itsestäänselvyys yhteen suuntaan toiselle, onkin toiselle sitä täysin vastakkaiseen suuntaan.

Kun keskustelua ei ole, tärkeisiinkin päätöksiin mennään usein oikopäätä. Vihreiden varmaankin ihan oikeasti uskomat asiat eivät saavuta suurten kansankerrosten hyväksyntää, jonka parissa tyytymättömyys - ja samalla ääriliikkeiden kannatus - on vaarassa kasvaa. Juuri tästä syystä vihreät ovat Suomen vaarallisin puolue.

Jos nykyinen kehitys - jossa esimerkiksi pääkaupunkiseudun päättäjien ja maakuntien Suomen päättäjien käsitykset poikkeavat toisistaan kuin yö ja päivä - jatkuu, edessä voi olla isokin yhteentörmäys. En tässä uumoile vuoden 1918 tilannetta, jossa silloiset tiede-, taide- ja tiedotuspiirit sekä kirkko olivat kaikki täysin pihalla siitä, mitä tavallinen kansa ajatteli, mutta samoja aineksia löytyy.

Analogiaa löytyy myös 60-70-lukujen tilanteeseen. Silloinen älymystö ei ollut puhtaan valkoisia kuten vuonna 1918, vaan nyt tilanne oli päinvastainen. Korkeintaan kilpailtiin siitä, kuka uskaltaa olla vieläkin vähän punaisempi kuin muut.

Vihreät ovat nyt tienhaarassa. Jos se haluaa olla yleispuolue ja koko maan asialla, sen on oitis ryhdyttävä karistamaan yltään hyväosaisten nuorten kaupunkilaisten etupuolueen leimaa. Toinen vaihtoehto on myöntää juuri sellainen olevansa - ja samalla tunnustautua pelkäksi etupuolueeksi eräiden muiden puolueiden tapaan. 

 

 

 

 

]]>
0 http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246588-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue#comments Aatteet Arvot Eduskuntapuolueet Polittiikka Vihreät Fri, 24 Nov 2017 22:48:50 +0000 Jari Rusanen http://jrusanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246588-vihreat-suomen-vaarallisin-puolue
Aalto ja vihreä budjettikupla http://joonaskontta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246330-aalto-ja-vihrea-budjettikupla <p>Vihreät julkaisivat viime viikolla vaihtoehtobudjettinsa. On hienoa, että näin päästään keskustelemaan puolueiden välisistä eroista. Tämä on reilua äänestäjien kannalta.</p><p>Touko Aalto kirjoitti (KSML 18.11.) kauniisti johtamansa vihreiden vaihtoehdosta menemättä kuitenkaan sen tarkemmin yksityiskohtiin. Tätä en ihmettele. Monesta hyvästä tavoitteesta huolimatta varsinkaan budjetin rahoitus ei kestä tarkempaa tarkastelua. Esimerkiksi harmaasta taloudesta vihreät lupaavat 8 miljoonan euron panostuksella 130 miljoonan euron tuoton. Uskoo ken tahtoo.</p><p>Toisaalta vihreät kertovat rehellisesti korottavansa palkansaajien, teollisuuden ja erityisesti yrittäjien verotusta. Vihreiden tuore vaihtoehtobudjetti onkin karua luettavaa. Erityisen pettynyt olin siihen, että meitä ruuhka-Suomen ulkopuolella asuvia rangaistaisiin vihreiden mallissa oikein urakalla.</p><p>Aalto on aiemmin luvannut autoiluun halvempia ajokilometrejä maaseudulle. Hänen mukaansa pitkien etäisyyksien maakunnissa autoilusta tulisi saada halvempaa kuin ruuhkaisissa kaupungeissa. Tämä vaihtoehtobudjetti näyttää kuitenkin hapanta naamaa kehä kolmosen ulkopuolelle.</p><p>Vihreiden vaihtoehtobudjetti esittää polttoaineen hintaa ylös ja kilometrikorvauksia sekä työmatkavähennyksiä alas. Tässä mallissa työssäkäynnin kustannukset ja kannustinloukut kasvaisivat entisestään. Esitys vaikuttaa suorastaan absurdilta, kun aiemmin Aalto lupasi syrjäseuduilla asuville halvempia ajokilometrejä vihreitä äänestämällä!</p><p>Raitiovaunuilla ja metroilla ei vielä täällä Keski-Suomessa pitkälle pääse.</p><p>Onneksi Kirri-Tikkakoski &ndash;moottoritiehanke päätettiin lopulta käynnistää. Tarvittiinkin keskustavetoinen hallitus, että maakuntien hankkeet etenivät.</p><p>Nykyhallituksen onnistumiset talouskasvussa ja työllisyyden lisäämisessä haihtuisivat savuna ilmaan, mikäli vihreiden esitys energiaveron korotuksista toteutuisi. Tämä siirtäisi työpaikkoja muualle Eurooppaan ja saisi tulevat investoinnit vakavaan uudelleen tarkasteluun. Tuskinpa Äänekoskellakaan tällaisesta esityksestä riemuitaan.</p><p>Yrittäjien verotusta kiristämällä ja esimerkiksi työkonepolttoaineiden verotukea pienentämällä tuskin helpotetaan pienyrittäjien asemaa saati kannustetaan laajentamaan toimintoja.</p><p>Monelta kohdin vihreiden esityksessä näkyykin helsinkiläisten kädenjälki, jossa keskisuomalainen puheenjohtaja on unohtanut oman maakuntansa tykkänään.</p><p>Näyttääkin siltä, että vihreillä on Helsingissä virallinen linja, joka ei kestä maakunnissa ilman, että luvataan halvempia ajokilometrejä vailla realismia.</p><p><a href="http://www.joonaskontta.fi">www.joonaskontta.fi</a></p> Vihreät julkaisivat viime viikolla vaihtoehtobudjettinsa. On hienoa, että näin päästään keskustelemaan puolueiden välisistä eroista. Tämä on reilua äänestäjien kannalta.

Touko Aalto kirjoitti (KSML 18.11.) kauniisti johtamansa vihreiden vaihtoehdosta menemättä kuitenkaan sen tarkemmin yksityiskohtiin. Tätä en ihmettele. Monesta hyvästä tavoitteesta huolimatta varsinkaan budjetin rahoitus ei kestä tarkempaa tarkastelua. Esimerkiksi harmaasta taloudesta vihreät lupaavat 8 miljoonan euron panostuksella 130 miljoonan euron tuoton. Uskoo ken tahtoo.

Toisaalta vihreät kertovat rehellisesti korottavansa palkansaajien, teollisuuden ja erityisesti yrittäjien verotusta. Vihreiden tuore vaihtoehtobudjetti onkin karua luettavaa. Erityisen pettynyt olin siihen, että meitä ruuhka-Suomen ulkopuolella asuvia rangaistaisiin vihreiden mallissa oikein urakalla.

Aalto on aiemmin luvannut autoiluun halvempia ajokilometrejä maaseudulle. Hänen mukaansa pitkien etäisyyksien maakunnissa autoilusta tulisi saada halvempaa kuin ruuhkaisissa kaupungeissa. Tämä vaihtoehtobudjetti näyttää kuitenkin hapanta naamaa kehä kolmosen ulkopuolelle.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti esittää polttoaineen hintaa ylös ja kilometrikorvauksia sekä työmatkavähennyksiä alas. Tässä mallissa työssäkäynnin kustannukset ja kannustinloukut kasvaisivat entisestään. Esitys vaikuttaa suorastaan absurdilta, kun aiemmin Aalto lupasi syrjäseuduilla asuville halvempia ajokilometrejä vihreitä äänestämällä!

Raitiovaunuilla ja metroilla ei vielä täällä Keski-Suomessa pitkälle pääse.

Onneksi Kirri-Tikkakoski –moottoritiehanke päätettiin lopulta käynnistää. Tarvittiinkin keskustavetoinen hallitus, että maakuntien hankkeet etenivät.

Nykyhallituksen onnistumiset talouskasvussa ja työllisyyden lisäämisessä haihtuisivat savuna ilmaan, mikäli vihreiden esitys energiaveron korotuksista toteutuisi. Tämä siirtäisi työpaikkoja muualle Eurooppaan ja saisi tulevat investoinnit vakavaan uudelleen tarkasteluun. Tuskinpa Äänekoskellakaan tällaisesta esityksestä riemuitaan.

Yrittäjien verotusta kiristämällä ja esimerkiksi työkonepolttoaineiden verotukea pienentämällä tuskin helpotetaan pienyrittäjien asemaa saati kannustetaan laajentamaan toimintoja.

Monelta kohdin vihreiden esityksessä näkyykin helsinkiläisten kädenjälki, jossa keskisuomalainen puheenjohtaja on unohtanut oman maakuntansa tykkänään.

Näyttääkin siltä, että vihreillä on Helsingissä virallinen linja, joka ei kestä maakunnissa ilman, että luvataan halvempia ajokilometrejä vailla realismia.

www.joonaskontta.fi

]]>
8 http://joonaskontta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246330-aalto-ja-vihrea-budjettikupla#comments Kotimaa Budjetti Politiikka Talous Touko Aalto Vihreät Mon, 20 Nov 2017 07:53:40 +0000 Joonas Könttä http://joonaskontta.puheenvuoro.uusisuomi.fi/246330-aalto-ja-vihrea-budjettikupla
Vihreät aikovat varastaa eläkeläisen pöydästä http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245935-vihreat-aikovat-varastaa-elakelaisen-poydasta <p>Vihreät nuoret vaativat 10.11. julkaistussa eläkepamfletissaan, että työeläkkeiden perustuslainsuojaa on uudelleenarvioitava. Eläkkeiden tason tulee joustaa, koska luvattuihin eläkkeisiin ei ole varaa, ja taitettu indeksi olisi korvattava kansaneläkeindeksillä.</p><p>Hyökkäys on paras puolustus. Kun me Senioriliikkeessä olemme ajaneet epäoikeudenmukaisen taitetun indeksin kohentamista, niin vihreät haluavat vieläkin huonomman indeksin.</p><p>Vihreät jättävät kertomatta, että kansaneläkeindeksiä täydennetään säännönmukaisilla tasokorotuksilla, joita ei tehdä työeläkkeisiin. Siksi edelliset ovat pitkässä juoksussa kehittyneet hitusen jälkimmäisiä paremmin.</p><p>Vihreät eivät kerro, että eläkkeensaajat ovat Suomen ainoa tulonsaajaryhmä, jonka elintaso lakisääteisesti laskee &ndash; kiitos taitetun indeksin. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä köyhempi hän on.</p><p>Vihreät puolustavat verorahoin maksettavia kansan- ja takuueläkkeitä. He eivät kerro, että kansaneläkeläiset eivät ole vanhuuseläkkeellä, vaan keskimääräinen kansaneläkeläinen on 51 vuotias työkyvytön mieshenkilö. He ovat heikoilla, ja on oikein vaatia kohennusta kansaneläkkeisiin.</p><p>Suomen 1,2 miljoonasta vanhuuseläkeläisestä vain 2 % on kansaneläkeläisiä. Niilläkin, jotka saavat sekä työeläkettä että kansaneläkettä, niin edellinen on 73 % kaikesta. Suomessa työeläke on vanhuuseläke, ei kansaneläke.</p><p>Vihreät väittävät, että &rdquo;luvattuihin eläkkeisiin ei ole varaa, ja että eläkelupaus on osoittautunut katteettomaksi ja liian suureksi.&rdquo; He haluavat päästä eroon ansiosidonnaisesta eläketurvasta. Tämä olisi petos.</p><p>Työntekijät ovat koko ikänsä maksaneet eläkemaksuja ja saaneet oikeuden ansiosidonnaiseen eläketurvaan, jonka taso on luvattu säilyttää eläkevuosina. Näin ei kuitenkaan tapahdu taitetun indeksin vuoksi. Mutta tämäkään ei riitä vihreille, vaan he haluavat viedä ansaitun leivän eläkeläisen pöydästä.</p><p>Vihreät viittaavat Ruotsin eläkejärjestelmään, jossa indeksijarrulla voidaan huonoina aikoina hillitä eläkkeiden kasvua. He eivät kerro, että hyvinä aikoina Ruotsissa tehdään voimakkaita korotuksia, kuten 4,5 % viime vuonna. Tällaisia korotuksia ei Suomessa ole nähty kuuna päivänä. Meillä kansainvälisten tilastojen mukaan eläkeläiset köyhtyvät rajuimmin Länsi-Euroopassa.</p><p>Vihreät kertovat, että 26 miljardin työeläkemenot 1,4 miljoonalle eläkeläiselle ovat kestämättömän suuret. He eivät kerro, että kyse on myöhennetystä palkasta, jonka työeläkeläiset ovat itse ansainneet. He eivät myöskään kerro, että 5,5 miljoonan suomalaisen yhteinen kansantulo on 203 miljardia euroa.</p><p>Vihreät kertovat, että työeläkemenojen kasvu on sietämättömän nopeata, 700 miljoonaa vuonna 2016. Vihreät eivät kerro, että tuona samana vuonna eläkerahastot kasvoivat 8&nbsp;600 miljoonaa euroa.</p><p>Vihreät päivittelevät hyvinvointivaltion kohtaloa, koska eläkemenot syövät yhä suuremman osan yhteisestä kakusta. He eivät kerro, että työeläkkeitä ei makseta valtion budjetista, vaan eläkerahastoista.</p><p>Rahasoissa on eläkevaroja jo yli 200 miljardia euroa, ja ne ovat kasvaneet koskemattomina. Vain parina viime vuonna rahastojen tuotosta on käytetty hitunen eläkkeisiin. Muutoin joka ikinen vuosi työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet.</p><p>Vihreät muistuttavat kovaäänisesti, kuinka nuoret ja työssäkäyvät maksavat nykyisen eläketurvan. He eivät kerro, että niin on ollut aina. Kukin työssäkäyvä sukupolvi on maksanut lastensa hoivan ja vanhempiensa eläkkeet. Näin tekivät myös paljon parjatut suuret ikäluokat.&nbsp; Ensi kerran meille on ilmaantunut nuorten puolesta olevinaan puhuva porukka, joka haluaisi tämän eläkelupauksen purkaa.</p><p>Vihreät kritisoivat sitä, että nykynuoret maksavat korkeampaa eläkemaksua kuin aiemmin. Totta, mutta aiemmin maksettiin korkeampia tuloveroja, ja yhteiskunta oli monin verroin kehittymättömämpi kuin tänään.</p><p>Vihreät väittävät, että nuorten työurat saattavat olla haavoittuvampia kuin aiemmin, jolloin työeläketurva jää heikoksi. Tämä on totta, sillä työeläkkeet ansaitaan vain työtä tekemällä.</p><p>Eläkerahastojen 200 miljardista on TELA:n laskelman mukaan 65 % nykyisten tai juuri eläkkeelle siirtyvien säästöjä. 60-luvulla syntyneiden osuus on 21 %, 70-lukulaisten 10 % ja nykynuorten osuus 4 %.</p><p>Näitä rahoja ei ole koskaan käytetty eläkkeisiin. Mihin niitä kasvatetaan ja pantataan? Keskimäärin 65-vuotias elää 20 vuotta, joten uhkana on, että häntä köyhdytetään täysin turhaan taitetulla indeksillä. Parempi eläke loisi kulutuskysyntää ja nuorille töitä. Hyvä eläketurva on yhteinen etu ja osoittaa sosiaalista vastuuntuntoa.</p><p>Vihreät ovat varoittaneet &rdquo;pikkulasten pöytään tunkeutumisesta&rdquo;. Onko pikemminkin päinvastoin: vihreät ovat aikeissa varastaa eläkeläisten pöydästä.</p><p>Kimmo Kiljunen</p><p>Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vihreät nuoret vaativat 10.11. julkaistussa eläkepamfletissaan, että työeläkkeiden perustuslainsuojaa on uudelleenarvioitava. Eläkkeiden tason tulee joustaa, koska luvattuihin eläkkeisiin ei ole varaa, ja taitettu indeksi olisi korvattava kansaneläkeindeksillä.

Hyökkäys on paras puolustus. Kun me Senioriliikkeessä olemme ajaneet epäoikeudenmukaisen taitetun indeksin kohentamista, niin vihreät haluavat vieläkin huonomman indeksin.

Vihreät jättävät kertomatta, että kansaneläkeindeksiä täydennetään säännönmukaisilla tasokorotuksilla, joita ei tehdä työeläkkeisiin. Siksi edelliset ovat pitkässä juoksussa kehittyneet hitusen jälkimmäisiä paremmin.

Vihreät eivät kerro, että eläkkeensaajat ovat Suomen ainoa tulonsaajaryhmä, jonka elintaso lakisääteisesti laskee – kiitos taitetun indeksin. Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä köyhempi hän on.

Vihreät puolustavat verorahoin maksettavia kansan- ja takuueläkkeitä. He eivät kerro, että kansaneläkeläiset eivät ole vanhuuseläkkeellä, vaan keskimääräinen kansaneläkeläinen on 51 vuotias työkyvytön mieshenkilö. He ovat heikoilla, ja on oikein vaatia kohennusta kansaneläkkeisiin.

Suomen 1,2 miljoonasta vanhuuseläkeläisestä vain 2 % on kansaneläkeläisiä. Niilläkin, jotka saavat sekä työeläkettä että kansaneläkettä, niin edellinen on 73 % kaikesta. Suomessa työeläke on vanhuuseläke, ei kansaneläke.

Vihreät väittävät, että ”luvattuihin eläkkeisiin ei ole varaa, ja että eläkelupaus on osoittautunut katteettomaksi ja liian suureksi.” He haluavat päästä eroon ansiosidonnaisesta eläketurvasta. Tämä olisi petos.

Työntekijät ovat koko ikänsä maksaneet eläkemaksuja ja saaneet oikeuden ansiosidonnaiseen eläketurvaan, jonka taso on luvattu säilyttää eläkevuosina. Näin ei kuitenkaan tapahdu taitetun indeksin vuoksi. Mutta tämäkään ei riitä vihreille, vaan he haluavat viedä ansaitun leivän eläkeläisen pöydästä.

Vihreät viittaavat Ruotsin eläkejärjestelmään, jossa indeksijarrulla voidaan huonoina aikoina hillitä eläkkeiden kasvua. He eivät kerro, että hyvinä aikoina Ruotsissa tehdään voimakkaita korotuksia, kuten 4,5 % viime vuonna. Tällaisia korotuksia ei Suomessa ole nähty kuuna päivänä. Meillä kansainvälisten tilastojen mukaan eläkeläiset köyhtyvät rajuimmin Länsi-Euroopassa.

Vihreät kertovat, että 26 miljardin työeläkemenot 1,4 miljoonalle eläkeläiselle ovat kestämättömän suuret. He eivät kerro, että kyse on myöhennetystä palkasta, jonka työeläkeläiset ovat itse ansainneet. He eivät myöskään kerro, että 5,5 miljoonan suomalaisen yhteinen kansantulo on 203 miljardia euroa.

Vihreät kertovat, että työeläkemenojen kasvu on sietämättömän nopeata, 700 miljoonaa vuonna 2016. Vihreät eivät kerro, että tuona samana vuonna eläkerahastot kasvoivat 8 600 miljoonaa euroa.

Vihreät päivittelevät hyvinvointivaltion kohtaloa, koska eläkemenot syövät yhä suuremman osan yhteisestä kakusta. He eivät kerro, että työeläkkeitä ei makseta valtion budjetista, vaan eläkerahastoista.

Rahasoissa on eläkevaroja jo yli 200 miljardia euroa, ja ne ovat kasvaneet koskemattomina. Vain parina viime vuonna rahastojen tuotosta on käytetty hitunen eläkkeisiin. Muutoin joka ikinen vuosi työeläkemaksut ovat olleet suuremmat kuin maksetut eläkkeet.

Vihreät muistuttavat kovaäänisesti, kuinka nuoret ja työssäkäyvät maksavat nykyisen eläketurvan. He eivät kerro, että niin on ollut aina. Kukin työssäkäyvä sukupolvi on maksanut lastensa hoivan ja vanhempiensa eläkkeet. Näin tekivät myös paljon parjatut suuret ikäluokat.  Ensi kerran meille on ilmaantunut nuorten puolesta olevinaan puhuva porukka, joka haluaisi tämän eläkelupauksen purkaa.

Vihreät kritisoivat sitä, että nykynuoret maksavat korkeampaa eläkemaksua kuin aiemmin. Totta, mutta aiemmin maksettiin korkeampia tuloveroja, ja yhteiskunta oli monin verroin kehittymättömämpi kuin tänään.

Vihreät väittävät, että nuorten työurat saattavat olla haavoittuvampia kuin aiemmin, jolloin työeläketurva jää heikoksi. Tämä on totta, sillä työeläkkeet ansaitaan vain työtä tekemällä.

Eläkerahastojen 200 miljardista on TELA:n laskelman mukaan 65 % nykyisten tai juuri eläkkeelle siirtyvien säästöjä. 60-luvulla syntyneiden osuus on 21 %, 70-lukulaisten 10 % ja nykynuorten osuus 4 %.

Näitä rahoja ei ole koskaan käytetty eläkkeisiin. Mihin niitä kasvatetaan ja pantataan? Keskimäärin 65-vuotias elää 20 vuotta, joten uhkana on, että häntä köyhdytetään täysin turhaan taitetulla indeksillä. Parempi eläke loisi kulutuskysyntää ja nuorille töitä. Hyvä eläketurva on yhteinen etu ja osoittaa sosiaalista vastuuntuntoa.

Vihreät ovat varoittaneet ”pikkulasten pöytään tunkeutumisesta”. Onko pikemminkin päinvastoin: vihreät ovat aikeissa varastaa eläkeläisten pöydästä.

Kimmo Kiljunen

Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja

]]>
44 http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245935-vihreat-aikovat-varastaa-elakelaisen-poydasta#comments Kotimaa Eläkeläisten köyhtyminen Eläkelupaus Nuoret Taitettu indeksi Vihreät Sat, 11 Nov 2017 10:44:30 +0000 Kimmo Kiljunen http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245935-vihreat-aikovat-varastaa-elakelaisen-poydasta